آرشیو تگها: "اصول و فنون مذاکره در بازاریابی"

دوره تخصصی فن بیان

  اصول فن بیان حرفه ای اصول زبان مکتوب وملفوظ(شنیداری) انواع صدای خانمها و آقایان شناسایی نوع صدای حاضرین در دوره و ارائه تکنیک بهبود آن تکنیک های زیبا سخن و کلام تکنیک ها جلوگیری از نفس نفس زدن در گفتگوها و سخنرانی ها اصول رفع ایرادهای گفتاری  در افراد ویژگی های یک سخنران وسخنور حرفه ای ویک فروشنده خوش گفتار تعریف مذاکره و انواع آن اصول علمی و عملی مذاکره علل لزوم یادگیری و مهارت در علم، فن و هنر مذاکره کاربردهای اصول و فنون مذاکره روشهای مختلف مذاکره برای وصول مطالبات انواع مذاکره روش های جلوگیری از حیله و نیرنگهای مذاکره کنندگان آشنایی با شیوه های فریب گونه ...

ادامه متن »

هنرمتقاعد سازی در مذاکرات

علی خویه، مدرس دوره های تخصصی مدیریت، بازاریابی، برندینگ، فروش، تبلیغات و مذاکره

آشنایی با فنون و تکنیک های متقاعد سازی و دستیابی به مهارت متقاعد سازی در مذاکرات همچنین پرورش توانایی اظهار وجود و قاطعیت در مذاکرات   متقاعد سازی و ارتباطات / مدیریت پیام ها دیدگاه های تاریخی و تعاریف متقاعد سازی دانش ارتباطات و متقاعد سازی پیام و عوامل اثرگذار بر آن متغیرهای اصلی متقاعد سازی تکنیک های پایه متقاعد سازی کسب آگاهی آمادگی برای شکار برخورد اول تجربه و فهم مشترک شباهت کمیابی تعهد اولیه قدرت درگیر کردن احساسات مدیریت حواس مخاطب سابقه ذهنی جادوی کلام قدرت سوال جعبه ابزار صدا سناریو در مذاکره اتیکت متقاعدسازی تیمی مذاکرات پیچیده ...

ادامه متن »