آرشیو تگها: "آموزش طراحی غرفه های نمایشگاهی"

نقش نمایشگاهها در بازرگانی خارجی

نمایشگاه

مسلماً نمایشگاهها یکی موثرترین راه های تحقق توسعه صادرات غیر نفتی هستند این منظور درصورتی جامه عمل می پوشد که نمایشگاه را وسیله بدانیم نه هدف.نمایشگاه مطلوب نمایشگاهی است که به اهداف از پیش تعین شده نایل آید دستیابی به رشد اقتصادی پایدار وتوسعه همه جانبه نیازمند پیروی از الگوی مناسب توسعه اقتصادی است .تحقیقات نشان می دهد کشورهایی که از الگوی توسعه صادرات استفاده کرده اند ،به رشد اقتصادی بالا وپایداری دست یافته اند برای جمهوری اسلامی ایران نیز که برنامه بدونه نفت رادر برنامه خود قرار داده تلاش برای برای گسترش بازارهای صادراتی ،افزایش سهم در تجارت بین ...

ادامه متن »

نکات کاربردی برای شرکت در نمایشگاه ها

نمایشگاه

تعریف نمایشگاه    نمایشگاه به مکانی گفته می شود که کالاها، خدمات، فن آوری، تکنیک های جدید، نوآوری ها و هنر ها برای معرفی و آشنایی مردم به معرض تماشا قرار داده می شود. هر عملی که توسط تولیدکنندگان و فروشندگان برایمعرفی کالاها انجام و منجر به فروش کالاها و خدمات گردد نوعینمایش است. از زمان های قدیم نمایشگاه به شیوه کنونی پس از انقلاب صنعتی انگلستان شروع شده و در آغاز قرن بیستم تکامل یافته و امروزه به صورت یکی از ارکان مهم بازرگانی درآمده است. علل پیدایش نمایشگاه -تغییرات روزافزون فن آوری، ظهور کالاهای جدید، تنوع آن ها ...

ادامه متن »