برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

مشاوره تخصصی

–  مشاوره در زمینه های

-مدیریتی به مدیران

– تعیین نقاط قوت و ضعف سیستم بازاریابی

– تشکیل یک دپارتمان بازاریابی و فروش حرفه ای

– اصلاح دیدگاه های اشتباه در سازمان

– توانمندسازی مدیریان و پرسنل جهت رسیدن به اهداف شرکت

مشاوره در زمینه پیشرفت و پیشبرد اهداف شرکت

مشاوره در زمینه افزایش و بهبود فروش شرکت

مشاوره در زمینه بازاریابی بازارسازی بازارسنجی بازارگردی بازارگرمی کلیه محصولات و خدمات شرکت

مشاوره در زمینه های مدیریتی به مدیران

مشاوره در زمینه منابع انسانی شرکت

مشاوره در زمینه پیشرفت و پیشبرد اهداف شرکت

مشاوره در زمینه های تبلیغات روابط عمومی برند و پروموشن پلن

مشاوره در زمینه مهندسی فروش

– آسیب شناسی و عارضه یابی شرکت درتمامی زمینه های علمی عملی و تخصصی

– پیش بینی مسائل آینده شرکت و ارایه مشاورههای لازم جهت آینده شرکت

– بررسی و ارزیابی وضعیت موجود

– بازبینی و تحلیل فعالیتها و خط مشی بازاریابی

– بررسی سوابق و مستندات بازاریابی، فروش وتبلیغات

– تعیین و تحلیل شاخصهای استاندارد بازاریابی و فروش

– تعیین نقاط قوت و ضعف سیستم بازاریابی

– شناسایی فرصتها

– هدف گذاری و برنامه ریزی

– اجرای برنامه های اصلاحی سیستم بازاریابی