برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما
بازاریابی صنعتی

بازاریابی در صنعت فولاد

برای دستیابی به جایگاه مناسب در بازار و کسب موفقیت، لازم است عوامل مختلفی دست به دست هـم دهند. کالا، قیمت، توزیع و ترفیع فروش مجموعه عواملی هستند که در بازاریابی نقـش اساسـی دارنـد و تولید کننده میتواند آنها را در کنترل خود داشته باشد. ضعف هر یک از این عناصر، منجر به ایجاد خدشه در کل سیستم میشود. بنابراین هر شرکت تولید کننده کالا با استفاده از مدیریت بازاریابی، تلاش میکند تا با توجه به شرایط داخلی و محیطی آمیخته بازاریابی مدیریت کرده و به موفقیت بالایی دست یابـد. بـا توجه به اهمیت صنعت فولاد به عنوان یک صنعت مادر و وجود شرایط مناسب کشور ایـران بـرای تولیـد فولاد انتظار پژوهشگر این است که عملکرد شرکت فولاد آلیاژی ایران در عناصر بازاریابی در ناحیه قوت قرار گرفته باشد. یعنی عملکرد هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی شرکت فولاد آلیاژی ایران، با توجه بـه مقیاس اندازهگیری طیف لیکرت در ناحیه یک سوم به بالای مقیاس قرار گیرد.

 

نتایج تحقیقات نشان میدهـد کـه هیچ یک از عناصر آمیخته بازاریابی شرکت فولاد آلیاژی ایران در این ناحیه قرار ندارد. با توجه بـه زمینـه وجود فضای رقابتی این عملکرد مناسب شرکت فولاد آلیاژی ایـران نیـست. همچنـین عملکـرد فـروش شخصی در مقایسه با عملکرد روابط عمومی در ترفیع آمیخته بازاریابی بصورت معنیدار ضعیفتر است. با توجه به پیشنیه تحقیق و اهمیت فروش شخصی در بازاریابی صـنعتی، لازم اسـت از ایـن ابـزار اسـتفاده  مناسب شود. مقایسه دو به دو عناصر آمیخته بازاریابی نشان میدهد که عملکرد محصول در مقایـسه بـا عناصر دیگر عملکرد بهتری دارد. این یافته مطابق با پایه های نظری است. عملکرد دومین عنصر آمیخته بازاریابی یعنی قیمت تفاوت معنی داری با عملکرد توزیع و ترفیع ندارد. به عبارت دیگر تفاوت معنـی داری بین عملکرد عنصر قیمت، توزیع و ترفیع وجود ندارد.

مجله مدیریت بازاریابی

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.

*

code

x

این مطلب را نیز بخوانید

استاد علی خویه مدرس و مشاور در حوزه بازاریابی فروش و برندسازی در آموزشگاه ها و موسسات آموزشی فرهنگی با 19 سال تجربه اجرایی

دوره های آموزشی استاد علی خویه برای آموزشگاه ها و موسسات آموزشی

بازاریابی موسسات آموزشی بازاریابی آموزشی برندسازی آموزشگاه ها دوره های آموزشی استاد ...