برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

انجمن برند

انجمن مدیریت برند ایران متشکل از اساتید دانشگاه، مشاوران برتر، مجریان حرفه ای، مدیران برتر، کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت، بازاریابی، ارتباطات، فروش، تبلیغات، برند، گرافیک، هنر و نوآوری می باشند و سعی بر آن است تا در این انجمن به طور جامع و حرفه ای به موضوع برند پرداخت شود
انجمن مدیریت برند ایران عضو می پذیرد و آماده درج مطالب شما در سایت می باشد
تماس با انجمن مدیریت برند ایران
drkhooyeh@gmail.com
۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸
www.
www.gmas.ir
تفکر برند

– تعریف جدید اصول مدیریت برند

– تغییر نگرش به سوی واقعیت برند

– تفکر خلاق در برند سازی

ارتقای مهارت

– مهارتهای برند سازی

– مهارت برند داری

– مهارت برند شناسی

– مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند

– فرایند تصمیم گیری مشتریان و مصرف کنندگان درباره برند

– مهندسی ارزش برند

– مهارت پیشبرد و ترفیع برند

– مهارت تحقیقات برند

– مهارت حفظ برند

– مهارت کنترل برند

– مهارت هویت سازی برند

– مهارت شخصیت سازی برند

– شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند

– معاینه فنی برند

– سبگ های برندسازی

– تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری

– کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند