آرشیو تگها: "بازاریابی دهان‌به‌دهان"

انواع بازاریابی Marketing

بازاریابی سایه‌ای Shadow Marketing : بازاریابی غیرمنتظره و خارج از کنترل بخش بازاریابی سازمان بازاریابی خریدار Shopper Marketing : فهمیدن اینکه خریدار چگونه و از چه کانال و شیوه‌هایی خرید می‌کند بازاریابی اجتماعی Social Marketing : تغیر رفتار مردم به سمت بهتر شدن ، این مترادف با بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی نیست. بازاریابی رسانه‌های اجتماعی Social Media Marketing : رابطه برقرار کردن با مشتری‌ها از کانال رسانه‌های اجتماعی بازاریابی ورزشی Sport Marketing : استفاده از رخدادهای ورزشی ، تیم‌ها و ورزشکاران برای تبلیغ محصولات بازاریابی نهان Stealth Marketing : راه‌های بازاریابی مخفیانه، بازاریابی مخفی بازاریابی خیابانی Street Marketing : بازاریابی ...

ادامه متن »