آرشیو تگها: "بازاریابی اجتماعی"

مفهوم بازاریابی اجتماعی

مفهوم بازاریابی اجتماعی این مفهوم جدیدترین مفهوم از این مفاهیم پنجگانه است . تاکید این مفهوم بر این است که سازمان میبایست بقا و بهبود رفاه مشتری و جامعه را همزمان در نظر بگیرد

ادامه متن »

تمایزهای بازاریابی اجتماعی با مفاهیم مشابه

فیلیپ کاتلر مترجمان: یاسر ملایی*، میثم‌هاشم‌خانی** متن پیش‌رو، دوازدهمین قسمت از ترجمه کتاب پرفروش «Up & Out Of Poverty» می‌باشد؛ کتابی که توسط «فیلیپ کاتلر» (Philip Kotler) تالیف و در سال ۲۰۰۹ منتشر شده است. «فیلیپ کاتلر» بدون تردید مطرح‌ترین چهره آکادمیک فعلی دنیا در حوزه مدیریت بازاریابی (Marketing Management) محسوب می‌شود. «کاتلر» با تالیف چندین متن درسی معتبر در زمینه دانش بازاریابی، جزو مشهورترین و معتبرترین نام‌ها برای اکثریت قاطع از دانشجویان مدیریت و اقتصاد در سراسر دنیا به حساب می‌آید. کاتلر علاوه بر تالیف کتاب‌ها و مقالات متعدد در حوزه‌های مرسوم بازاریابی (بازاریابی اقتصادی)، مباحثی را نیز در ...

ادامه متن »

بازاریابی اجتماعی

علی خویه، مدرس دوره های تخصصی مدیریت، بازاریابی، برندینگ، فروش، تبلیغات و مذاکره

فیلیپ کاتلر ترجمه و تنظیم: یاسر ملایی*، میثم هاشم‌خانی** متن پیش‌رو، یازدهمین قسمت از ترجمه کتاب پرفروش«Up & Out Of Poverty» می‌باشد؛ کتابی که توسط «فیلیپ کاتلر» (Philip Kotler) تالیف، و در سال ۲۰۰۹ منتشر شده است. «فیلیپ کاتلر» بدون تردید مطرح‌ترین چهره آکادمیک فعلی دنیا در حوزه مدیریت بازاریابی (Marketing Management) محسوب می‌شود. «کاتلر» با تالیف چندین متن درسی معتبر در زمینه دانش بازاریابی، جزو مشهورترین و معتبرترین نام‌ها برای اکثریت قاطع از دانشجویان مدیریت و اقتصاد در سراسر دنیا به حساب می‌آید. کاتلر علاوه بر تالیف کتاب‌ها و مقالات متعدد در حوزه‌های مرسوم بازاریابی (بازاریابی اقتصادی)، مباحثی را ...

ادامه متن »

مدیریت بازاریابی

نیاز: احساس محرومیت یک فرد نسبت به یک چیز را نیاز می‌گویند. خواسته: شکل برآورده کردن نیاز را خواسته می‌گویند که البته بر حسب عادات، فرهنگ، ذائقه و حتی شرایط مکانی و زمانی می‌تواند متفاوت باشد. مثل: رفع گرسنگی که با یک تکه نان خشک یا صرف غذا در بهترین رستوران شهر. محصول: زاییده نیازها و خواسته‌های افراد می‌باشد که برحسب ملموس بودن یا مشهود بودن یا نبودن می‌تواند به سه دسته تقسیم شود: الف) مشهود و ملموس مثل کالا؛ ب) غیرملموس و مشهود مثل خدمت؛ ج) غیرملموس و غیرمشهود مثل فکر، ایده و خلاقیت. مبادله: باید بدانیم هر انسان ...

ادامه متن »