آرشیو تگها: "اسپانسرگیری"

آیا باید به تمام خواسته‌های اسپانسرها تن داد؟

موردکاوی اول: موسسهHealthy Launches یک شرکت غیرانتفاعی در آمریکا است که به حمایت از دانش آموزان بی‌بضاعت در مناطق فقیرنشین این کشور می‌پردازد و تغذیه رایگان و سالم در اختیار آنها قرار می‌دهد. چندی پیش این شرکت دچار کمبود منابع مالی شد و به ناچار از چند اسپانسر درخواست کمک کرد که در نهایت یکی از آنها به‌عنوان اسپانسر مالی با شرکت قرارداد بست. اگرچه حجم سرمایه‌ای که آن اسپانسر به شرکت تزریق می‌کرد قابل توجه و حتی بیش از نیاز کنونی شرکت بود، اما خواسته‌ای از سوی آن اسپانسر مطرح شده بود که هیات‌مدیره شرکت را دچار یک دوراهی ...

ادامه متن »