برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

کارگاه ها و سمینارهای آموزشی

کارگاه های آموزشی و مشاوره بازاریابی علی خویه

کارگاه های آموزشی و مشاوره بازاریابی علی خویه

 

دوره های آموزشی بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ، مذاکره و خلاقیت

دوره های آموزشی بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ، مذاکره و خلاقیت

دانلود فهرست همه ی دوره های استاد علی خویه

 

 

 

کارگاه های تخصصی و خصوصی مهندس علی خویه و همکاران

با شیوه آموزشی روز دنیای مدیریت که در مدرسه های تخصصی پنسیلوانیا، کره شمالی، ژاپن، سوئد و فرانسه اجرا می شود+

+ بر اساس الگوهایی از کارگاه های آموزشی و توانمند سازی دانشگاه هاروارد…………

+بر اساس متد های آموزشی متنوع در دانشگاه های تجارت و بازرگانی ژاپن………

+ چیزهایی که در دانشگاه ها یاد نمی دهند مطالبی که در بازار وجود دارد…..

در پس مفهوم و تعریف یادگیری و آموزش یک چیز بسیار مهم نهفته است و آن تغییر است، تا تغییر نباشد یادگیری صورت نگرفته است. یادگیری= تغییر

****

مدیران و افرادی که این دوره های را می گذرانند با رفتار حرفه ای، کلامی، غیر کلامی، بدنی، حسی، عاطفی و هیجانی به شدت روی دیگران تاثیر گذار بوده و در بیشتر امور خود با موفقیت و قاطعیت به اهداف خود می رسند. این مدیران و افراد نه اینکه صرفا تحصیلات آکادمی داشته باشند ولی با چنان تاثیرگذاری حرفه ای درمحل کار خود حضور دارند که می تواند با چشم و دل و زبان کلامی و غیر کلامی خود، سازمان های خود را هدایت کنند.

 


سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت و سرپرستی اثربخش

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم مدیریت-    مفهوم سرپرست و سرپرستی و جایگاه آن در مدیریت-    مقایسه رهبر، مدیر و سرپرست و نقشهای رهبری و مدیریتی در سرپرستی اثربخش-    حیطه نظارت (سرپرستی) و روش های تعیین آن-    اختیار و مسئولیت در سرپرستی اثربخش-    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار-    اصول مربی گری و نقش آن در سرپرستی اثربخش-    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی
ارتقای بینش –    مدیریت تغییر در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی-    مدیریت استرس در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی-    تفکر خلاق و سیستمی در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی-    مهندسی فکر و مثبت اندیشی در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی
ارتقای مهارت –    مهارتهای سرپرستی کارکنان حرفه ای در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی-    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن-    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن-    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان-    مهارتهای نظارت و کنترل موثر-    مهارت مدیریت زمان در سرپرستی اثربخش-    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی-    مهارت ارائه مؤثر مطالب-    مهارت های رفتاری برای سرپرستان در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی-    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)-    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)
گروه مشاوره ، تحقیق، آموزش و اجرا در زمینه ی بازاریابی، فروش، تبلیغات و برندینگ

گروه مشاوره ، تحقیق، آموزش و اجرا در زمینه ی بازاریابی، فروش، تبلیغات و برندینگ

دوره های آموزشی ویژه شرکت های پخش و توزیع فروش مویرگی

 و شرکت های مرتبط با پخش و توزیع

مدیریت بازاریابی حرفه ای در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی

 تولید کننده گان و وارد کنندگان پخش و توزیع

مدرس: مهندس علی خویه

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم بازاریابی حرفه ای و جایگاه آن در تجارت-    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …-    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار در بازاریابی-    اصول مدیریت بازاریابی-    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار-    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی-    مدیریت تبلیغات و روابط عمومی
ارتقای بینش و نگرش –    مدیریت آمیخته بازاریابی-    بازاریابی  تکنیکی و ارتقا بینش مدیریت بازار-    اصول سرپرستی و مدیریت بازاریابی-    اصول و تفکر مشتری مداری
ارتقای مهارت و تکنیک –    مهارتهای مدیریت بازاریابی علمی و حرفه ای در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارتهای سرپرستی کارکنان در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارت مدیریت مشتریان در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارت های ارتباطی با مشتریان در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارت های رفتاری مدیران بازاریابی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارت قیمت گذاری و چانه زنی حرفه ای در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارت تبلیغات و روابط عمومی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)-    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)-    مهارت های ارایه پروموشن در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارت های جذب و حفظ مشتری در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارت بازارگرمی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارت بازارسازی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی –    مهارت بازار سنجی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی –    مهارت بازاریابی مویرگی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی –    مهارت ایجاد انگیزه در مشتری در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی –    مهارتهای ایجاد هماهنگی در ویزیتورها در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی –    مهارتهای نظارت و کنترل در بازاریابی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی –    مهارت مدیریت زمان در بازاریابی –    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی –    مهارت های رفتاری –    مهارت تعامل با مشتریان (صدور سفارش، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات،گزارش دهی، انتقادات، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد) –    مهارت های تحقیقات بازاریابی –    شناخت بازار مورد نظر به لحاظ میزان خرید و مصرف محصولات یا خدمات تولید شده –    ·        شناخت تقسیمات بازار در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی –    ·        شناخت جایگاه یابی  بازار در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی –    ·        شناخت رفتار مخاطبان و مصرف کنندگان –    ·        شیوه مطالعات میدانی طرح ها و امور سیستم فروش، بازاریابی –    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی –    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی
کارگاه –    کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی محصول مورد نظر

سرفصل دوره آموزشی کاربردی مدیریت فروش حرفه ای در صنعت پخش و توزیع

وفروش مویرگی ی تولید کننده و وارد کنندگان پخش و توزیع

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸ www.khooyeh.com

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی-    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …-    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده-    اصول فروشندگی
ارتقای بینش –    مدیریت در فروش-    تفکر خلاق و سیستمی-    مهندسی فکر
ارتقای مهارت –    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و…)-    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارت مدیریت کارکنان فروش در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای-    مهارتهای مدیریت انگیزه در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارت مدیریت زمان در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    مهارت های رفتاری در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    زبان بدن-    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد
ارتقای فن و تکنیک های کاربردی –    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن –        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت –        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری –        مدیریت اعتراضات مشتریان –        نکات مهم برای جذب مشتری-    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM-    ۱۰ نقطه کور فروش و ویزیت-    ۱۰ اشتباه فروش  و ویزیت-    ۱۰ تکنیک خلاق جذب مشتریان-    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها-    تکنیک های فروش تلفنی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    پیگیری و ارزیابی فروش در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت-    چاشنی های فروش در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی-    فروش خلاق در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی
کارگاه –    کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

 

نام دوره
ارتباطات بازاریابی یکپارچه( IMC)در کسب وکارها و صنایع تولیدی و خدماتی
مدیریت تبلیغات و شیوه تهیه یک کمپین تبلیغات
روابط عمومی و برنامه های ارتباطی  خلاق با مشتریان
تکنیک های پیشبرد فروش و مهندسی فروش در کسب و کارها
فروش خلاق
بازاریابی خلاق
تبلیغات خلاق
مدیریت رسانه، برنامه ریزی رسانه ای و مهندسی رسانه  در ارتباطات بازاریابی و تبلیغات
مهندسی مجدد و مهندسی ارزش در  ارتباطات و تبلیغات
مهندسی هوش مصنوعی در تبلیغات و کمپین های هوشمندانه ارتباطی
تکنیکها و تاکتیک های تبلیغات خلاق
بازاریابی و تبلیغات پست مدرن
مکتب ها و سبک های تبلیغات
تکنیک های ان ال پی در فروش و بازاریابی
تبلیغات  و بازاریابی تریزی و تکنیک های تریز در تبلیغات خلاق
بازاریابی و تبلیغات اینترنتی و  وب ۲

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت برند در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی

تولید کننده گان و وارد کنندگان پخش و توزیع نام و نشان سازی کاربردی

مدرس: مهندس علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸ www.khooyeh.com

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم برند و نام و نشان تجاری-    اصول برند سازی حرفه ای-    اهمیت ضرورت و اهداف نام و نشان تجاری
ارتقای بینش و نگرش –    تفکر برند-    تعریف جدید اصول مدیریت برند-    تغییر نگرش به سوی واقعیت برند-    تفکر خلاق در برند سازی
ارتقای مهارت –    مهارتهای برند سازی-    مهارت برند داری-    مهارت برند شناسی-    مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند-    فرایند تصمیم گیری مشتریان  و مصرف کنندگان درباره برند-    مهندسی ارزش برند-    مهارت پیشبرد و ترفیع برند-    مهارت تحقیقات برند-    مهارت حفظ برند-    مهارت کنترل برند-    مهارت هویت سازی برند-    مهارت شخصیت سازی برند-     شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند-     معاینه فنی برند-    سبگ های برندسازی –    تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری
کارگاه –    کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی

نام دوره آموزشی

تکنیک ها و شیوه های برخورد با مشتریان ناراضی

روش ها و سیستم های جذب مشتریان از دست رفته

روانشناسی مشتری

روانشناسی فروش

تکنیک های برقراری ارتباطات موثر

مهندسی فروش

فروش خلاق

بازاریابی خلاق

روانشناسی بازاریابی تلفنی

تکنیک های استخدام و تهیه نیروهای انسانی

تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده در پیشبرد فروش و بازاریابی

اصول رفتارشناسی و رفتارسنجی در فروش

مدیریت فروش بین الملل

روشهای انجام تجارت و بازاریابی بین الملل

شیوه های تشویق و ترفیع منابع انسانی

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

–    مفهوم مدیریت

–    مفهوم سرپرست و سرپرستی و جایگاه آن در مدیریت

–    مقایسه رهبر، مدیر و سرپرست و نقشهای رهبری و مدیریتی در سرپرستی اثربخش

–    حیطه نظارت (سرپرستی) و روش های تعیین آن

–    اختیار و مسئولیت در سرپرستی اثربخش

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

–    اصول مربی گری و نقش آن در سرپرستی اثربخش

–    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

ارتقای بینش

–    مدیریت تغییر در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی

–    مدیریت استرس در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی

–    تفکر خلاق و سیستمی در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی

–    مهندسی فکر و مثبت اندیشی در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی

ارتقای مهارت

–    مهارتهای سرپرستی کارکنان حرفه ای در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی

–    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن

–    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر

–    مهارت مدیریت زمان در سرپرستی اثربخش

–    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب

–    مهارت های رفتاری برای سرپرستان در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی

–    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

نام دوره

روش های افزایش خلاقیت در نیروهای انسانی

دوره کاربردی خلاقیت در منابع انسانی

بازاریابی انگیزه

راز تجارت

مدیریت تخفیف، تکنیک های تخفیف و روانشناسی تخفیف

تکنیک های قیمت گذاری و روانشناسی قیمت گذاری

مدیریت مشتریان سخت و شیوه های مذاکره با مشتریان سخت

تاکتیک های مذاکره  در شرایط مشکل

مدیریت نمایندگی ها و کانالهای توزیع

ایجاد و مدیریت کسب و کارهای کوچک

کارآفرینی مدرن

نام دوره های آموزشی

روشهای انجام تجارت و بازاریابی بین الملل

شیوه های تشویق و ترفیع منابع انسانی

انگیزش و مدیریت انگیزه در فروش و بازاریابی

تکنیک های بالا بردن بهره وری نیروهای انسانی

سیستم های کنترل کیفیت

موانع و محدودیت های تاثیر گذار رفتار خریداران

نام دوره

شیوه های مدیریت موانع روانی در نیروهای انسانی سازمانی(زیراب زنی ، خودشیرینی، از زیرکار درفتن و …)

مدیریت نوآوری و خلاقیت

بازاریابی املاک و مستغلات

تجارت الکترونیک و روشهای بهبود تجارت الکترونیک

اصول و روش های نامه نگاری و ارتباطات نوشتاری موثر در بازاریابی و فروش

تبلیغات انسانی مناسب برای بهبود ارتباطات بازاریابی

ارتباطات بازاریابی بین الملل

سیستم های ترفیع و تشویق در تجارت بین الملل

تبلیغات و استراتژی های تبلیغات در بازارهای جهانی

طراحی و چیدمان مناسب فروشگاه و تکنیک های چیدمان اثربخش در فروشگاه

_____________________________________________________________________

سرفصل دوره آموزشی کاربردی سیستم های انگیزشی و چاشنی های فروش هدایای تبلیغاتی

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی سیستم های انگیزشی هدایای تبلیغاتی و چاشنی های فروش مدرس: مهندس علی خویه و فهیمه احمدی حوزه آموزشی محتوای آموزشی ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی – مفهوم انگیزه و هدیه و جایگاه آن در تجارت و کسب وکار – سیستم های پروموشن انگیزشی اثربخش – اصول طرح ریزی هدایای تبلیغاتی در بازاریابی – اصول انگیزش و چاشنی فروش ارتقای بینش و نگرش – مدیریت آمیخته سیستم های انگیزشی چاشنی های فروش و هدایای اثربخش – تفاوت انواع سیستم های انگیزشی – بینش تغییر رفتارها – بینش همسان سازی و همگن سازی چاشنی ها و هدایا کارکرد و اثربخشی هدایا و چاشن های فروش نقش هدایا و چاشنی های بازاریابی و فروش ارتقای مهارت و تکنیک – مهارتهای ایجاد انگیزه علمی و حرفه ای – مهارت های ارایه پروموشن و هدیه مهارت انتخاب هدایا و چاشنی ها مهارت مدیریت هدایا و چاشنی ها مهارت کنترل هدایا و چاشنی ها – مهارت مدیریت چاشنی ها هدایا و انگیزه ها – مهارت های جذب و حفظ مشتری توسط هدایا و چاشنی های فروش – مهارت بازارگرمی در سیستم های انگیزشی – مهارت بازارسازی در سیستم های انگیزشی – مهارت ایجاد انگیزه در مشتری توسط هدایا رفتار سنجی د رارایه هدایا و سیستم های انگیزشی مهارت روانشناسی هدایا و چاشن های بازاریابی – مهارتهای ایجاد هماهنگی در انگیز ه های کارکنان – مهارتهای نظارت و کنترل در سیستم های انگیزشی – مهارت ارائه مؤثر هدایا و چاشنی ها – ۱۰ اشتباه در سیستم های انگیزشی فروش – ۱۰ تکنیک خلاق ایجاد انگیزه و ارایه پروموشن در مشتریان و کارکنان – تکنیک های ایجاد انگیز های خلاق – انواع سیستم های انگیزشی و مهارت ایجاد آنها – انگیز ه های سازه ای – انگیز ه های دگرگونی – انگیز ه های ارتباطی – انگیز ه های جانشینی – انگیز ه های جانمایی – انگیز ه های ترکیبی – انگیز ه های تنظیمی – انگیز ه های معکوس – انگیز ه های تراوشی – انگیز ه های جذبی – انگیز ه های نفوذی – انگیز ه های چند بعدی – انگیز ه های تریزی ________________________________________________________   دوره اصول فنون واستراتژِ های مذاکرات و مدیریت ارتباطات به زبان انگلیسی  دوره اصول فنون واستراتژِ های مذاکرات و مدیریت ارتباطات به زبان انگلیسی اصول و فنون مذاکرات بین المللی به دو زبان انگلیسی و فارسی بر اساس سیلابسهای مدرسه مذاکره در دانشگاه هاروارد به صورت علمی وعملی با کارگاه های کاربردی توسط خانم فهیمه احمدی و علی خویه مدرسان دانشگاه، مولفان و مترجمان کتب تخصصی و مرجع مدیریت بازاریابی فروش تبلیغات ارتباطات ارایه بیش از ۵۰۰۰ نفر ساعت آموزش حرفه ای کاربردی عملی در شرکت های مختلف و برندهای معتبر عضو انجمن های ملی و بین المللی، کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما the principles, strategies, and tactics of effective negotiation and professional relationship management. Based on Negotiation at Harvard School Sylabs by: Ali Khooyeh & Fahimeh Ahmadi University lecturers, authors and translators specialized reference books on management, marketing, sales, advertising, communications Provided more than 5,000 hours of practical training in various companies and prestigious brands Member of national and international TV and radio programs, some experts سرفصل های دوره: تکنیک های مذاکره با افراد Techniques for negotiating with People Negotiating in English Marine talks with international clients International letter-writing and negotiation skills International Body Language Different kinds of negotiation and the negotiators Professional negotiation process Features professional international negotiators Traps and tricks to deceive the international negotiators International career began negotiating techniques Meeting Professionals International International contract management techniques Persuasion techniques and methods in the field of international Bargaining approach International professionals bargaining techniques the principles, strategies, and tactics of effective negotiation and professional relationship management Negotiators negotiate difficult situations and nightmares Introduction to Negotiation Nature of Negotiation Efficiency of Negotiators II. Distributive Negotiations III. Integrative Negotiation – The Harvard Method IV. Dealing with Obstacles and Complicating Factors Nonverbal Communication and Lie Detection Rationality and Cognition Cross-cultural Negotiation Multiparty Negotiation مذاکره به زبان انگلیسی فنون مذاکره با مشتریان بین المللی فنون نامه نگاری و مذاکره بین المللی زبان بدن بین المللی انواع مذاکره و نقش های مذاکره کنندگان فرایند مذاکره حرفه ای ویژگی های مذاکره کنندگان حرفه ای بین المللی دام ها فریب ها و حیله های مذاکره کنندگان بین المللی تکنیک های حرفه ای شروع مذاکره بین المللی جلسات حرفه ای بین المللی تکنیک های مدیریت قراردادهای بین المللی تکنیک ها و روش های متقاعد سازی در عرصه بین الملل روش های چانه زنی بین المللی تکنیک های چانه زنی حرفه ای مدیریت مذاکرات بین المللی استراتژی ها و تاکتیک های مذاکره و مدیریت ارتباطات حرفه ای مذاکره در شرایط سخت و کابوس های مذاکره کنندگان WHAT THIS CLASS CAN DO FOR YOU. It will help develop your skills and sharpen your performance as a negotiator. You will learn techniques, processes, strategies, and what generally constitutes effective negotiation behavior. If open to the possibility, it will also reveal to you a good deal about you as a negotiator. This self-knowing is important because you (your history, personality, character, attitudes, psyche, and values) are fully in play whenever you negotiate. Change and growth happen in this course. You may discover new ways of thinking and behaving that previously you did not think possible. You will also learn about the perspectives, motives, and behavior of other negotiators You will examine a sampling of inter-disciplinary body of research and analysis that is negotiation science, get experience through practice, subject that practice to internal and outside criticism, and reflect on what you have learned. Theory. Practice. Feedback. Reflection. Again and again. And again. And yet again. That’s the semester in a nutshell This course will develop your understanding of the principles, strategies, and tactics of effective negotiation and professional relationship management. You will also increase awareness and understanding of ethical principles and stakeholder considerations that influence the choices offered and made in transactions and relationships. You will learn to identify and assess the variables in negotiations, develop sound negotiation planning techniques, develop an understanding of various strategies and tactics to use as you ethically resolve conflicts, transactional and interpersonal differences. Learn how to use that knowledge to execute effective dispute resolutions, and improved competence to manage professional relationships. The course methodology is highly participative and utilizes class discussion, assigned readings, and simulations in one-on-one, fishbowl, and group situations. Tools for effectively planning for negotiations are reviewed and implemented. Students will work with other class members, in and outside of class, to plan group negotiations. Students will be able to… Assess the impact of factors including: specific issues in question, different stakeholder positions, interests, relationships, timing, environment, and group dynamics. Use an integrated process for strategically planning for, conducting, and debriefing individual and group negotiations. Develop and execute effective strategies and tactics for different situations that commonly arise in interpersonal and transactional negotiations. Employ communication, problem solving, and influence techniques appropriate to a given situation. Identify the differences between distributive and integrative situations and develop appropriate resolution strategies. ________________________________________________________

سوابق آموزشی علی خویه(www.khooyeh.com تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸)

 • مدرس دوره MBA ,DBA در دانشگاه تهران
 • موسس و مجری مدرسه بازاریابی و فروش ایران www.saleschool.blogfa.com موسس و مجری مدرسه بازرگانی و بازاریابی ایران
 • مدرس دوره های مختلف انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه های مختلف
 • تدریس دوره های آموزشی مختلف از جمله دوره های زیر در مراکز آموزش عالی متعدد از جمله سازمان مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی آزاد ماهان، موسسه آموزشهای بازرگانی، آکادمی توف ایران-آلمان، موسسه مشاوران، آموزشگاه بازارسازان، موسسات آموزش عالی آزاد نگاره و …
  • دوره اصول بازاریابی و مدیریت بازار
  • دوره استراتژیهای بازاریابی
  • دوره مدیریت خلاقیت و نو آوری
  • دوره قیمت گذاری و اصول قیمت گذاری
  • دوره مهندسی فروش و فروش حضوری
  • دوره مدیریت امور فروش و فروشندگی حرفه ای
  • دوره اصول و مبانی تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)
  • دوره ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC)
  • دوره طراحی و تدوین طرح بازاریابی (Marketing Plan)
  • دوره تکنیکهای فرصت یابی در بازار
  • دوره مدیریت برند
  • دوره اصول و فنون تبلیغات تجاری
  • دوره مدیریت تبلیغات اینترنتی
  • دوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  • دوره اصول و فنون مذاکره
  • و …

 

 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی متعدد در حوزه مدیریت، بازاریابی، برند، فروش و تبلیغات برای موسسات متعدد دولتی و خصوصی از جمله:
  • شرکت های سرمایه گذاری مانند
   • شرکت سرمایه گذاری البرز ( پخش البرز، البرز دارو، سبحان دارو و ….)
   • شرکت سرمایه گذاری الغدیر
   • شرکت سرمایه گذاری شستا
   • شرکت سرمایه گذاری بانک کشاورزی
   • شرکت سرمایه گذاری مسکن
   • و…
  • شرکت های خودروسازی مانند
   • آسان موتور
   • شرکت مگا موتور
   • شرکت ایران خودرو و زیرمجموعه های آن
   • گروه سایپا (خودروسازی سایپا، پارس خودرو، زامیاد، سایپا دیزل، رایان سایپا، سایپا شیشه، سازه گستر، رادیاتور ایران، فنرسازی زر و …)
   • و ….
  • شرکت های لوازم خانگی مانند
   • گروه صنعتی انتخاب (اسنوا، دوو، حایر)
   • ال جی
   • بوش
   • سامسونگ
   • و…
  • بانک های مختلف شامل
   • بانک سامان
   • بانک ملی ایران
   • بانک ملت
   • بانک اقتصاد نوین
   • بانک صادرات ایران
   • بانک پارسیان
   • بانک کشاورزی
   • و….
  • شرکت سرمایه گذاری مسکن
  • شرکت پخش رازی
  • شرکت های بیمه ای مختلف
   • بیمه شهر
   • بیمه ملت
   • بیمه آسیا
   • بیمه البرز
   • بیمه ایران
   • بیمه پاسارگاد
   • بیمه پارسیان
   • و….
  • شرکتهای مخابراتی و ارتباطی مانند
   • مخابرات استان تهران
   • ایرانسل
   • همراه اول
   • مخابرات استان قم
   • مخابرات مشهد
   • رایتل
  • شرکت های فولادی مانند
   • شرکت فولاد مبارکه
   • شرکت فولاد خوزستان
   • شرکت ذوب آهن اصفهان
   • و ….
  • شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی مانند
   • شرکت نفت و پتروشیمی عسلویه
   • شرکت نفت آبادان
   • شرکت نفت ملی ایران
   • شرکت گاز استان های مختلف
   • پارس جنوبی
   • و…
  • شرکت های لبنیاتی مانند
   • کاله
   • میهن
   • پگاه در استان های مختلف
   • پاک
   • هراز
   • و….
  • روزنامه های و نشریه های مختلف مانند
   • روزنامه ایران
   • دنیای اقتصاد
   • همشهری
   • پیک برتر
   • پزشکی نوین
   • خانواده
   • خلاقیت
   • موفقیت
   • و…
  • شرکت های صنایع غذایی با برندهایی مانند
   • شیرین عسل
   • مهنام
   • زرماکارون
   • یک ویک
   • چی توز
  • شرکت های شوینده و بهداشتی و آرایشی مانند
   • گلرنگ
   • تولی پرس
   • صحت
   • پنبه ریز
   • مای
   • داروگر
   • اتوسا
   • پرژک
   • و…
  • شرکت های نوشیدنی مانند
   • کوکا
   • پپسی
   • هایپ
   • عالیس
   • زمزم
   • هافنبرگ
   • ایستک
   • و…
  • شرکت مپنا
  • شرکت راهور
  • شرکت سیما گستر
  • شرکت پیشتاز طب
  • پوشاک هاکوپیان
  • و …

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

–    مفهوم بازاریابی حرفه ای و جایگاه آن در تجارت

–    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار در بازاریابی

–    اصول مدیریت بازاریابی

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

–    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

–    مدیریت تبلیغات و روابط عمومی

ارتقای بینش و نگرش

–    مدیریت آمیخته بازاریابی

–    بازاریابی  تکنیکی و ارتقا بینش مدیریت بازار

–    اصول سرپرستی و مدیریت بازاریابی

–    اصول و تفکر مشتری مداری

ارتقای مهارت و تکنیک

–    مهارتهای مدیریت بازاریابی علمی و حرفه ای در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارتهای سرپرستی کارکنان در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارت مدیریت مشتریان در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارت های ارتباطی با مشتریان در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارت های رفتاری مدیران بازاریابی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارت قیمت گذاری و چانه زنی حرفه ای در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارت تبلیغات و روابط عمومی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

–    مهارت های ارایه پروموشن در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارت های جذب و حفظ مشتری در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارت بازارگرمی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارت بازارسازی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارت بازار سنجی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارت بازاریابی مویرگی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارت ایجاد انگیزه در مشتری در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در ویزیتورها در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارتهای نظارت و کنترل در بازاریابی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارت مدیریت زمان در بازاریابی

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    مهارت های رفتاری

–    مهارت تعامل با مشتریان (صدور سفارش، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات،گزارش دهی، انتقادات، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

–    مهارت های تحقیقات بازاریابی

–    شناخت بازار مورد نظر به لحاظ میزان خرید و مصرف محصولات یا خدمات تولید شده

–    ·        شناخت تقسیمات بازار در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    ·        شناخت جایگاه یابی  بازار در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    ·        شناخت رفتار مخاطبان و مصرف کنندگان

–    ·        شیوه مطالعات میدانی طرح ها و امور سیستم فروش، بازاریابی

–    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

–    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در صنعت پخش و توزیع  و فروش مویرگی

 

کارگاه

–    کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی محصول مورد نظر

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

–    مفهوم مدیریت

–    مفهوم سرپرست و سرپرستی و جایگاه آن در مدیریت

–    مقایسه رهبر، مدیر و سرپرست و نقشهای رهبری و مدیریتی در سرپرستی اثربخش

–    حیطه نظارت (سرپرستی) و روش های تعیین آن

–    اختیار و مسئولیت در سرپرستی اثربخش

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

–    اصول مربی گری و نقش آن در سرپرستی اثربخش

–    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

ارتقای بینش

–    مدیریت تغییر در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی

–    مدیریت استرس در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی

–    تفکر خلاق و سیستمی در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی

–    مهندسی فکر و مثبت اندیشی در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی

ارتقای مهارت

–    مهارتهای سرپرستی کارکنان حرفه ای در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی

–    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن

–    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر

–    مهارت مدیریت زمان در سرپرستی اثربخش

–    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب

–    مهارت های رفتاری برای سرپرستان در صنعت پخش و توزیع  وفروش مویرگی

–    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)