برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

مشاوره، آموزش، تحقیق و اجرا در زمینه های مدیریت، بازاریابی، فروش، تبلیغات، برند، ارتباطات و خلاقیت

 

کانال بازاریابی

 

ارتباط با علی خویه

ارتباط با گروه علی خویه

اسلاید ها و فایل های آموزشی

اسلاید ها و فایل های آموزشی

سمینارها و همایش های علی خویه

سمینارها و همایش های علی خویه و همکاران

تالیفات علی خویه

تالیفات

مقالات علی خویه

مقالات علی خویه

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی علی خویه و همکاران

سوابق آموزشی و مشاوره استاد علی خویه

سوابق آموزشی و مشاوره استاد علی خویه و گروه همراه

مبالغ سرمایه گذاری شما در کارگاه های استاد خویه

مبالغ سرمایه گذاری شما در کارگاه های استاد خویه

فرم ثبت نام در دوره های استاد خویه

فرم ثبت نام در دوره های استاد خویه