یک کارمند فروش مدیر فروش و مدرس فروش باید چه دانش هایی داشته باشد

تدوین : دکتر علی خویه، مدرس و استاد با تجربه فروش مولف و مترجم چندین کتاب تخصصی

ارسال توسط : مشاور فروش و بازاریابی در پخش و توزیع مویرگی, تکنیک های فروشندگی, فروش مویرگی, فروش مویرگی چیست, فروشنده, مدرس با تجربه فروش و بازاریابی sales teacher, مدرس فروش کاربردی sales teacher, مدیریت فروش, مقالات فروش

مرد فروش ایران استاد فروش ایران مدرس فروش حرفه ای دکتر علی خویه

یک کارمند فروش مدیر فروش و مدرس فروش باید چه دانش هایی داشته باشد

یک مدرس فروش باید علاوه بر مهارت های آموزش و مهارت های فروش باید

  • دانش و سواد درباره تجارت
  • دانش و سواد درباره صنعت
  • دانش و سواد درباره شرکت
  • دانش و سواد درباره محصول

داشته باشد

دکتر علی خویی مدرس با تجربه فروش مدرس فروش با تجربه khooyeh.ir

یک استاد فروش معلم فروش و مدرس فروش باید چهار نوع دانش داشته باشد تا بتواند در آموزش فروش موفق باشد.

  • دانش و سواد درباره تجارت، یعنی باید معنی و مفهوم تجارت را متوجه باشد نه اینکه فقط مطالب خود را از اینترنت گرفته باشد یا سواد سطحی داشته باشد یا از یک شغل و صنعت دیگری وارد حوزه آموزش و مشاوره فروش شده باشد
  • دانش و سواد درباره صنعت، یک مدرس و استاد فروش حرفه ای باید صنعت را بفهمد و درباره صنعت اطلاعات خوبی داشته باشد صنعت مورد نظر را بررسی کرده و نسبت به آن تسلط داشته باشد.
  • دانش و سواد درباره شرکت، حتما قبل از اینکه یک مدرس فروش به کارگرفته و از او برای آموزش دعوت کنید سعی کنید مدرس و استاد فروش را با شرکت خود آشنا کنید چون ممکن است ناگهان چیزهایی در تدریس خود بگوید که خلاف منشور و کار شرکت شما باشد حتما زمان گذاشته و مشاور و مدرس فروش  را با فرایند ها و و روندهای شرکت خود آشنا کنید
  • دانش و سواد درباره محصول، خیلی مهم است که مدرس فروش و مشاور فروش و استاد فروش محصول را تا حدی بشناسد و درباره مسایل فنی محصول اطلاعاتی داشته باشد چون فروش هر محصول و خدمتی یک قلقی دارد و مهارت خاص خود را می خواهد