برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

برندسازی و برندینگ

 • برندینگ

 

 • چکیده
 • *این مقاله بر اساس ۵ مقاله علمی – پژوهشی انجام شده که هدف آن بررسی نیاز به مقوله برندینگ است.یک چهارچوب ذهنی درباره مفهوم برند و فرایند برندینگ و ارزش آن, خواستگاه برند, وفاداری مشتری و برندیگ عاطفی را ارائه می کند.
 • *با مروری بر تحقیقات صورت گرفته, نیاز به برندینگ در بازاریابی امروزی و تاثیرات آن برای رقابت در بازار پر رقابت دنیای امروزی امری اجتناب ناپذیر نمود می کند.
 • *روش تحقیق بر اساس مطالعات میدانی و کتابخانه ای بوده است.

 

واژگان کلیدی:

برند, فرایند برندینگ, وفاداری  مشتری

 • مقدمه
 • *در دنیای رقابتی امروز بقا و موجودیت هر کسب و کار وابسته به وجود مشتریانی است که مایل به خرید محصولات یا خدمات آن هستند و با توجه به فضای رقابت جهانی , سازمان ها برای حفظ خود باید دست به اقداماتی بزنند که شرایط را برای اثر بخش کردن عملکرد خود مهیا سازند.
 • *به همین منظور امروزه یکی از واحدهایی که بسیاری از سازمانها در درون خود تاسیس کرده اند ‘’مدیریت برند ‘’ است و این موضوع اهمیت برند, مفاهیم اساسی و استراتژیهای مربوط به آن را به خوبی بیان می کند.
 • * برندینگ عمری برابر تمدن بشری داشته و با تاریخ تمدن انسانی هم سن و سال است و به عنوان مقوله ای بسیار مهم نه تنها برای شرکتها ,محصولات و خدماتشان ,بلکه برای نهادهای شهری , دانشگاهها و سازمانهای غیرانتفاعی و حتی اشخاص نمودی چشمگیر یافته است.
 • *بررسی میزان تاثیر برند و وفاداری مشتریان به یک برند از جمله مسائلی است که امروزه موجبات تحقیق و پژوهش را ضروری ساخته  و با این سوال مواجه هستیم که برند چیست و چگونه مشتریان به یک برند وفادار خواهند شد؟
 • مفهوم برند و برندینگ:
 • *معنی لغوی و ریشه ای برند, هر چیز گرم و آتشین است.(نوعی کدینگ ذهنی)
 • *برند: چیزی است که مشتریان,تامین کنندگان,سرمایه گذاران,کارمندان,ذی نفعان و عموم مردم درباره شرکت شما فکر می کنند,می گویند, اعتقاد دارند و از آن دفاع می کنند نه نام شما,لوگوی شما, وب سایت شما یا تبلیغات شما.
 • *برندینگ:همه اتفاقات,تصمیمات وفرایندهایی که طی شده تا برندی را تبدیل به چیزی کند که اکنون از آن می شناسیم.
 • *نیازهایی که برندینگ در طول تاریخ برطرف نموده است:
 • *مطمئن شدن از صحت کار, ضمانت کیفیت, شناسایی منبع یا مالک اثر, مسئولیت پذیری تولید کننده, ایجاد تمایز, شناسایی و ایجاد پیوند عاطفی با مشتریان.
 • *دو نقش کلیدی برند:
 • *برند, ناقل اطلاعات کالا و خدمات (اصالت و کیفیت)
 • *برند, ناقل تصویر با معنی (تعهد, ارزش و شخصیت)
علی خویه

علی خویه

 • *ارزش برند:
 • *ارزش های درونی و یا ذاتی برند که جنبه های کیفی و عملکردی یک محصول ویا خدمت را نمایندگی کند.
 • *ارزش های برونی یا عرضی که ریشه در نقش نمادین برند دارد.
 • *شخصیت برند:
 • *دسته ای از خصوصیات انسانی که به یک برند نسبت داده می شود.
 • *هدف از ایجاد شخصیت برند:
 • *پی ریزی رابطه ای چند وجهی و متمایز با مشتریان است که از طریق نوعی کارکرد خود توصیفی یا سمبلیک درذهن مشتری شکل می گیرد و تمایز شدیدی برای آن با دیگر رقبا نزد مخاطبان خود ایجاد می کند.

 

 • *برندینگ عاطفی در هزاره سوم
 • *منظور از برندینگ عاطفی,این است که برند چگونه مشتریان را در سطحی ازاحساس وعاطفه درگیر کرده,چگونه وارد زندگی مردم شده و یک ارتباط عمیق و ماندگار را پیش می برد.
 • *دنیای برندینگ عاطفی ترکیبی از خود شناسی,تخیل,تجارب احساسی و رویکردی الهام بخش به تغییر است.
 • *در برندینگ عاطفی ما به نوعی گپ زدن با مشتریان نیاز داریم.

 

 • تعهدات کلیدی برای برندینگ عاطفی:
 • از مشتری به مردم: مشتری می خرد اما مردم زندگی می کنند.
 • از کالا به تجربه: کالا نیاز را و تجربه آرزو را برآورده می کند.
 • از صداقت به اعتماد: صداقت بهترین سیاست است اما اعتماد ازآن بهتر است.
 • از کیفیت به ترجیح: کیفیت بالا شرط لازم برای ماندن در بازار است اما ترجیح یک برند موفقیت در بازار را تضمین می کند.

 

 • *از خوشنامی به اشتیاق: یک برند بیشتراز خوشنام بودن باید اشتیاق برانگیز و وسوسه گر باشد.
 • *از هویت به شخصیت: هویت تشخیص است,شخصیت چیزی شبیه کاریزما.
 • *از عملکرد به احساس: عملکرد کالا,اگر بر اساس حواس انسانی طراحی نشده باشد می تواند کهنه شود.
 • *از ارتباط به گفتگو: ارتباط آنگونه که بسیاری از شرکتها برقرار می کنند یکطرفه است اما گفتگو دو طرفه است.
 • *از خدمات به روابط: خدمات به وجه کارایی ابتدایی اشاره دارد.اما روابط یعنی ارائه کنندگان برند واقعا قدردانی کرده و بدانند مشتریان دقیقا چه کسانی هستند.

 

 • وفاداری به برند
 • *ارتباط آن با رضایت مشتری
 • *اعتماد وی به برند
 • *نگرش(attitude ) و رفتار(behavior ) مشتری به برند.
 • *عوامل تاثیر گذار بر وفاداری مشتری به برند:
 • *دانش و اطلاعات مصرف کننده
 • *جستجوی اطلاعات
 • *درگیری محصول
 • *درک ریسک
 • *رضایت مشتری
 • *هنگامی که وفاداری ایجاد شد:
 • *خرید بیشتر و گسترش سبد خرید محصولات
 • *خرید مجدد و توام با توجه
 • *توصیه خرید به دیگران
برندسازی، ساخت برند ، برندینگ

برندسازی، ساخت برند ، برندینگ

 • *وفاداری مشتری به برند:
 • *هر مشتری که خرید قبلی و بعدی آن یکسان باشد یا توصیه کننده ای برای خرید دیگران باشد یا خودش برای خرید بیشتر تلاش نماید.
 • *انواع وفاداری:
 • *وفاداری آشکار شده(revealed loyalty)
 • *وفاداری بیان شده(stated loyalty)
 • *وفاداری کامل(total loyalty)
 • *بین رضایت مشتری و وفاداری ارتباط دو سویه وجود دارد.
 • *رابطه بین نگرش و رفتار با وفاداری به برند:
 • *وفاداری با یک شناخت اولیه شروع و سپس به یک حس عاطفی نزدیک و در نهایت به یک رفتار رابطه ای معنا دار می رسد.
 • *شناسایی برند توسط مشتریان از خانه شروع می شود.
 • *این جمله به برندینگ کارفرما اشاره دارد.این نوع برندینگ تلاش برای ایجاد تصویری عالی از سازمان در ذهن کارکنان فعلی و سهامداران کلیدی,کاندیداهای فعال و غیر فعال,مشتریان,ارباب رجوع و سایر ذی نفعان در خارج سازمان بعنوان محلی برای کارکردن است.
 • *نقش مشتریان در تقویت برند:
 • *ایجاد زمینه و انگیزه برای مشتریان جهت تشریک مساعی در تقویت و توسعه یک برند,شیوه ای است که برهرچه مفید بودن تمرکز دارد.
 • *اصول انگیزه مردم در حمایت از برخی برندها:
 • * به دیگران هم فرصت دهیم.
 • * داشتن ماموریت و نه فقط بیانیه ماموریت.
 • * رنگ رخسار خبر می دهد از سر درون.
 • * حقیقتا به مردم ارزشی افزوده ارائه کنید.
 • * تولید و عرضه محصولات یا خدماتی کاملا متمایز.
 • * خلاقیت و نوآوری معنی دار.
 • * از آمیزه سنتی بازاریابی غافل نشوید.

 

 • نتیجه گیری:
 • *برندینگ دانشی است که با ایجاد تمایز بین یک نام تجاری و رقیب های آن باعث افزایش اعتبار و شناخته شدن آن نام تجاری در بازار رقابت می شود.

    شناخته شدن یک برند به طورمستقیم می تواند منجر به فروش بیشتر

    و قیمت گران ترمحصولات و خدمات شما شود.  

    برندینگ روش هوشمندانه تجارت و تولید ثروت است.

 

 

 

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.

*

code

x

این مطلب را نیز بخوانید

سادگی برند ؛عامل رشد

ساده‌سازی اولویت برندها در سال پیش‌رو نویسنده: Neil Daveyمترجم: مریم رضاییدر ایجاد ...