فرانشیز

اصول و مبانی بازاریابی فرانشیز

تحقیقات بازاریابی

مترجم: بهناز پذیرایی نویسنده: Scott Langdon نوعی از کسب‌و‌کار وجود دارد که در آن شما می‌توانید بخشی از حق امتیاز یک کسب‌و‌کار بزرگ را در محل‌های مختلف خریداری کنید. این نوع سرمایه‌گذاری اگر درست انجام شود بسیار سودمند خواهد بود، اما نکات زیادی وجود دارد که قبل از خرید امتیاز یک کسب‌و‌کار بزرگ‌تر باید در نظر بگیرید. به‌عبارت دیگر، مهم است که کار را به‌طور صحیح انجام دهید و قبل از خرید امتیاز یک کسب‌و‌کار فرانشیز (نوعی کسب‌و‌کار که در آن به یک شرکت اختیار فروش تولیدات یا محصولات شرکت دیگر داده می‌شود و در قبال آن مبلغی دریافت می‌شود)، ...

ادامه متن »