برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

مصاحبه با علی خویه

 

مهندسی فروش، تکنیک های افزایش فروش، مهارت های فروش

 

مهندسی فروش، تکنیک های افزایش فروش، مهارت های فروش

مهندسی فروش، تکنیک های افزایش فروش، مهارت های فروش

مهندسی فروش، تکنیک های افزایش فروش، مهارت های فروش

 

 

 

برای دریافت کامل مطالب برخی از مقالات به نشریات مهندسی تبلیغات، مدیریت بازاریابی و تبلیغات، تبلیغات، روزنامه سرمایه، نشریه توسعه مهندسی بازار، نشریه تدبیر، اقتصاد ایران، ماهنامه بازاریابی و …. مراجعه شود……….البته سعی می شود پس از چاپ مقالات در نشریات و کسب اجازه از مدیران مسئول آنها به طور کامل در وبلاگ قرار بگیرند.روزنامه شماره ۷۲۴ روز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ صفحه ۱۳

گفت وگو با یکی از مولفان کتاب،

مهندس علی خویه

www.alikhooyeh.blogfa.com

 

تکنیک ها و تاکتیک های تبلیغات
گفت وگو از: احمد آخوندی، محسن جاوید مؤید– تکنیک ها و تاکتیک ها تازه ترین اثر انتشارات سیته است که با تیراژ ۲۰۰۰ نسخه چاپ و توزیع شده است. احمد روستا (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) و مهندس علی خویه (از صاحب نظران تبلیغات) مولفان این کتاب هستند. تکنیک ها و تاکتیک ها به گفته مولفان آن بر آن است تا برخی شرکت ها را از تکرارها و تقلیدهای تبلیغاتی خلاص کند. همچنین کوشیده است شرکت ها با تکنیک ها و تاکتیک هایی آشنا شوند تا بتوانند تبلیغات برتر و موثری داشته باشند. در باور این مولفان، اگر بپذیریم که «انسان بدون تبلیغ زنده است اما زندگی نمی کند»، این کتاب کمک خواهد کرد که بهتر تبلیغ کنیم تا بهتر زندگی کنیم. آنچه در پی می آید پرسش و پاسخی است با مهندس علی خویه. در این گفت وگو به تمایز تکنیک و تاکتیک، همچنین تفکر تکنیکی و تاکتیکی در تبلیغات و نمونه هایی از تاکتیک تبلیغات خوشه ای اشاره شده است که می خوانید.***
+ درباره تکنیک و تاکتیک صحبت کنیم. تفاوت تکنیک ها و تاکتیک های تبلیغاتی در چیست؟
تکنیک اصطلاحی است که حوزه ای کوچک و درونی را در بر می گیرد ولی تاکتیک مربوط به حوزه ای وسیع تر و بیرونی است. برای نمونه «تکنیک های مدیریت» با «تاکتیک های مدیریت» تفاوت دارد؛ یک مدیر برای کنترل کارمندان خود (حوزه محدود درونی) تکنیک هایی دارد ولی برای کنترل شرکت خود در میان رقبا (حوزه وسیع تر بیرونی) تاکتیک های خاص خود را اجرا می کند. در تعریفی دیگر می توان گفت که تاکتیک، معمولا با اهداف بلندمدت و تکنیک با هدف های کوتاه مدت سروکار دارد.
+ ممکن است بیش تر توضیح دهید.
به طور کلی می توان تفاوت تکنیک و تاکتیک را در مواردی چون معنا، نوع تفکر، اهداف و کاربرد بررسی کرد؛ همچنین می توان این تفاوت را این گونه عنوان کرد که تاکتیک با فضای بیرونی شرکت، سازمان، یا شخص مرتبط است ولی تکنیک بر فضای درونی تر و شخصی تر تاکید دارد. همچنان که در تکنیک توانایی های فردی و شخصی بسیار دخیل است ولی در تاکتیک باید توانایی های جمعی و گروهی را نیز مدنظر قرارداد. اجازه بدهید برای درک بهتر این دو مفهوم، آن ها را در قالب جدولی با هم مقایسه کنیم (جدول شماره ۱).
+ به مقوله «تفکر» اشاره کردید، تعریف تفکر تکنیکی و تاکتیکی در عرصه تبلیغات چیست؟
برخی محققان تفکر را فرآیندی می دانند که تجربه های گذشته فرد را سازمان می دهد؛ مثلاً ونیتاک (W.Edgar Vinaeke)، در کتاب روانشناسی تفکر، تفکر را چنینی تعریف می کند: «تفکر، سازمان دادن و تجدید سازمان در یادگیری گذشته، به منظور استفاده در موقعیت فعلی است.» از سویی دیگر، گروهی از محققان جریان تفکر را شامل مراحلی می دانند که هر فرد با طی این مراحل در جریان تفکر قرار می گیرد. جان دیویی (John Dewey) از جمله کسانی است که چنین عقیده ای دارد و معتقد است تفکر اساسی و واقعی تنها با طی این مراحل ممکن است.
+ ممکن است مثالی بزنید.
برای نمونه به تیم های فوتبال بزرگ خارجی نگاهی بیندازید؛ در این تیم ها علاوه بر مربی و سرپرست تیم، متخصصانی فقط بر تاکتیک و تکنیک تیم تمرکز داشته و هدایت تاکتیکی و تکنیکی تیم را عهده دار می شوند. برای نمونه تیم فوتبال برزیل بیش تر تکنیکی است در صورتی که تیم ایتالیا تاکتیکی است. در بازاریابی و تبلیغات نیز می توان شرکت ها را به این دو دسته تقسیم کرد. مثلاً شرکت پپسی بیش تر تکنیکی است ولی کوکاکولا تاکتیکی عمل می کند یا مایکروسافت شرکتی تکنیکی ولی آی بی ام شرکتی تاکتیکی محسوب می شود.
+ با این مثال هایی که زدید، به نظر می آید اجرای همزمان تکنیک و تاکتیک، همانند دو قطب همنام آهنرباست و با هم شدنی نیست.
نه، این طور نیست. گاهی اوقات تکنیک و تاکتیک لازم و ملزوم یکدیگرند و همراه با هم است که نتیجه ثمربخشی نصیب فرد یا سازمان می کنند.
جان کاتر (Jun Cutter)، در کتاب رهبری کارآفرین، یکی از رموز موفقیت ماتسوشیتا، موسس پاناسونیک را توجه به تبلیغات و اجرای آن ها همراه با تکنیک، تاکتیک و استراتژی های خلاقانه می داند. میراث ماتسوشیتا بسیار گران است. پس از جنگ جهانی دوم، او یکی از چهره های اصلی در هدایت معجزه اقتصادی ژاپن بود. شرکتی برپا کرد و میلیاردها نفر را صاحب لوازم خانگی و لوازم برقی مصرفی با نام پاناسونیک و نشان های دیگر کرد. پیش از مرگش، کم تر سازمانی روی کره خاکی مشتریانی بیش تر از او داشت. وی برای اجرای امور تبلیغاتی خود همزمان به تکنیک ها و تاکتیک هایی متوسل می شد که باعث شگفتی تمام مدیران زیردستش بود. ماتسوشیتا از دیدگاه های کاملا عجیب ومتفاوت به تبلیغات پاناسونیک توجه می کرد و برای نمونه از «بینش فلسفی» برای تبلیغات بهره می برد. تکنیک ها و تاکتیک های تبلیغاتی ماتسوشیتا الهام گرفته از بسیاری از علوم است به طوری که تبلیغات پاناسونیک با بهره گیری همزمان از این ابزارها در زمان خود همیشه یک گام جلوتر از تبلیغات دیگر شرکت ها حرکت می کرد.
+ به کتاب باز گردیم، ممکن است نمونه ای از تاکتیک های تبلیغاتی ذکر شده در کتاب را عنوان کنید.
یکی از این تاکتیک ها «تاکتیک تبلیغات خوشه ای» است. خوشه های صنعتی به صنایع کوچک و متوسط توجه دارند. شاید بتوان گفت که مطالعه و بررسی خوشه های صنعتی به شکل کنونی، تقریبا از سال ۱۹۹۰ و با مطالعه پورتر در مورد مزیت رقابتی کشورهای مختلف تدوین و به مرور تکمیل شده است.
کانون کارآفرینی اسکاتلند، خوشه ها را « مجموعه ای از مشتریان، عرضه کنندگان، رقبا، نهادهای پشتیبانی از قبیل دانشگاه ها، مراکز آموزشی، تحقیقاتی، نهادی و امکانات زیربنایی» می داند. دفتر همکاری توسعه اقتصادی در کالیفرنیا، خوشه های صنعتی را این گونه تعریف می کند: «گروهی از صنایع به هم مرتبط که از طریق صادرات کالا و خدمات، موجب ایجاد ثروت در یک منطقه می شوند.»
خوشه های صنعتی را به چند حالت می توان درنظر گرفت؛ برای نمونه از آنجا که موضوع خوشه های صنعتی به عوامل جغرافیایی، نهادی، سیاسی و مزیت های منطقه ای وابستگی شدیدی دارد، بنابراین در تبلیغات نیز می توان برنامه ها و سیستم های تبلیغاتی را براساس موقعیت های جغرافیایی، نهادی، سیاسی، و مزیت های منطقه ای اجرا کرد. برای نمونه تبلیغ در شبکه های استانی با زبان های محلی می تواند تبلیغات خوشه ای براساس موقعیت جغرافیایی باشد.
مایکل پورتر که یکی از سردمداران مفهوم خوشه صنعتی در جهان است، خوشه را این گونه تعریف می کند: «خوشه ها تمرکز جغرافیایی شرکت ها و نهادهایی با ارتباطات درونی در یک زمینه خاص هستند.» خوشه ها، آرایشی از صنایع و سایرنهادهای مرتبط هستند که در رقابت وجود آن ها اهمیت دارد، برای مثال می توان به تبلیغات شرکت های بزرگ دنیا اشاره کرد که برای هر کشوری تبلیغ خاص خود آن کشور را اجرا می کنند.
+ و نمونه ای از تکنیک ها؟
اجازه بدهید تکنیک حباب های تبلیغاتی را بیان کنم. در ماه مارس سال ۲۰۰۰ میلادی، یکی از کارآفرینان اینترنتی اعلام کرد که می خواهد سهامش را به عموم عرضه کند؛ شرکتی که فقط از یک وب سایت اطلاعاتی و یک برنامه کاری تشکیل می شد نه بیش تر، کارآفرینان به موسسه استاندارد صنعتی اعتراض کردند که چگونه شرکتی می تواند قبل از این که کاری را شروع کند، سهامش را به مردم بفروشد، اما این موضوع مانع از آن نشد که آن فرد از تلاش برای متقاعد کردن سرمایه گذاران جهت خرید ۱/۱ میلیون دلار سهام که مبلغ هر سهم ۹-۷ دلار بود، دست بردارد…به بیان دیگر، با فناوری جدید، چه کسی به آن همه قواعد کهنه در تبلیغات و بازاریابی سنتی و مدرن نیاز دارد؟
+ به عنوان پرسش پایانی، چکیده ای از فصول یازده گانه کتاب «تکنیک ها و تاکتیک های تبلیغات» را بیان کنید.
در بخش اول با مزیت رقابتی تبلیغات، بحث کتاب آغاز می شود و پس از آن در بخش دوم به بررسی مفاهیم تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغاتی پرداخته می شود.
بخش سوم به تاکتیک ها و تکنیک های زمان حاضر، یعنی دنیای الکترونیک و تکنیک های فناوری اطلاعات می پردازد و پس از آن در بخش چهارم، به طور مختصر مقوله خلاقیت و چند تکنیک اجرایی آن بررسی می شود.
بحث کیش و مات شدن در شطرنج و تجارت، مقدمه توجه به مقوله ای به نام «ورزش و الهام از تکنیک های ورزشی و فکری برای تبلیغات» است که بخش پنجم کتاب مختصرا به آن می پردازد. مقوله هنر در تبلیغات و تکنیک ها و تاکتیک های الهام گرفته از آن با توجه به هنرهای تجسمی و غیرتجسمی، در بخش ششم کتاب مطرح شده است.در بخش هفتم تکنیک ها و تاکتیک های مدیریتی و بازرگانی در زمینه تبلیغات و در بخش هشتم تکنیک ها و مدل های تبلیغاتی که بتوان از علوم مهندسی و مدیریت استخراج کرد، مرور می شود. در نهمین بخش کتاب بحث کوتاهی از تکنیک ها و مدل های آینده پژوهی ارایه می شود و پس از آن در بخش دهم بررسی کوتاهی در مورد تبلیغات پست مدرن انجام می شود.
در بخش پایانی- یازدهم- نیز زمینه های دیگری که بتوان از آن ها برای استراتژی ها، تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغاتی استفاده کرد، به عنوان راهی بی پایان فراروی محققان، مدیران و پژوهشگران قرار می گیرد.برای اطلاع بیش تر از این کتاب می توانید به سایت www.citehpub.com مراجعه کنید


 

سمینار و کارگاه  آموزشی اسپانسرینگ – تکنیک ها و مهارت های اسپانسر گیری

مدیریت بازاریابی  اسپانسرینگ

Sponsorship marketing management

By: Ali Khooyeh

مدرس: مهندس علی خویه

WWW.KHOOYEH.COM

WWW.ALIKHOOYEH.BLOGFA.COM

مدرس دانشگاه

 محقق مشاور و مجری برنامه ها و پروژه های بازاریابی تبلیغات ارتباطات و خلاقیت

مترجم و مولف ۶ عنوان کتاب در زمینه بازاریابی فروش ارتباطات تبلیغات و خلاقیت

مهمان و کارشناس برنامه های صدا وسیما

عضو انجمن های ملی و بین المللی بازاریابی و تبلیغات

عضو هیات تحریریه نشریات اقتصادی بازرگانی و بازاریابی

با همکاری روانشناس بالینی، مولف و محقق روانشناسی و برنده چندین جایره ملی خانم فهمیه احمدی

سرفصل های دوره:

     اصول و مفاهیم اسپانسرینگ

     تکنیک ها و تاکتیک های اسپانسرگیری sponsorship techniques

     روشهای اسپانسر گیری method of sponsoring

     مهارت های لازم مدیریت اسپانسر skill of sponsoring

     راهکارها و تکنیکهای مدیریت اسپانسر

     فرایندهای اسپانسرگیریprocess of sponsoring

     جلسات مذاکره اسپانسرینگ negotiation in sponsoring

     فنون مذاکره در اسپانسرینگ

     جلسات ارایه مطالب اسپانسرینگ

     تشکیل تیم های اسپانسرینگ team sponsoring

     مهارت های کار تیم اسپانسرینگ

     تکنیک های نفوذ در بازارهای مشکل

     کنترل و مدیریت طرف های مقابل اسپانسرینگ

     نفوذ به کانالهای بازاریابی در اسپانسرینگ

     بازاریابی رابطه مند در اسپانسرینگ

     بازاریابی ویروسی در اسپانسرینگ virual marketing in sponsoring

     اسپانسرینگ و اسپانسرگیری خلاق در صنایع مختلف

     نمایش فیلم و عکس

     اجرای کارگاه کارگروهی

     آزمون ها و چک لیست های اسپانسرگیری

     زبان بدن و شیوه های گفتار ورفتار ویزیتورها و بازاریاب های اسپانسرگیری

     مدیریت زمان در مدیریت اسپانسرگیری time sponsoring management

     تکنیک های پیگیری و ارزیابی جلسات اسپانسرگیری

مصاحبه مجله خلاقیت با علی خویه و فهیمه احمدی

با سلام به خوانندگان محترم مجله پنجره خلاقیت

مدت ها بود که دنبال فرصتی بودیم که با آقای علی خویه از….

برچسب‌ها: مصاحبه علی خویهگفت و گو با علی خویه در مجله خلاقیتآشنایی با علی خویهمعرفی علی خویهاستاد بازاریابی
ادامه مطلب

با سلام به خوانندگان محترم مجله پنجره خلاقیت

مدت ها بود که دنبال فرصتی بودیم که با آقای علی خویه از اساتید و مجریان حوزه بازاریابی خلاق، فروش، برند، تبلیغات و خلاقیت مصاحبه ای در مجله داشته باشیم و از نظرات و نوشته های ایشان در مجله استفاده کرده و مشاور دائمی خوانندگان مجله ما باشند.در طی تماسی که با ایشان داشتیم  در یک فرصت پیش آمده، ایشان بعد از یکی از برنامه های خود، در صدا و سیما به دفتر مجله آمدند و بهانه ای شد تا ما با ایشان و همسرشان مصاحبه ای داشته باشیم. این دوزوج علاوه بر همکار بودن چندین کتاب نیز با همدیگر به چاپ رسانده اند .

در ادامه، بخش اول مصاحبه ما با آقای  علی خویه و همسرشان ارایه می گردد تا از شماره بعد با مصاحبه ها مقالات و کتاب های ایشان بیشتر آشنا شویم.

مجله خلاقیت : ضمن خوش آمد گویی ، لطفا خودتان را برای خوانندگان مجله معرفی کنید.

خانم: فهیمه احمدی هستم. روانشناس و مدرس دوره های مختلف….فوق لیسانس روان شناسی بالینی دارم  و چند مدرک معتبر زبان. از سال ها پیش یعنی وقتی نوجوان بودم، نویسندگی می کردم و در حال حاضر ۴ کتاب منتشر شده و ده ها آثار چاپ شده در مجلات و نشریات مختلف دارم….در حال حاضر علاوه برترجمه و  نویسندگی ، تدریس مباحث مرتبط با روانشناسی اصول و فنون مذاکره، بازاریابی،  روانشناسی فروش و زبان انگلیسی دارم و مدیر دپارتمان تحقیقات بازاریابی و منشور مدیریت ایران و مجری برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با بازاریابی روانشناسی فروش و تبلیغات و برند هستم.

آقا: علی خویه هستم…مدرس دانشگاه، مشاور بازاریابی، برند، فروش و تبلیغات، مولف و مترجم ۱۰ عنوان کتاب تخصصی کاربردی و مرجع و منبع تدریس در دانشگاه های ایران، دو کتاب از کتاب های من به عنوان منبع تدریس در دانشگاه های ایران مورد استفاده واقع می گردد. عضو انجمن های ملی و بین المللی مرتبط  و  مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما هستم. بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره های آموزشی، سمینار، سخنرانی، کارگاه آموزشی در شرکت های معتبر داخلی و خارجی برگزار نموده ام و مشاور برخی شرکت های معتبر بوده ام. از ۱۸ سالگی در  امور و کارهای اجرایی بوده ام و سمت های مختلفی اجرایی را تجربه کرده ام.

مجله خلاقیت: آقای خویه لطفا از تجربیات اجرایی خود توضیح دهید. چون خیلی از مخاطبان وقتی با کسی آشنا می شوند که کتابی چاپ یا تالیف نموده است یا تدریس میکند، فکر می کنند که شاید تجربه اجرایی نداشته باشد اما یکی از ویژگی های شما این است که درگیر امور اجرایی بوده اید.

خویه : وقتی کودک بودم پدرم  یک سوپرمارکت داشت. ایشان تعریف می کند که چهار دست و پا که بودی داخل مغازه می آَمدی و آنجا را بهم می ریختی. از کودکی با مشتری، قیمت،مذاکره و عوامل بازاریابی و فروش سرکار داشتم و تفریح و تمام وقت اضافه من بعد از مدرسه، در مغازه پدرم می گذشت. حتی گاهی تا شب های دیر وقت آنجا بودم. همیشه سعی می کردم یادبگیرم. از تمامی کسانی که به مغازه ما می آمدند به گرمی استقبال می کردم.  همیشه عواملی که باعث فروش زیاد می شد را تجربه می کردم. بهترین درسهای بازاریابی وفروش را به شکل کاملا کاربردی در فروشگاه پدرم به شکل عملی تجربه کردم طوری که کمی که بزرگتر شدم ویترین خوبی برای مغازه درست کردم و خودم گرداننده مغازه و فروشگاهبودم. اما کارهای هنری نیز انجام می دادم من از کودکی به هنر، بازاریابی، تبلیغات و فروش علاقه داشتم و کار می کردم و به سخت کار کردن اعتقاد داشتم چون وقتی کار می کردم دستم در جیب خودم بود. از ۸ سالگی تابستان ها جدا از پدر و مادرم در کارخانه های دایی خودم به کارهای صنعتی و تولیدی نیز می پرداختم. از آنجا با صنعت، تولید،  اصول مدیریتو کارآفرینی آشنا شدم  من از ۱۸ سالگی از خانواده خود کاملا مستقل شده و خودم زندگی خودم را گردانیده ام. هم کار کرده ام هم تحصیل و تدریس . سال ها مشغول به اموربازاریابی، ویزیتوری، فروش، هنر و تبلیغات بودم . یادم می آید در دوران دانشگاه مواقعی که کلاس نداشتم، گاهی شبانه روزی به شدت به اجرای کارهای هنری و فروش مشغول بودم. شاید باورتان نشود که من در دوره ای نقاش دیواری بودم؛ کارهای گرافیکی می کردم و چندین نمایشگاه نقاشی بزرگ برگزار نمودم حتی در رشته پژوهش هنر رتبه ۱۸ کل کشور در کنکور کارشناسی ارشد شدم و شاید باورتان نشود که من هنوز موتور ویزیتوری و فروشندگی خود را به یادگار نگه داشته ام و موتور سوار خوبی هستم چون یک دوره ای از زندگیم یک فروشنده حضوری بوده ام. هنر و بازاریابی و فروش مقوله هایی  بودندکه من به شدت با آنها درگیر بودم و همه اینها از لطف خداوند بزرگ است.

مجله خلاقیت: پس دلیل این که خلاقیت وارد زندگی شما شده است و تدریس دوره های خلاقیت را انجام می دهید و بازاریابی و فروش خلاق را ترویج و تدریس می کنید به این دلیل است که شما مدتی در وادی هنر بوده اید؛ درست است؟

خویه : بله همین طور است هنر سرچشمه جوشان خلاقیت است وهنرمند باید خلاق باشد من در دنیای هنر با خلاقیت یک ارتباط عمیق ذهنی و قلبی برقرار نمودم که آینده من را متحول نمود. ارتباط من با دانشگاه های هنر و فضاهای هنری باعث شد که خلاقیت و هنر را در بازاریابی فروش و تبلیغات آمیخته نمایم.

مجله خلاقیت:اولین کتاب خود را چه موقعه به چاپ رساندید؟

خویه : به مساله خوبی اشاره کردید . من با مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی  به سربازی رفتم و افسر وظیفه بودم.  اما محل خدمت من در دانشگاه امام حسین بود. یک جای علمی و نظامی که بسیار دوست داشتم. چون سطح زبان انگلیسی من خیلی خوب بود و از دوران دبیرستان زبان انگلیسی کار کرده بودم در دوران خدمت سربازی، مسول لابراتوار زبان دانشگاه شدم و باید ۱۸ ماه به زور و اجبار در لابراتوار زبان زندگی و کار می کردم. اما به قول یک متفکر بزرگ هر تغییری یک فرصت است و انسان های موفق از تهدید ها و زندانها بهترین فرصت ها و قصر ها را می سازند. دوران خدمت سربازی در لابراتوار زبان،  باعث شد من تافل خود را دریافت کنم و با زبانهای آلمانی و فرانسه آشنا شوم. علاوه  بر این از فرصت خود استفاده کرده و اولین کتاب خود را آنجا تالیف وترجمه نمایم. قصه اولین کتاب من از آنجا شروع شد که من چندین سال تجربه هنری داشتم ولی دردانشگاه رشته بازرگانی و بازاریابیتجصیل کرده بودم دنبال پیوند این دو بودم؛ چه چیزی می توانست این دو را به هم پیوند دهد؟ بله تبلیغات و برند؛ چیزهایی که پیوند دهنده بازاریابی فروش وهنر می باشد به همین دلیل اولین کتاب خود با نام سبکهای تبلیغات را با همکاری دکتر محمود محمدیان دوست و استاد بسیار عزیزم که انصافا خدمات بزرگی به جامعه تبلیغاتی ما کرده است به چاپ رساندم. دکتر محمدیان از اساتیدی است که با بینش و نگرش بسیار خوب خود در پرمحتوا کردن این اثر بسیار مرا یاری کردند و من ازهمین جا از این استاد بزرگ قدردانی و تشکر می کنم . این کتاب در جشنواره خوارزمی معرفی شد  و مورد استقبال زیادی قرار گرفت و ترجمه آن در دانشگاه های معتبر دنیا مورد بهره برداری قرار گرفت.

مجله خلاقیت: پس خدمت سربازی باعث خیر و برکت برای شما شده است.

خویه : بله همین طور بود.

مجله خلاقیت:جناب آقای  خویه به نظر می رسد که کتابهای شما با کارهای اجرایی شما در هم آمیخته شده است درست است؟

خویه : بله دقیقا. شاید یکی از مهمترین ویژگی  های من این باشد که در حین درگیری با امور اجرایی به تالیف و ترجمه کتاب مشغول هستم که این عامل باعث می شود که نوشته های من طعم و بوی اجرا را داشته باشد.

مجله خلاقیت: بعد از خدمت سربازی کجا مشغول به کار شدید و کتاب های بعدی خود را چگونه چاپ کردید؟

خویه : من سعی می کنم تا کاری راتجربه نکرده باشم و به شکل اجرایی از نزدیک آشنا نشده باشم؛ درباره اش ننویسم. تمامی آثار من با امور اجرایی من عجین شده است بعد از سربازی در شرکت های تبلیغاتی معتبر ایران به عنوان کارشناس، مدیر تحقیق و توسعه، مدیر رسانه و مدیر بازاریابی مشغول به کار شدم و از همین جا دومین کتاب خود را با همکاری استاد و پدر عزیز خود جناب آقای دکتر احمد روستا به چاپ رساندیم به نام تاکتیک ها و تکنیهای تبلیغات بازاریابی

این کتاب مشترک من و دکتر روستا هم اکنون به عنوان منبع تدریس در دانشگاه های ایران مورد استفاده قرار گرفته و بسیار مورد توجه است و فکر می کنم هم اکنون به چاپ چهارم یا پنجم رسیده باشد.

این کتاب درواقع دایره المعارفی از تکنیک ها و تاکتیک های تبلیغاتی است یکی از اساتید می گفت این کتاب در واقع« انجیل تبلیغاتی» است و به همین دلیل کمتر کانون  تبلیغاتی می شناسم که این کتاب را نداشته باشد و بیشتر پژوهشگران و علاقمندان عرصه تبلیغات، از این کتاب در کمپین های تبلیغاتی خود و حتی در اجرای امور تبلیغاتی در شرکت ها وبرندهای معتبر از آن استفاده می کنند.

با چاپ این کتاب با استاد عزیز، دکتر روستا، آنقدر ایشان استاد دوست داشتنی و محبوبی بودند که من دو کتاب دیگر را هم با همکاری ایشان به نام های مهندسی ذهن و ان ال پی ومدیریت استراتژیک تبلیغات را به چاپ رساندیم؛ آقای دکتر روستا، حق پدری به من دارند ومن هر وقت که دلم می گیرد سراغ ایشان می روم و ایشان با راهنمایی و سخنان حکیمانه خود به من آرامش می دهد.

مجله خلاقیت:خانم احمدی شما از گذشته خود کمی به ما تعریف کنید؟ خانم احمدی شما به رشته همسرتان علاقه دارید؟ آشنایی شما با مباحث بازاریابی ، فروش و غیره به چه زمانی بر می گردد؟

خانم احمدی: بله من به رشته همسرم علاقه دارم، چون من از کودکی در خانواده بازاری بزرگ شده ام پدر و برادران من از تاجران بازار هستند و در بازار تهران مشغول به امورفروش، بازرگانی و بازاریابی هستند چون من از کودکی در یک خانواده ای بزرگ شدم که بازاری بوده اند دور از این مسائل نبوده ام اما به دلیل آنکه  من از دوران کودکی زبان انگلیسی کار کرده و مسلط به زبان انگلیسی بودم قبل از ازدواجم امور بازرگانی خارجی برادرم را انجام می دادم و بیشتر مکاتبات و مکالمات خارجی برادرم را من انجام می دادم و به همین دلیل درگیر امور اجرایی بازرگانی بوده ام . رشته تحصیلی من در دانشگاه روانشناسی بوده.  می دانید فکر می کنم روانشناسی  ارتباط نزدیکی با موفقیت در فروش ، بازاریابیموفق ، مذاکره ی تجاری موفق و …دارد…رشته ی همسرم خیلی دور از اصول روانشناسی نیست…. در واقع بخش مهمی از فروش و بازاریابی روانشناسی است چون در بازرگانی وفروش شما با مشتریان سرو کار دارید و مشتری ها انسان هستند و هر انسان رفتاری دارد پس چون با انسان سرو کار دارد حتما روانشناسی هم یکی از مباحث کاربردی بازاریابی وفروش است که ارتباط محکم و عجینی با آن دارد.

– مجله خلاقیت:تمایلی ندارید در حوزه ی تخصصی رشته ی خودتان کتاب تالیف کنید؟

خانم احمدی:البته….خیلی دوست دارم در حوزه روانشناسی،  کتابی ترجمه کنم. به خصوص در زمینه ی موضوع پایان نامم یعنی روانشناسی مثبت که تقریبا توی این چند سال اخیر به آن توجه خاصی شده و یکی از رویکرد های پر طرفدار در روانشناسی است….من خیلی دوست دارم در حوزه ی زیر مجموعه های روانشناسی مثبت یعنی شادکامی، امید ، سلامت روان و مباحث این چنینی کتابی تالیف یا ترجمه کنم. در حال حاضر دنبال فرصتی می گردم تا این خواسته را عملی کنم….

مجله خلاقیت:جناب آقای خویه درباره کتاب مدیریت استراتژیک تبلیغات و مهندسی ذهن وان ال پی خود توضیح دهید.

خویه: در واقع کتاب های اینجانب دغدغه های من در کارهای اجرایی بود که انجام می دادم من در شرکت های تبلیغاتی کار می کردم که اصلا مشاوران استراتژیک خوبی برای برندهای معتبر نبودند در واقع در کمپینهای تبلیغاتی خود فقط به فکر پول و بودجه بودند تا اثربخشی، کتاب مدیریت استراتژیک تبلیغات از کتاب هایی است که به طور جامع و استراتژیک محور به مساله تبلیغات می پردازد. د راین کتاب سعی شده است تا به مجریان و پژوهشگران و دست اندرکاران تبلیغات راه هایی ارایه گردد تا یک تبلیغات اثربخش داشته باشند و در کمیپن نویسی های خود، به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید های عوامل تبلیغات توجه کنند تا بودجه های تبلیغاتی را بیهوده صرف ننمایند. امیدوارم در فرصتی بتوانم خلاصه ای از این کتاب ها را به خوانندگان گرامی، ارایه نمایم این کتاب با توضیح فرایند مدیریت استراتژیک تبلیغات به شکل کاربردی، اجرای مدیریت استراتژیک را در تبلیغات توضیح و تشریح می کند.

در یک دوره ای از کارهای اجرایی تبلیغاتی خود، با کمپین برند سازی شرکت معتبری سرو کار داشتیم که با ذهن مخاطبان درگیر بودیم و باید کمپین تبلیغاتی ما می توانست ذهن قدیمی مخاطبان را تغییر و الگوسازی نماید از همین جا با ان ال پی و مهندسی ذهن آشنا شدم و این کتاب را به بازار عرض نمودیم. مهندسی ذهن مخاطبان از مهمترین عملیات یک برنامه تبلیغاتی است در واقع با مهندسی ذهن مخاطبان می توان به راحتی به ذهن مخاطبان نفوذ کرده و برنامه های برندسازی، فروش و بازاریابی را انجام داد. چیز هایی که امروزه تحت عنوان بازاریابی عصبی مطرح می شود در واقع بر پایه همین مسائل مهندسی ذهن و ان ال پی در بازاریابی فروش و تبلیغات است.

من با اجرای امور تبلیغاتی و برندسازی و بازاریابی برای شرکت های معتبر تجربیاتی بدست آوردم که وظیفه خود می دانستم آنها را از طریق کتابهایم انتقال داده باشم.

برای خدمت به برندهای کشورم کتابی به نام مدیریت برند تالیف وترجمه کردیم

که آن هم به نوبه خوب کتاب کاربردی و خوبی است

…..

 


 

 

مصاحبه مجله کارافرین و سایت اتاق فکر تجارت ایران با علی خویه

خویه” href=”http://karafarin24.com/wp-content/uploads/2013/11/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%87.jpg” rel=”lightbox[grouped]”>

علی خویه هستم…مدرس دانشگاه، مشاور بازاریابی، برند، فروش و تبلیغات، مولف و مترجم ۱۰ عنوان کتاب تخصصی کاربردی و مرجع و منبع تدریس در دانشگاه های ایران، دو کتاب از کتاب های من به عنوان منبع تدریس در دانشگاه های ایران مورد استفاده واقع می گردد. عضو انجمن های ملی و بین المللی مرتبط  و  مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما هستم. بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره های آموزشی، سمینار، سخنرانی، کارگاه آموزشی در شرکت های معتبر داخلی و خارجی برگزار نموده ام و مشاور برخی شرکت های معتبر بوده ام. از ۱۸ سالگی در  امور و کارهای اجرایی بوده ام و سمت های مختلفی اجرایی را تجربه کرده ام.

وقتی کودک بودم پدرم  یک سوپرمارکت داشت. ایشان تعریف می کند که چهار دست و پا که بودی داخل مغازه می آَمدی و آنجا را بهم می ریختی. از کودکی با مشتری، قیمت، مذاکره و عوامل بازاریابی و فروش سرکار داشتم و تفریح و تمام وقت اضافه من بعد از مدرسه، در مغازه پدرم می گذشت. حتی گاهی تا شب های دیر وقت آنجا بودم. همیشه سعی می کردم یادبگیرم. از تمامی کسانی که به مغازه ما می آمدند به گرمی استقبال می کردم.  همیشه عواملی که باعث فروش زیاد می شد را تجربه می کردم. بهترین درسهای بازاریابی و فروش را به شکل کاملا کاربردی در فروشگاه پدرم به شکل عملی تجربه کردم طوری که کمی که بزرگتر شدم ویترین خوبی برای مغازه درست کردم و خودم گرداننده مغازه و فروشگاه بودم. اما کارهای هنری نیز انجام می دادم من از کودکی به هنر، بازاریابی، تبلیغات و فروش علاقه داشتم و کار می کردم و به سخت کار کردن اعتقاد داشتم چون وقتی کار می کردم دستم در جیب خودم بود. از ۸ سالگی تابستان ها جدا از پدر و مادرم در کارخانه های دایی خودم به کارهای صنعتی و تولیدی نیز می پرداختم. از آنجا با صنعت، تولید،  اصول مدیریت و کارآفرینی آشنا شدم  من از ۱۸ سالگی از خانواده خود کاملا مستقل شده و خودم زندگی خودم را  گردانیده ام. هم کار کرده ام هم تحصیل و تدریس . سال ها مشغول به اموربازاریابی، ویزیتوری، فروش، هنر و تبلیغات بودم .یادم می آید در دوران دانشگاه مواقعی که کلاس نداشتم، گاهی شبانه روزی به شدت به اجرای کارهای هنری و  فروش مشغول بودم. شاید باورتان نشود که من در دوره ای نقاش دیواری بودم؛ کارهای گرافیکی می کردم و چندین نمایشگاه نقاشی بزرگ برگزار نمودم حتی در رشته پژوهش هنر رتبه ۱۸ کل کشور در کنکور کارشناسی ارشد شدم و شاید باورتان نشود که من هنوز موتور ویزیتوری و فروشندگی خود را به یادگار نگه داشته ام و موتور سوار خوبی هستم چون یک دوره ای از زندگیم یک فروشنده حضوری بوده ام. هنر و بازاریابی و فروش مقوله هایی  بودندکه من به شدت با آنها درگیر بودم و همه اینها از لطف خداوند بزرگ است. من با مدرک لیسانسمدیریت بازرگانی به سربازی رفتم و  افسر وظیفه بودم.  اما محل خدمت من در دانشگاه امام حسین بود. یک جای علمی و نظامی که بسیار دوست داشتم. چون سطح زبان انگلیسی من خیلی خوب بود و از دوران دبیرستان زبان انگلیسی کار کرده بودم در دوران خدمت سربازی، مسول لابراتوار زبان دانشگاه شدم و باید ۱۸ ماه به زور و اجبار در لابراتوار زبان زندگی و کار می کردم. اما به قول یک متفکر بزرگ هر تغییری یک فرصت است و انسان های موفق از تهدید ها و زندانها بهترین فرصت ها و قصر ها را می سازند. دوران خدمت سربازی در لابراتوار زبان،  باعث شد من تافل خود را دریافت کنم و با زبانهای آلمانی و فرانسه آشنا شوم. علاوه  بر این از فرصت خود استفاده کرده و اولین کتاب خود را آنجا تالیف وترجمه نمایم. قصه اولین کتاب من از آنجا شروع شد که من چندین سال تجربه هنری داشتم ولی دردانشگاه رشته بازرگانی و بازاریابی تجصیل کرده بودم دنبال پیوند این دو بودم؛ چه چیزی می توانست این دو را به هم پیوند دهد؟ بله تبلیغات و برند؛ چیزهایی که پیوند دهنده بازاریابی فروش وهنر می باشد به همین دلیل اولین کتاب خود با نام سبکهای تبلیغات را با همکاری دکتر محمود محمدیان دوست و استاد بسیار عزیزم که انصافا خدمات بزرگی به جامعه تبلیغاتی ما کرده است به چاپ رساندم.

این کتاب در جشنواره خوارزمی معرفی شد  و مورد استقبال زیادی قرار گرفت و ترجمه آن در دانشگاه های معتبر دنیا مورد بهره برداری قرار گرفت. من سعی می کنم تا کاری راتجربه نکرده باشم و به شکل اجرایی از نزدیک آشنا نشده باشم؛ درباره اش ننویسم. تمامی آثار من با امور اجرایی من عجین شده است بعد از سربازی در شرکت های تبلیغاتی معتبر ایران به عنوان کارشناس، مدیر تحقیق و توسعه، مدیر رسانه و مدیر بازاریابی مشغول به کار شدم و از همین جا دومین کتاب خود را با همکاری استاد و پدر عزیز خود جناب آقای دکتر احمد روستا به چاپ رساندیم به نام تاکتیک ها و تکنیهای تبلیغات بازاریابی این کتاب مشترک من و دکتر روستا هم اکنون به عنوان منبع تدریس در دانشگاه های ایران مورد استفاده قرار گرفته و بسیار مورد توجه است و فکر می کنم هم اکنون به چاپ چهارم یا پنجم رسیده باشد…

 

 

در زندگیم چند چیز برایم همیشه مهم بوده اول خدا ، خدا همیشه برایم اهمیت داشته و درهمه کارهایم او را در نظر داشتم و سعی کردم به تمامی تلاش هایم رنگ و بوی خدایی دهم

دوم خدمت به بنده های خدا و دیگران . شاید یکی از دلایلی که همیشه از دوران دبیرستان یک معلم بودم همین بوده که ا زیاد دادن به دیگران وکمک به دیگران لذت بردم

دوست دارم همیشه یاد دهم و یاد بگیرم دوست دارم یک کمک کننده باشم یک کسی که مفید باشد

دوست دارم همیشه یک فرد مفیدی باشم برا ی خودم برای جامعه و برای خانوادم و برای دیگران

دوست دارم همیشه کارهای بزرگی انجام دهم کارهایی که هم بی نظیر باشد و هم یکتا و یگانه

همیشه دوست دارم خلاق باشم و کارهای من تفاوتی با دیگران داشته باشد

همیشه در زندگی ام نهایت سعی خود را کرده ام که کسی را نرنجانم و کسی از دست من ناراحت نباشد ولی گاهی پیش آمده که طرف مقابل من اشتباه فکر کرده و مسیر را اشتباه رفته

به تمام دنیا به دید خوب نگاه می کنم

یک فرد مثبت نگر و مثبت اندیش هستم  و دوست دارم باشم

آرزوهای بسیار بزرگی دارم مثلا من در تالیفات خود کتابی تالیف کرده ام که اولین بار در ایران چاپ شده دوست دارم همینطور باشم کارهایی انجام دهم که اولین بار انجام  می شود اولین بار اتقاق می افتد

بزرگترین تفریح من کار بوده از دوران کودکی من از ۶ سالگی کار کرده ام در زندگی ام هر کاری انجام داده ام چون تجربه کردن را خیلی دوست دارم از فروشندگی در خیابان ها گرفته تا کارگری و نقاشی از کارهای فنی گرفته تا کامپیوتری از منشی گری گرفته تا معلمی از مدیریت گرفته تا ویزیتوری از مغازه داری گرفته تا رانندگی

خلاصه تجربه کردن را خیلی دوست دارم و هیچ وقت از یادگرفتن و تجربه کردن سیر نمی شوم

یک از آرزوهای بزرگ من داشتن یک فروشگاه بزرگ است که طبق دانش و علم خودم آن را اداره کنم یک هایپر کاملا متفاوت و بی نظیر

یکی دیگر از آروزهایم سرمایه گذاری و داشتن سهام شرکت های موفقی است که خودم مشاورشان بودم یا خواهم بود

خیلی دوست دارم به دیگران کم کنم خدمت کنم به شرکت ها خدمت کنم

دوست دارم با دانش و تجربه ام فرد مفیدی برای کشورم باشم برای اقتصاد کشورم و مردمم

هر وقت که مشاور شرکتی بودم در ذات ونیت کارهایم خدمت به کارکنان و اقتصاد کشور بوده و هست در تدریس هایم هم همیشه به این فکر بوده ام که با دانش خودم خدمتی به دیگران داشته باشم. با کتاب هایم هم همیشه به این فکر بوده ام که این کتاب من میتواند به مردم خدمت کند یا خیر آیا این کتاب من توانسته مشکل یا مساله ای راحل کند

دوست دارم یک روزی به تمامی شرکت های ایرانی خدمت کرده باشم

دوست دارم روزی به تمامی شرکت های  کشورم توانسته باشم حتی ذره ای خدمت کرده باشم

دوست دارم دانش و تجربه خود را در اختیار تمامی شرکت ها قرار دهم

می خواهم روزی به ارزشمندترین فرد برای کشورم و دینم تبدیل شوم

من عاشق دانش و تجربه هستم همیشه تا کاری و چیزی راتجربه نکرده ام درباره اش کتابی ننوشته ام کتاب های من حاصل تجربیاتم بوده در همان حوزه

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.

x

این مطلب را نیز بخوانید

علی خویه مدرس بازاریابی مدرس فروش مدرس برند مدرس مذاکره مدرس بازاریابی مشاور بازاریابی فروش مشاور برند مشاور فروش حرفه ای مدرس مدیریت مشاور مدیریت

تشخیص و درمان بیماری های مدیریت بازاریابی فروش برند و بیماری های کسب و کار

خدمات مشاور و مدرس بازاریابی و فروش، استاد علی خوبه www.alikhoobeh.ir   ...