آرشیو تگها: "انگیزش و نگهداری کارکنان"

نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان و سیستم پاداش دهی

ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش شیوه ارزیابی و دادن پاداش بر نوع رفتار فرد اثر می گذارد. شیوه مطالعه و نوع رفتار در کلاس در گروه شاخصی است که استاد بدان وسیله افراد را ارزیابی می کند (نمره بالا می دهد). هدف از ارزیابی عملکرد : ۱-تصمیم گیری درباره ارتقاء، نقل و انتقال و خاتمه خدمت ۲-کشف نارسائی های مهارتی و تعیین برنامه های آموزشی ۳- تعیین شایستگی ها و مهارت های کارکنان اهداف ارزیابی عملکرد در سازمانها ۴- مشخص نمودن برنامه های آموزشی و کارگاهها ۵- شناسایی کارکنان جدیدالاستخدام دارای عملکرد ضعیف ۶- تعیین مبنای افزایش حقوق ۷- اعلام ...

ادامه متن »

اهمیت بازاریابی داخلی

– تعریف بازاریابی داخلی طبق تعریف بری ؛ بازاریابی داخلی شامل جذب، توسعه، انگیزش ونگهداری بهترین کارکنان با استفاده از مشاغلی است که نیازهای آن‌ها را برطرف می‌کند. در این تعریف کارکنان، مشتریان سازمان هستند و محصولی که به آن‌ها فروخته می‌شود شغل آن هاست که باید با نیازهای آن‌ها منطبق باشد و در همین حال سازمان را به اهدافش برساند. -اهمیت بازاریابی داخلی ضرورت توجه به مشتریان داخلی در ادبیات مدیریت به طور وسیعی مورد بحث قرار گرفته است. نپو (۱۹۹۱) ضمن تأکید بر اهمیت مبادلات داخلی اظهار داشته است : “بی توجهی به تأمین کنندگان و مشتریان داخلی، ...

ادامه متن »