آرشیو تگها: "بازاریاب و برندسازی قند"

بازاریابی قند و شکر

بازاریابی و برندسازی قند و شکر

بررسی بازار جهانی قند وشکر قیمت‌ جهانی شکر در سال گذشته با روندی کاهشی مواجه شد، این مسئله با توجه به تعیین تعرفه‌ی ١٠ درصدی برای شکر خام و ٢٠ درصدی برای شکر تصفیه شده منجر به درماندگی شرکت‌های تولید کننده‌ی شکر در کشور گردید. درماندگی که به نظر می‌رسد با ادامه‌ی روند فعلی به معضلی جدی برای این صنعت تبدیل شود. در اینجا قصد داریم فارغ از بررسی اینکه تعیین این تعرفه برای صنعتی که تا سال ٨۵ از تعرفه‌ی حمایتی ١۵٠ درصدی بهره می‌برده است چقدر درست یا نادرست است و آیا کارخانجات تولید کننده‌ی قند به یکباره می‌توانند با بهبود وضعیت خطوط ...

ادامه متن »