آرشیو تگها: "آکادمی منشی گری"

آکادمی منشی گری حرفه ای آموزش به صورت خصوصی و نیمه خصوصی

آکادمی منشی گری حرفه ای آموزش به صورت خصوصی و نیمه خصوصی در محل کار شما برای منشی ها و مسولین دفاتر دوره های آموزشی مهارت های مسولین دفاتر و مهارت های منشی گری مدرن در محل شرکت شما قابل برگزاری است حتما بسیاری از مدیران علاقمند هستند که یک منشی حرفه ای و یک مسول دفتر قدرتمند با مهارت کامل داشته باشند با ما تماس بگیرند تا این دوره ها به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برای منشی ها و مسولان دفاتر آنها برگزار کنیم نقش واهمیت آموزش های کاربردی در سازمانها، شرکت ها ونهادها آموزش منشیگری و تربیت ...

ادامه متن »