آرشیو تگها: "استقرار مراکز تجاری"

بهترین نقاط تهران برای فعالیت تجاری کجاست؟

تهران، مسکن، ملک و مستغلات

بهترین نقاط تهران برای فعالیت تجاری کجاست؟ نتایج یک تحقیق نشان می دهد مناطق ۳ و ۶ تهران بهترین موقعیت ها برای استقرار مراکز مالی و تجاری است. انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در تحقیقی به بررسی موقعیت مناطق شهر تهران برای سرمایه‌گذاری پرداخته است. نتایج پژوهشی با عنوان «به کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه برای رتبه‌بندی اقتصادی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به منظور استقرار مراکز مالی و تجاری» ارائه شد که نشان می‌دهد مناطق ۶ و ۳ تهران جزء بهترین مناطق برای استقرار مراکز مالی و تجاری در پایتخت است. در اولین مرحله این تحقیق، شاخص ها و ...

ادامه متن »