آرشیو تگها: "بازاریابی و کسب و کار"

۵ عامل مهم بازاریابی

در زمان توسعه برنامه بازاریابی، دانستن کی (چه کسی)، چی،کی(چه موقع)، کجا و چرا (who ،what ،when، where and ،why) کافی نیست، بلکه باید آنها را به‌ترتیب تحت نظارت و کنترل داشته باشید. استیو مک کی شما از پنج Wبازاریابی یعنی چه کسی، چی،کی، کجا و چرا زیاد شنیده‌اید. این‌ها عناصر مورد نیاز برای دریافت و فهم همه نوع داستانی از قبیل افشای رسوایی خبرنگاران، بررسی جرم و جنایت پلیس یا حتی رسیدگی به شکایات مشتریان توسط نمایندگی خدمات است حتی می‌توانید یک فرمول قدیمی‌روابط عمومی‌ متشکل از کلمات بالا برای نوشتن اخبار در الگوی تعریف شده پیدا کنید. بیشتر ...

ادامه متن »