آرشیو تگها: "اقدامات «سبز»"

نمونه های موفق مدیریت «سبز»

مالیات‌دهندگان خواستار آن هستند که بیشترین منافع را از پول خود به دست آورده و شاهد سیاست‌های نابجا و هزینه‌های سنگین بوروکراسی نباشند. بدون‌شک، وجود عقلانیت در خرج درآمدهای مالیاتی باعث حرکت به سمت پایداری و حفاظت از منابع طبیعی در دسترس خواهد شد. اکنون برخی از نهادهای دولتی را در جهان می‌توان مشاهده کرد که منافع دوچندانی از منابع مالیاتی یکسان نصیب شهروندان خود می‌کنند. آنها نه‌تنها در اثربخشی هزینه‌های خود دقت می‌کنند، بلکه هنگام سرمایه‌گذاری روی جامعه هم به اثرات فعالیت‌های خود بر محیط پیرامون توجه می‌کنند. در ادامه نمونه‌هایی موفق از عملکرد نهادهای دولتی در غرب آمریکا ...

ادامه متن »