آرشیو تگها: "انگیزه فروش"

تشکیل تیم فروش با انگیزه

برای دستیابی به بهترین نتایج باید تیم فروش با انگیزه داشته باشیم! هیچ هدف بزرگی بدون انگیزه و اشتیاق به وجود نمی آید. (رالف والدو امرسون)تیم فروش قلب تپنده یک سازمان است؛ تیمی که می توان ماحصل فعالیت تمامی کارکنان را در خروجی آن دید، تیمی که گاه با ۱۰۰ درصد انرژی وارد سازمان ما می شود و شاهد کاهش چشمگیر انگیزه آن در طول زمان هستیم. آیا می توان این روند را متوقف کرد؟ یا اصلا می شود تیمی را با انرژی پایین به بالاترین سطح انرژی رساند؟ چه چیزی واقعا مؤثر است؟ یکی از چالش های بزرگ یک ...

ادامه متن »