کتاب هایی برای یادگیری اصول مذاکره، زبان بدن و فن بیان و سخنوری

۵۳ اصل مذاکره

 ۹۷۸۹۶۴۴۱۰۱۴۱۰
 لی تامپسون مترجم : محمدرضا شعبانعلی مترجم : آرش قبایی
 موسسه علمی فرهنگی نص
 ۴۸,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۰
 مذاکره ارتباط بین اشخاص
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۲۱
 ۲
 ۵۸

ارتباط موثر و فنون مذاکره

 ۹۷۸۶۰۰۱۰۲۰۴۸۳
 حسین علیان دلبر نیروشک
 سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
 ۱۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۸۹
 دانشجویان – راهنمای مهارتهای زندگی مذاکره ارتباط بین اشخاص
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۱۷
 ۲
 ۳۱۳

اصول مدیریت صادرات موفق و مذاکره بازرگانی

 ۹۷۸۹۶۴۹۷۸۲۲۰۱
 علی عباسی
 ترمه
 ۳۳,۰۰۰  ریال
 ۹۰
 مدیریت / حسابداری
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۱۶
 ۱
 ۳۵۲

اصول مدیریت صادرات موفق و مذاکره بازرگانی

 ۹۷۸۹۶۴۹۷۸۲۲۰۱
 علی عباسی
 ترمه
 ۳۳,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۰
 صادرات و واردات – بازاریابیمدیریت صادرات و واردات – ایران – بازاریابی
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۱۶
 ۱
 ۳۵۲

اصول و فنون مذاکره

 ۹۷۸۶۰۰۹۴۰۰۲۷۰
 فاطمه زند
 آها
 ۷۵,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۲
 مذاکره
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۱۵
 ۱
 ۴۱۷

اصول و فنون مذاکره

 ۹۷۸۶۰۰۹۲۰۶۰۹۴
 آرون کورمن ویراستار : مهدی محمدی مترجم : محمد شفیق‌زاده
 شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
 ۳۵,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۱
 مذاکره مذاکرات بازرگانی
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۲۰
 ۲
 ۱۰۴

اصول و فنون مذاکره

 ۹۷۸۹۶۴۶۱۷۵۴۰۲
 راجر فیشر- ویلیام یوری
 سازمان مدیریت صنعتی
 ۱۳۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 دانشگاهی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۱
 ۱۴

اصول و فنون مذاکره –

 ۹۷۸۶۰۰۷۰۳۳۱۲۸
 لویکی / بارون / ساندرس / مینتون
 کتاب آمه
 ۱۶۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۲
 روانشناسی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۵
 ۲۲

اصول، فنون، و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران

 ۹۷۸۹۶۴۳۱۷۷۹۱۱
 پرویز درگی محمدحسین غوثی ویراستار : احمد آخوندی ویراستار : محسن جاویدموید
 رسا
 ۲۹,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 موفقیت در کسب و کار مذاکره مذاکرات بازرگانی
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۱۸
 ۱
 ۲۱۰
 عمومی
 شبستان
 ۲۲
 ۲۵

اصول، فنون، و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران

 ۹۷۸۶۰۰۶۹۸۲۱۱۳
 پرویز درگی، محمدحسین غوثی
 ۱۵۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۴
 بازاریابی
موقعیت

اصول، فنون، و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران

 ۹۷۸۶۰۰۹۲۵۰۲۷۱
 پرویز درگی محمدحسین غوثی ویراستار : احمد آخوندی ویراستار : محسن جاویدموید
 ۸۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۱
 موفقیت در کسب و کار مذاکره مذاکرات بازرگانی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۸
 ۳۷

الفبای مذاکره

 ۹۷۸۶۰۰۷۱۰۶۲۶۶
 چارلز پی.لیکسون _ رابرت بی.مادو
 دنیای اقتصاد (وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان)
 ۷۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 مدیریت
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۳
 ۱۸

اهداف و نتایج مذاکره

 ۹۷۸۶۰۰۱۷۳۰۰۸۵
 مترجم : علی نیک‌فرجام
 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 ۷۵,۰۰۰  ریال
 ۱۳۸۹
 مذاکرات بازرگانی
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۲۰
 ۱
 ۶۳

بازاریابی بیمه با تمرکز بر مذاکره

 ۹۷۸۶۰۰۹۱۸۵۰۵۴
 رضا اکبرزاده
 پوشش گستر
 ۳۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۱
 مذاکره بیمه – بازاریابی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۷
 ۳۶

تجارت امروز- مذاکره ی موفق

 ۹۷۸۹۶۴۲۹۸۰۲۰۸
 مدیریت گروه متخصصان
 ایران بان
 ۷۵,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۱
 مدیریت مدیران قابلیت اجرایی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۹
 ۲۶
 کودک و نوجوان
 ۲۲
 A
 ۴۲

دامهای مذاکره

 ۹۷۸۶۰۰۶۰۸۳۰۹۴
 محمدحسین غوثی مقدمه : مسعود حیدری
 مکتب ماهان
 ۱۲۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۲
 دامهای مذاکره برندینگ
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۱۴
 ۱
 ۴۵۱

رازهای مذاکره‌ی موفق: تمرین‌های موثر برای بهبود

 ۹۷۸۶۰۰۵۲۷۰۵۹۴
 ژولیت نایرنبرگ آیرن راس مترجم : مهدی قراچه‌داغی
 حوض نقره
 ۳۲,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۰
 موفقیت در کسب و کار مذاکرات بازرگانی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۵
 ۴۸
 کودک و نوجوان
 ۲۳
 A
 ۱۰۱

روانشناسی توافق: مذاکره اصولی

 ۹۶۴۷۵۵۱۱۷۷
 راجر فیشر ویلیام یوری
 اسرار دانش
 ۶۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۱
 مذاکره
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۳۰
 ۶

روان‌شناسی مذاکره

 ۹۷۸۹۶۴۳۴۱۷۷۹۶
 دکتر سید حمید آتش‌پور
 شرکت نشر قطره
 ۶۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۲
 روان‌شناسی تألیفی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۹
 ۴۸
 کودک و نوجوان
 ۲۵
 D
 ۲۳۷

روش بحث و مذاکره بر اساس مطالعه تاثیر و تاثر متقابل در گروه

 ۹۶۴۶۱۱۵۵۱۹
 سیدمهدی ثریا
 رشد
 ۴۴,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۰
 ارتباط بیت اشخاص بحث و مذاکره
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۲
 ۲
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۱۸
 ۱
 ۲۰۹

شایستگی های یک مذاکره کننده موفق

 ۹۷۸۶۰۰۲۷۵۰۷۱۶
 دکتر مسعود حیدری- لیلا جراحی
 سازمان مدیریت صنعتی
 ۹۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 مدیریت
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۱
 ۱۴

فرایند مذاکره و تحقیق معاملات بین‌المللی (پیش نیازها، هدایت مذاکرات و پیگیری توافقات)

 ۹۷۸۹۶۴۴۶۸۲۵۱۳
 رضا پاکدامن
 شرکت چاپ و نشر بازرگانی
 ۶۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۰
 قراردادهای عمومی – مدیریت صادرات و واردات – قراردادها مذاکرات بازرگانی بازرگانی بین‌المللی
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۱۹
 ۱
 ۱۶۰

مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

 ۹۷۸۹۶۴۴۵۹۷۵۲۷
 علی رضاییان
 سمت
 ۱۶,۰۰۰  ریال
 ۱۳۸۸
 مدیریت رفتار سازمانی برخورد (روانشناسی) – مدیریت
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۱۳
 ۱
 ۴۵۹ – ۴۶۰

مدیریت خرید و سفارشات خارجی جامع و اصول و فنون مذاکره بازرگانی

 ۹۷۸۹۶۴۹۷۸۱۹۳۸
 علی عباسی
 ترمه
 ۵۰,۰۰۰  ریال
 ۹۰
 مدیریت / حسابداری
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۱۶
 ۱
 ۳۵۲

مدیریت خرید و سفارشات خارجی جامع و اصول و فنون مذاکره بازرگانی

 ۹۷۸۹۶۴۹۷۸۱۹۳۸
 علی عباسی
 ترمه
 ۵۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۰
 خرید – مدیریت بازرگانی – مدیریت
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۱۶
 ۱
 ۳۵۲

مذاکره

 ۹۷۸۶۰۰۷۱۰۶۰۹۹
 برایان تریسی
 دنیای اقتصاد (وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان)
 ۶۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۲
 مدیریت
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۳
 ۱۸

مذاکره

 ۹۷۸۶۰۰۷۱۰۶۰۹۹
 برایان تریسی
 دنیای اقتصاد (وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان)
 ۸۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 مدیریت
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۳
 ۱۸

مذاکره

 ۹۷۸۶۰۰۱۱۸۱۴۴۳
 برایان تریسی ویراستار : شهلا ارژنگ مترجم : مهدی قراچه‌داغی
 ذهن آویز
 ۵۵,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۲
 موفقیت درکسب وکار
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۲
 ۲۹

مذاکره

 ۹۷۸۶۰۰۱۱۸۱۴۴۳
 برایان تریسی
 ذهن آویز
 ۷۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۴
 روانشناسی کار و تجارت
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۲
 ۲۹

مذاکره

 ۹۷۸۶۰۰۳۴۰۰۱۲۲
 برایان تریسی
 لیوسا
 ۵۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 روانشناسی و تربیتی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۳
 ۲۳

مذاکره اثربخش

 ۹۷۸۹۶۴۸۴۷۲۴۲۴
 حبیب اله دعایی
 بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
 ۲۵,۰۰۰  ریال
 ۱۳۸۹
 مدیریت
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۷
 ۲۱

مذاکره برد – برد

 ۹۷۸۶۰۰۷۱۰۶۳۸۹
 دیوید گلدویچ
 دنیای اقتصاد (وابسته به شرکت دنیای اقتصاد تابان)
 ۱۱۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 مدیریت
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۳
 ۱۸

مذاکره در محیط کار

 ۹۷۸۹۶۴۷۲۴۹۶۳۸
 پاتریک فوریست ؛ مترجم:عبدالناصر کرکه‌آبادی
 شرکت انستیتوایزایران
 ۸,۵۰۰  ریال
 ۸۸
 مدیریتی
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۱۶
 ۲
 ۳۹۳

مذاکره هوشمندانه

 ۹۷۸۶۰۰۲۷۵۰۱۳۶
 اسماعیل مردانی گیوی
 سازمان مدیریت صنعتی
 ۶۵,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۱
 عمومی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۱
 ۱۴

مذاکره و قرارداد برای منابع اطلاعاتی دیجیتالی

 ۹۷۸۶۰۰۵۴۸۹۴۴۶
 فیونا دورانت مترجم : جواد بشیری ویرایشگر : رزیتا بهزادی
 کتابدار
 ۴۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۸۹
 نشر الکترونیکی
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۲۱
 ۱
 ۸۷

مذاکره پیش‌اندیش: روش نوین

 ۹۷۸۹۶۴۷۷۶۸۷۰۲
 آلن‌پکر لامپررد/مترجم : فهیمه روبیول؛ آزاده مومنی
 شیرازه
 ۱۱۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۱
 مذاکره
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۸
 ۱

مذاکره‌ی موفق

 ۹۷۸۹۶۴۲۹۸۰۲۰۸
 گروه متخصصان مدیریت
 شرکت نشر قطره
 ۳۵,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۰
 مدیریت
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۹
 ۴۸
 کودک و نوجوان
 ۲۵
 D
 ۲۳۷

هنر مذاکره

 ۹۷۸۹۶۴۲۸۴۲۶۲۹
 محمد علی حقیقی
 شرکت نشر فراروان
 ۷۵,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۲
 بحث و مذاکره
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۹
 ۲۸

هنر گفتگو و مذاکره

 ۹۷۸۹۶۴۹۷۲۱۶۰۶
 تدوین : منصور متین
 مرسل
 ۳۶,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۱
 سخنرانی – تاثیر سخنرانی بحث و مذاکره
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۲
 ۹
 کودک و نوجوان

هنر گفتگو و مذاکره فرهنگی

 ۹۷۸۹۶۴۴۳۹۶۳۹۷
 محمد امانی
 بین المللی الهدی
 ۶۵,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 گفتگوی تمدنها
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۷
 ۱۳

هوشمندانه مذاکره کنید

 ۹۷۸۶۰۰۱۱۹۳۴۵۳
 دکتر سید حمید آتش پور
 شرکت نشر قطره
 ۲۵,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۰
 روان‌شناسی تألیفی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۹
 ۴۸
 کودک و نوجوان
 ۲۵
 D
 ۲۳۷

چگونه مذاکره کننده بهتری شویم

 ۹۷۸۹۶۴۲۵۹۳۶۱۳
 جیمز‌جی پیترسون ویراستار : سعید سعیدی مترجم : شکوه نیروبخش
 سایه نیما
 ۶۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۲
 مذاکرات بازرگانی

اسرار زبان بدن

 ۹۷۸۶۰۰۶۱۷۰۰۷۷
 احمد علامه فلسفی
 فراروان شناسی
 ۵۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۱
 روان شناسی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۶
 ۲۳

بوی عشق: ماجرایی عجیب ولی واقعی از بازگشت روح به بدن از زبان یک جانباز شیمیایی

 ۹۷۸۶۰۰۵۲۲۹۴۵۵
 حلیمه صفدری حمیدرضا زرگران
 شاملو
 ۱۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۸۷
 جانبازان – ایران – داستان
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۹
 ۱۷

جذابیت و زبان بدن

 ۹۷۸۶۰۰۶۱۵۲۰۵۹
 برایان تریسی ؛ مترجم:زهرا یونسی‌سینکی
 کاکتوس
 ۴۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۰
 روانشناسی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۵
 ۱۰

جذابیت و زبان بدن

 ۹۷۸۶۰۰۶۱۵۲۰۵۹
 برایان تریسی ؛ مترجم:زهرا یونسی‌سینکی
 کاکتوس
 ۵۵,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۱
 روانشناسی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۵
 ۱۰

جذابیت و زبان بدن

 ۹۷۸۶۰۰۶۱۵۲۰۵۹
 برایان تریسی ؛ مترجم:زهرا یونسی‌سینکی
 کاکتوس
 ۸۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 روانشناسی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۵
 ۱۰

زبان بدن

 ۹۷۸۹۶۴۵۶۳۸۷۶۳
 الن پیز
 ترانه
 ۶۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۸۹
 روانشناسی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۶
 ۱۴

زبان بدن

 ۹۷۸۶۰۰۲۵۰۰۲۹۸
 الیزابت کونکه ویراستار : حسین کیانی مترجم : رویا تنومند مترجم : رامین کریمی
 دانژه
 ۱۳۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۲
 زبان ایما و اشاره
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۱۸
 ۱
 ۲۲۲
 عمومی
 شبستان
 ۲۳
 ۳۱

زبان بدن

 ۹۷۸۶۰۰۵۹۲۰۶۰۴
 آلن پیز باربارا پیز مترجم : مریم شفقی
 خلاق
 ۱۴۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۲
 زبان ایما و اشاره
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۴
 ۵

زبان بدن

 ۹۷۸۶۰۰۵۶۷۵۱۷۷
 آلن و باربارا پیز
 قاصدک صبا
 ۱۵۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۲
 روانشناسی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۵
 ۳۱

زبان بدن

 ۹۷۸۶۰۰۵۶۷۵۱۷۷
 آلن و باربارا پیز
 قاصدک صبا
 ۹۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۱
 روانشناسی

زبان بدن

 ۹۷۸۶۰۰۵۶۷۵۱۷۷
 آلن و بار بارا پیز
 قاصدک صبا
 ۸۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۰
 روانشناسی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۵
 ۳۱

زبان بدن

 ۹۷۸۶۰۰۵۶۷۵۱۷۷
 آلن و باربارا پیز
 قاصدک صبا
 ۱۸۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۴
 روانشناسی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۵
 ۳۱

زبان بدن

 ۹۷۸۶۰۰۵۹۷۰۱۱۱
 سید خشایار کیافر
 کدیور
 ۵۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۱
 روانشناسی حرکات بدن
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۴
 ۲۳

زبان بدن

 ۹۷۸۶۰۰۱۹۹۰۱۸۲
 آلن پیز باربارا پیز مترجم : آذر حاجی‌نجفی
 بهزاد
 ۱۵۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۲
 زبان ایما و اشاره
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۸
 ۲۲

زبان بدن

 ۹۷۸۶۰۰۹۲۷۲۷۵۴
 پریسا ربانی
 صعود
 ۸۵,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۲
 دانشگاهی
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۱۹
 ۱
 ۱۵۷

زبان بدن برای موفقیت(همراه با CD)

 ۹۷۸۶۰۰۵۴۶۲۴۲۵
 مارک باودن
 معیار اندیشه
 ۱۰۵,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 زبان ایما و اشاره ارتباط غیرکلامی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۱
 ۱۸

زبان بدن به زبان خودمانی

 ۹۷۸۶۰۰۹۲۳۱۹۹۷
 الزابت کوهنک
 تهران
 ۲۰۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 زبان ایما و اشاره
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۵
 ۴۱

زبان بدن در کسب‌و‌کار: کنترل گفتگو، جلب توجه مخاطب، و انتقال پیام درست بدون گفتن حتی یک کلمه

 ۹۷۸۶۰۰۵۳۸۸۳۹۸
 مارک باودن ویراستار : کاظم زرین
 کلک زرین
 ۹۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 زبان ایما و اشاره ارتباط غیرکلامی
موقعیت
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۲۰
 ۱
 ۸۸
 عمومی
 شبستان
 ۱۴
 ۵

زبان بدن: دستیابی به افکار دیگران از طریق تعبیر حرکات بدن

 ۹۷۸۹۶۴۷۹۳۸۸۲۲
 آلن پیز ویراستار : امیر اشرف‌الکتابی مترجم : مسعود رحیمی
 گلپا
 ۹۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 زبان ایما و اشاره ارتباط غیرکلامی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۴
 ۳۲

زبان بدن: فهمیدن احساسات دیگران از روی چهره و حرکات بدن (اقتباسی از اثر: گوردون وینرایت)

 ۹۷۸۶۰۰۲۵۷۰۰۴۹
 رامین کریمی
 شلاک
 ۱۱۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۲
 فهمیدن احساسات دیگران از روی چهره و حرکات بدن

زبان بدن: فهمیدن احساسات دیگران از روی چهره و حرکات بدن (اقتباسی از اثر: گوردون وینرایت)

 ۹۷۸۶۰۰۲۵۷۰۰۴۰
 منصور همایون
 شلاک
 ۸۵,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۱
 فهمیدن احساسات دیگران از روی چهره و حرکات بدن
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۸
 ۲۱

زبان بدن: فهمیدن احساسات دیگران از روی چهره و حرکات بدن (اقتباسی از اثر: گوردون وینرایت)

 ۹۷۸۶۰۰۲۵۷۰۰۴۸
 رامین کریمی
 شلاک
 ۱۸۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 فهمیدن احساسات دیگران از روی چهره و حرکات بدن
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۸
 ۲۱

فرهنگ اصطلاحات کاربردی زبان بدن (فارسی به انگلیسی)

 ۹۷۸۶۰۰۶۳۵۲۰۲۲
 مهدی اصغرپور ویراستار : حسین حیدری‌تبریزی
 راز نهان
 ۶۶,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۱
 زبان انگلیسی – اصطلاحها و تعبیرها فارسی – اصطلاحها و تعبیرها
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۲
 ۱۵

مفاهیم کاربردی زبان بدن در عکاسی

 م
 محمد حسن‌پور، مازیار نیک‌بر
 ترانه
 ۲۰۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 عکاسی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۶
 ۱۴

چگونه بدن من کار می کند ( بینی و زبان)

 ۹۷۸۹۶۴۸۶۸۳۷۳۸
 آلبرت بریل
 بروج
 ۵۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 انسان – فیزیولوژی – به زبان ساده گوش و حلق و بینی بدن انسان – ادبیات نوجوانان
موقعیت
 کودک و نوجوان
 ۲۲
 B
 ۵۳

کتاب مطلق زبان بدن

 ۹۷۸۶۰۰۱۹۴۰۴۳۹
 باربارا پیس آلن پیس مترجم : عارفه قدسی‌زاده
 حوض نقره
 ۱۱۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۱
 زبان ایما و اشاره ارتباط غیرکلامی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۵
 ۴۸
 کودک و نوجوان
 ۲۳
 A
 ۱۰۱

کتاب کوچک زبان بدن

 ۹۷۸۹۶۴۸۶۱۹۵۶۰
 ویجایا کومار
 میم
 ۲۵,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۱
 روانشناسی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۶
 ۲۴

کتاب کوچک زبان بدن

 ۹۷۸۹۶۴۸۶۱۹۵۶۰
 ویجایا کومار
 میم
 ۱۵,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۰
 روانشناسی
موقعیت
 ۸

فن بیان

 ۹۷۸۹۶۴۳۴۱۲۷۷۷
 اونجلین مچلین
 شرکت نشر قطره
 ۹۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 تئاتر و ادبیات نمایشی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۹
 ۴۸
 کودک و نوجوان
 ۲۵
 D
 ۲۳۷

فن بیان – درست سخن بگویید و موفق شوید: نخستین راهنمای جامع آموزش سخنرانی حرفه‌ای

 ۹۷۸۹۶۴۷۹۳۸۷۹۲
 احمد حلت رضا یادگاری ویراستار : مهشید سنایی‌فرد
 گلپا
 ۷۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 سخنوری سخنرانی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۴
 ۳۲

فن بیان ـ تمرین‌های عملی

 ۹۷۸۶۰۰۱۱۹۴۲۹۰
 رضا شیرمرز
 شرکت نشر قطره
 ۱۷۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 تئاتر و ادبیات نمایشی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۹
 ۴۸
 کودک و نوجوان
 ۲۵
 D
 ۲۳۷

فن بیان و آیین سخنوری

 ۹۷۸۶۰۰۶۹۳۸۰۳۵
 نعمت نعمتی
 بوتیمار
 ۱۰۰,۰۰۰  ریال
 علوم کاربردی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۸
 ۳۴

فیل صورتی را پنهان کن!: ۱۵ روش ساده در فن بیان و مهارتهای سخنوری و مدیریت بر آنچه می‌گویید

 ۹۷۸۹۶۴۸۷۹۹۵۷۶
 بیل مک‌فارلن مترجم : هاله هنرزاد
 مهراد
 ۳۳,۰۰۰  ریال
 ۱۳۸۹
 سخنوری ارتباط بین اشخاص
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۰
 ۱۷

فیل صورتی را پنهان کن:۱۵ روش ساده فن بیان و مهارت های سخنوری و مدیریت برآنچه می گویید

 ۹۷۸۹۶۴۸۷۹۹۵۷۶
 هیل مک فارلن
 مهراد
 ۳۳,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 روانشناسی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۱۰
 ۱۷

مهارت های کاربردی فن بیان

 ۹۷۸۹۶۴۸۱۰۱۳۴۸
 احمد حسین زاده تخت کشها- معصومه عمران
 نیک خرد
 ۱۲۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۹۳
 کاربردی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۴
 ۲۶

هنر سخنرانی (مهارتهای علمی فن بیان)

 ۹۶۴۶۱۱۵۸۹۶
 استفن‌ای. لوکاس مترجم : حمزه ساده – باباطاهر علیزاده
 رشد
 ۹۰,۰۰۰  ریال
 ۱۳۸۷
 سخنرانی
موقعیت
 عمومی
 شبستان
 ۲۲
 ۲
 دانشگاهی (پزشکی، فنی و …)
 ۱۸
 ۱
 ۲۰۹