آرشیو تگها: "اصل بازاریابی"

اصول بازاریابی

ویدئوی گفتگو با فیلیپ کاتلر (پدر بازاریابی نوین)

منبع: HBR گوردون مک مستر مدیر عامل‌هانسک موتور است و به تازگی مارتی را به عنوان مدیر جدید بازاریابی در سازمان استخدام کرده و به شدت از او پشتیبانی می‌کند. مارتی معتقد است که سازمان باید بار دیگر خود را با هویت گذشته، به مشتریان معرفی کند.‌هانسک که سازمانی قدیمی‌و باسابقه است در آغاز خود را به عنوان تولید کنند موتورهایی بی‌صدا در بازار معرفی می‌کرد. مارتی اعتقاد دارد که بازاریابی سازمان باید بیش از هر چیز این ویژگی‌هانسک را که به نظر او به نوعی هویت‌هانسک و دلیل وجودی آن است، به مشتریان یادآوری کند. او حتی با مطرح ...

ادامه متن »