برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

دوره های آموزشی برندینگ

به نام خدا

دوره آموزش جامع مدیریت برند

استاد خویه

www.khooyeh.com

برخی از سرفصل ها

روز و تاریخ

برخی از سرفصل ها

اول

۱۴-۱۶

مفهوم برند نام و نشان تجاری اهمیت و ضرورت برند

۱۶:۳۰-۱۸

کارگاه تحلیل نام و نشان های تجاری

 brand analyze

عوامل فیزیولوژیکی و پزشکی برند دی ان ای(DNA) برند

دوم

۱۴-۱۶

اصول مهندسی برند معماری برند

 brand engineering

استراتژی نام تجاری

Brand strategy

۱۶:۳۰-۱۸

اصول ساخت برند و نام و نشان تجاری

تحقیقات برند ( تحلیل عوامل بازار محصول و مشتریان)

Brand research

عناصر تکنیکی برند( TAB)

سوم

۱۴-۱۶

اصول ومهارت های مدیریت برند

۱۶:۳۰-۱۸

هویت و شخصیت برند

بررسی عوامل و فاکتورهای مدیریت برند

عناصر تاکتیکی برند

چهارم

۱۴-۱۶

ساخت و سازه عوامل و فاکتورهای برند

رفتار مشتریان برند و مهندسی ذهن مشتریان نام و نشان تجاری

۱۶:۳۰-۱۸

کارگاه ساخت و مدیریت برند

برنامه برندسازی و مدیریت برند (brand plan)

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

پنجم

۱۴-۱۶

پارامترهای مهندسی برند کارگاه مهندسی و معاینه فنی برند  تحلیل رفتار روانی اجتماعی و اقتصادی برند

۱۶:۳۰-۱۸

ادامه معاینه فنی برند و کارگاه معاینه فنی برند

ششم

۱۴-۱۶

مهندسی ارزش برند مهندسی معکوس برند کایزن و بهبود مستمر برند مهندسی هوش مصنوعی برند

۱۶:۳۰-۱۸

برندسازی خلاق خلاقیت و تکنیک های خلاقیت در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری

هفتم

۱۴-۱۶

کارگاه خلاقیت مدیریت برند و نام و نشان تجاری

۱۶:۳۰-۱۸

سبک های برندسازی و برندداری

 style of branding

هشتم

۱۴-۱۶

ارزیابی برند و نام و نشان تجاری کنترل و حفظ برند

۱۶:۳۰-۱۸

بیماری های برند و شناسایی و آسیب شناسی نام ونشان تجاری  BCS

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

سرفصل دوره آموزشی کاربردی کوتاه مدت ( یک روزه یا دوروزه)

مدیریت برند

نام و نشان سازی کاربردی

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

–    مفهوم برند و نام و نشان تجاری

–    اصول برند سازی حرفه ای

–    اهمیت ضرورت و اهداف نام و نشان تجاری

ارتقای بینش و نگرش

–    تفکر برند

–    تعریف جدید اصول مدیریت برند

–    تغییر نگرش به سوی واقعیت برند

–    تفکر خلاق در برند سازی

ارتقای مهارت

–    مهارتهای برند سازی

–    مهارت برند داری

–    مهارت برند شناسی

–    مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند

–    فرایند تصمیم گیری مشتریان  و مصرف کنندگان درباره برند

–    مهندسی ارزش برند

–    مهارت پیشبرد و ترفیع برند

–    مهارت تحقیقات برند

–    مهارت حفظ برند

–    مهارت کنترل برند

–    مهارت هویت سازی برند

–    مهارت شخصیت سازی برند

–     شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند

–     معاینه فنی برند

–    سبگ های برندسازی

–    تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری

کارگاه

–    کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

مدرس دوره

مهندس علی خویه

۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

    www.alikhooyeh.blogfa.com

  www.gmas.ir

برنامه ریزی و تدوین استراتژی برند (Planning & Brand Strategy)

تحلیل نام و نشان های تجاری

 brand analyze

عوامل فیزیولوژیکی و پزشکی برند دی ان ای(DNA) برند

طراحی و تدوین برنامه استراتژیک برند (Brand Strategic Planning)

طراحی و تدوین برنامه بازاریابی (Marketing Planning)

طراحی و تدوین کمپین ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند (IMBC Campaign Planning)

برنامه ریزی رسانه ای و کانالهای ارتباطی (MC Channels & Media Planning)

طراحی و تدوین هویت یکپارچه سازمانی وبرند (BIG & CIG Development)

تعیین سبک برند ( brand style) در کلیه برنامه های تبلیغاتی و بازاریابی

اجرای تکنیک های مهندسی در برندسازی ( مهندسی ارزش، مهندسی معکوس، شش سیگما و …)

مدیریت خلاقیت و ایده پردازی (Creativity Management)

 

ساخت و سازه عوامل و فاکتورهای برند

رفتار مشتریان برند و مهندسی ذهن مشتریان نام و نشان تجاری

استفاده از مدیریت خلاقیت تکنیک (TCM) در تولید ایده

ایده پردازی و جهش خلاق در چهار حوزه استراتژیک،  فوکوس گروپ، کلامی (Verbal) و تصویری (Visual)

مهندسی ارزش برند مهندسی معکوس برند کایزن و بهبود مستمر برند مهندسی هوش مصنوعی برند

برنامه ریزی و راهبری جلسات خلاقیت تیمی (TCM / TCL)

 

مدیریت برند | مشاور برند | دوره های آموزشی برندینگ | مشاور فروش و بازاریابی | افزایش فروش

مدیریت برند | مشاور برند | دوره های آموزشی برندینگ | مشاور فروش و بازاریابی | افزایش فروش

دوره آموزش جامع مدیریت برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

استاد خویه: ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸-۰۹۳۷۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

 

دوره های آموزشی برندینگ، بازاریابی، تبلیغات و فروش | مشاور بازاریابی و فروش

دوره های آموزشی برندینگ، بازاریابی، تبلیغات و فروش

برخی از سرفصل ها

روز

اول

مفهوم برند نام و نشان تجاری اهمیت و ضرورت برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

کارگاه تحلیل نام و نشان های تجاری

brand analyze

عوامل فیزیولوژیکی و پزشکی برند دی ان ای(DNA) برند

دوم

اصول مهندسی برند معماری برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

brand engineering

استراتژی نام تجاری

Brand strategy

اصول ساخت برند و نام و نشان تجاری

تحقیقات برند ( تحلیل عوامل بازار محصول و مشتریان)

Brand research

عناصر تکنیکی برند( TAB)

سوم

اصول ومهارت های مدیریت برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

هویت و شخصیت برند

بررسی عوامل و فاکتورهای مدیریت برند

عناصر تاکتیکی برند

چهارم

ساخت و سازه عوامل و فاکتورهای برند

رفتار مشتریان برند و مهندسی ذهن مشتریان نام و نشان تجاری

کارگاه ساخت و مدیریت برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

برنامه برندسازی و مدیریت برند (brand plan)

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

پنجم

پارامترهای مهندسی برند کارگاه مهندسی و معاینه فنی برند تحلیل رفتار روانی اجتماعی و اقتصادی برند

ادامه معاینه فنی برند و کارگاه معاینه فنی برند

ششم

مهندسی ارزش برند مهندسی معکوس برند کایزن و بهبود مستمر برند مهندسی هوش مصنوعی برند

برندسازی خلاق خلاقیت و تکنیک های خلاقیت در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری

هفتم

کارگاه خلاقیت مدیریت برند و نام و نشان تجاری

سبک های برندسازی و برندداری در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

style of branding

هشتم

ارزیابی برند و نام و نشان تجاری کنترل و حفظ برند

بیماری های برند و شناسایی و آسیب شناسی نام ونشان تجاری  BCS

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

 


 

 

 

مشاور برند، بازاریابی و فروش | برندینگ | دوره های آموزشی برند

مشاور برند، بازاریابی و فروش | برندینگ | دوره های آموزشی برند

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی کوتاه مدت ( یک روزه یا دوروزه)

مدیریت برنددر صنعت آموزش و خدمات آموزشی

نام و نشان سازی کاربردی در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

مدرس: مهندس علی خویه

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم ۱۱ عنوان کتاب تخصصی مرجع وکاربردی.

ریاست انجمن برند ایران.

مولف ومترجم کتاب مدیریت ومهندسی برند

مشاور ومجری برندهای معتبر کشور

مشاور ومجری برندسازی و مدیریت برند شرکت های معتبر ایران

www.khooyeh.com

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

–    مفهوم برند و نام و نشان تجاری-    اصول برند سازی حرفه ای در صنعت آموزش و خدمات آموزشی-    اهمیت ضرورت و اهداف نام و نشان تجاری

ارتقای بینش و نگرش

–    تفکر برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی-    تعریف جدید اصول مدیریت برند–    تغییر نگرش به سوی واقعیت برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی-    تفکر خلاق در برند سازی در صنعت آموزش و خدمات آموزشی

ارتقای مهارت

–    مهارتهای برند سازی در صنعت آموزش و خدمات آموزشی-    مهارت برند داری-    مهارت برند شناسی در صنعت آموزش و خدمات آموزشی-    مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند–    فرایند تصمیم گیری مشتریان  و مصرف کنندگان درباره برند–    مهندسی ارزش برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی-    مهارت پیشبرد و ترفیع برند–    مهارت تحقیقات برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی-    مهارت حفظ برند–    مهارت کنترل برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی-    مهارت هویت سازی برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی-    مهارت شخصیت سازی برند در صنعت آموزش و خدمات آموزشی-    شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند–    معاینه فنی برند–    سبگ های برندسازی-    تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری

کارگاه

–    کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

 

 

 


 

 

برندینگ | دوره های آموزشی برندینگ | مشاور برندینگ | مشاور فروش و بازاریابی

برندینگ | دوره های آموزشی برندینگ | مشاور برندینگ | مشاور فروش و بازاریابی