آرشیو تگها: "اسپانسر گیری"

اسپانسرینگ – تکنیک ها و مهارت های اسپانسر گیری

سمینار و کارگاه  آموزشی اسپانسرینگ – تکنیک ها و مهارت های اسپانسر گیری مدیریت بازاریابی  اسپانسرینگ Sponsorship marketing management By: Ali Khooyeh مدرس: مهندس علی خویه WWW.KHOOYEH.COM WWW.ALIKHOOYEH.BLOGFA.COM مدرس دانشگاه  محقق مشاور و مجری برنامه ها و پروژه های بازاریابی تبلیغات ارتباطات و خلاقیت مترجم و مولف ۶ عنوان کتاب در زمینه بازاریابی فروش ارتباطات تبلیغات و خلاقیت مهمان و کارشناس برنامه های صدا وسیما عضو انجمن های ملی و بین المللی بازاریابی و تبلیغات عضو هیات تحریریه نشریات اقتصادی بازرگانی و بازاریابی با همکاری روانشناس بالینی، مولف و محقق روانشناسی و برنده چندین جایره ملی خانم فهمیه احمدی سرفصل ...

ادامه متن »