آرشیو تگها: "بازاریابی چریکی"

بازاریابی چریکی Guerrilla Marketing

– اصول اساسی بازاریابی چریکی ۱- منابع خود (زمان، مکان، افکار) را برای دستیابی به برتری موقتی متمرکز نمایید. ۲- به جای فروش محصول به تنهایی، ایدئولوژی را نیز همراه با محصول به فروش برسانید. ۳- الگوهای برقرار شده را شناسایی کرده، آن ها را تحلیل نمایید و سپس بر آنها فائق آیید. ۴- در جستوجوی همکاری و اشتراک مساعی ( هم افزایی ) باشید. ۵- تلاش نمایید تا از تمامی فیلترهای آگاهی و دریافت قرار گرفته در گروه هدف خود عبور کرده و مفهموم را برسانید. ۶- از مسیر مستقیم حرکت نکنید؛ تلاش نمائید مسیرهای انحرافی که ارائه دهنده ...

ادامه متن »

بازاریابی چریکی

  آشنایی با تکنیک ها و ترفندهای نوین بازاریابی در زمینه فروش از طریق بازاریابی چریکی برنامه ریزی اجرای کمپین های چریکی از آغاز تا پایان طرح انتخاب مناسب ترین روش بازاریابی و تبلیغات سازمانها بر اساس بودجه و هدف گذاری فروش مروری بر تکنیک های تازه بازاریابی در کسب و کار امروز مفهوم بازاریابی چریکی کاربرد بازاریابی چریکی در کسب و کار نقشه راه بازاریابی چریکی ترفندهای بازاریابی چریکی در روابط عمومی نکات مهم در طراحی کمپین بازاریابی چریکی بررسی نمونه های موفق داخلی و خارجی کار گروهی و طراحی نمونه توسط شرکت کنندگان مدرس: علی خویه   مدرس ...

ادامه متن »