آرشیو تگها: "بهبود عملکرد کارکنان"

نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان و سیستم پاداش دهی

ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش شیوه ارزیابی و دادن پاداش بر نوع رفتار فرد اثر می گذارد. شیوه مطالعه و نوع رفتار در کلاس در گروه شاخصی است که استاد بدان وسیله افراد را ارزیابی می کند (نمره بالا می دهد). هدف از ارزیابی عملکرد : ۱-تصمیم گیری درباره ارتقاء، نقل و انتقال و خاتمه خدمت ۲-کشف نارسائی های مهارتی و تعیین برنامه های آموزشی ۳- تعیین شایستگی ها و مهارت های کارکنان اهداف ارزیابی عملکرد در سازمانها ۴- مشخص نمودن برنامه های آموزشی و کارگاهها ۵- شناسایی کارکنان جدیدالاستخدام دارای عملکرد ضعیف ۶- تعیین مبنای افزایش حقوق ۷- اعلام ...

ادامه متن »

عوامل موثر در بهره وری کارکنان و کارگران

مدیریت منابع انسانی

عوامل موثر در بهره‌وری عوامل موثر در بهره‌وری سازمان‌های دولتی را می‌توان به دو دسته: عوامل برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم کرد. ذیلاً این دو دسته عوامل بحث خواهد بود. الف: عوامل برون سازمانی: عواملی که خارج از سازمانهای دولتی می‌باشند و بهره‌وری آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، عوامل برون سازمانی می‌باشند. مهمترین عوامل برون سازمانی به قرار زیر می‌باشند: ۱- عوامل فرهنگی: فرهنگ به عنوان عاملی حیاتی باعث هدایت رفتارها در اعضای جامعه می‌شود. فرهنگ حاکم بر جامعه به عنوان چتری کلیه رفتارهای ما را شکل می‌دهد. بحث بهره‌وری بدون توجه به فرهنگی که در آن زندگی می‌کنیم ...

ادامه متن »