آرشیو تگها: "Marketing models"

مدل‌های بازاریابی

مدل‌های بازاریابی:  مدل توسعه بازار – محصول (PMO)؛ ۲٫ مدل گروه مشاورین بوستون (BCG)؛ ۳٫ مدل تجزیه تجاری جنرال الکتریک (GEBS)؛ ۴٫ مدل پورتر (PSG) مدل توسعه بازار ـ محصول (PMO): این استراتژی بر این پایه استوار است که شرکت‌ها به دنبال بازار و محصول جدید با توجه به استراتژی‌ها و سیاست‌های خود هستند که با توجه به وجود دو عامل محصول و بازار می‌توان مدل زیر را ترسیم نمود. نکته: در مدل توسعه بازار – محصول اولین بار توسط شخصی به نام آنسف مطرح گردید. نکته: در مدل استراتژی بازار – محصول چهار استراتژی مشهود است که به توضیح ...

ادامه متن »