آرشیو تگها: "‼️نكات مهم در فروش‼️"

نکات مهم در فروش

‼️نکات مهم در فروش‼️ ۱٫ به مشتریان بالقوه همیشه با این دید نزدیک شوید که به آنها خواهید فروخت. ۲٫ همیشه به توصیه دیگران درباره سر و وضع و نحوه حضورتان گوش کنید. ۳٫ اگر می خواهید دیگران به حرفتان اعتقاد پیدا کنند اعتماد به نفس داشته باشید. ۴٫ سخنان خود را ضبط و اشکالات آن را برطرف کنید. ۵٫ مطالب و مهارتهایی را که فرا می گیرد مرتبا مرور و تمرین کنید. ۶٫ نیاز واقعی مشتری را سریعا شناسایی کنید و آن را برآورده سازید. ۷٫ به مشتری به چشم یک دوست نگاه کنید نه به چشم دشمن ۸٫ ...

ادامه متن »