آرشیو تگها: "استقرار سیستم پخش و فروش مویرگی"

آموزش به مدیران شرکت های پخش و توزیع کالا و دارو

ادامه متن »

راه اندازی شرکت پخش گرم و مویرگی

علی خویه …. در حال راه اندازی و استقرار یک شرکت پخش گرم و مویرگی.

ادامه متن »