آرشیو تگها: "ارتباط تلفنی"

دوره تخصصی اصول و تکنیک های کال سنتر

تلفن

  اصول و فنون مذاکره حرفه ای تلفنی انواع مذاکره تجاری و استراتژی های آنها(انواع پاسخگویی به مشتری) ادبیات مذاکره در مذاکرات(پاسخگویی)تلفنی و حضوری اصل سخنوری و تاثیر گذاری بر مخاطب در ارتباط تلفنی اصول فن بیان حرفه ای(تکنیک های تلفنی) مدیریت بحران در مذاکرات تلفنی و پاسخگویی(مدیریت ارتباط در چالش های تلفنی) تکنیک های کنترل خواسته،هدایت خواسته و اغنا مشتری اصول پایان دادن به مذاکرات اصول CRMدر مذاکرات تلفنی فنون و شگردهای مذاکرات تلفنی راهکارهای کسب رضایت مشتری گریدهای استاندارد رضایتمندی مشتریان اصول بازاریابی و مذاکره تلفن   ارتقای بینش و نگرش مدیریت تلفن نگرش و بینش بازاریابی تلفنی ...

ادامه متن »