آرشیو تگها: "Business Intelligence"

هوش تجاری Business Intelligence

هوش تجاری          فهرست لزوم هوش تجاری کاربردها، ابزارها و تکنیک های پیاده سازی هوش تجاری تعریف هوش تجاری (BI) مقایسه تطبیقی جند تعاریف هوش تجاری BI در عمل اهداف BI معماری و اجزاء BI فهرست  موضوعات مطرح در BI On-Line Analytical Processing On-Line Transaction Processing Data Mining Data Warehousing Intelligent Decision Support System Intelligent Agent Supply Chain Management Enterprise Resource Planning         فهرست نقشه راه سیستم های هوش تجاری ملاحظات نقشه راه سیستم های هوش تجاری فروشندگان محصولات هوش تجاری موقعیت فروشندگان BI در بازار علل شکست برخی از سیستم های هوش تجاری مراجع ...

ادامه متن »