آرشیو تگها: "اصلاح قیمت"

برنامه هایی جهت حفظ مشتریان و افزایش فروش

برنامه هایی جهت حفظ مشتریان و افزایش فروش اصلاح قیمت در مقایسه با سایر رقبا   بالا بردن کیفیت محصولات اصلاح اختلاف قیمت نمایندگان تقویت خدمات پس از فروش ایجاد انگیزه مناسب جهت نمایندگان فروش   ارزش محوری حمل و نقل رایگان برای مشتری حمایت از خدمات پس از فروش با ایجاد انگیزه برای نمایندگان استان در نظر گرفتن هدایا جهت محصولات در حین نصب محصول از طرف نماینده خدمات

ادامه متن »