برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما
برندسازی فروش و بازاریابی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی توسط استاد علی خویه با 19 سال تجربه اجرایی
برندسازی فروش و بازاریابی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی توسط استاد علی خویه با 19 سال تجربه اجرایی

برندسازی بازاریابی و فروش در تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی و بیمارستانی

برندسازی فروش و بازاریابی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی توسط استاد علی خویه با 19 سال تجربه اجرایی

برندسازی فروش و بازاریابی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی توسط استاد علی خویه با ۱۹ سال تجربه اجرایی

 

دوره آموزشی و کارگاه آموزشی

مدیریت بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی       

  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی       

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش 

 بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   

راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی، فروش و تبلیغات

صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی       

مدرس : استاد علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم کتاب مدیریت بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  ، عضو انجمن های ملی و بین­المللی تخصصی، دارای بیش از ۱۸ سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲ عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، مهمان و کارشناس برنامه های تخصصی صدا و سیما و …

www.khooyeh.com

 

 

 

مدیریت بازاریابی   محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی       

فروش و بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی       

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی       

 بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی    

راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی فروش و تبلیغات

               

 

تألیف و ترجمه:

علی خـویه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، مشاور محقق و مجری پروژه های مختلف در سراسر کشور، مدرس و مشاور مدیران عامل مطرح کشور،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرشناسه :خویه، علی،۱۳۵۹- گردآورنده ، مترجم
عنوان و نام پدید آور
مشخصات نشر :تهران : علی خویه ، ۱۳۸۸
مشخصات ظاهری :۱۴۶ص. جدول
شابک :۷-۴۱۰۷-۰۴-۹۶۴-۹۷۸
وضعیت فرست نویسی :فیپا
یادداشت : کتابنامه ص ۱۴۴-۱۴۶
موضوع
موضوع
موضوع
شناسه افزوده
رده بندی کنگره :۱۳۸۸ ۲ب ۹ خ / ۱۳۷۵ HD
رده بندی دیویی :۳۳۳۶۸/۳۳۰

شماره کتابشناسی ملی                    :۱۸۵۹۹۵۳

 چاپ اول

قیمت:  تومان

تیراژ: ۱۰۰۰

چاپخانه:

کلیه حقوق محفوظ و مخصوص ناشر(مولف )می باشد

مراکز توزیع:

 

فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خویه  ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

 

پیشگفتار مولف

مقدمه

فصل اول

بازاریابی چیست

هدف از بازاریابی

برخی از تعاریف‌ و مفاهیم‌ مهم در بازاریابی ،خرید و فروش  محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و   

انتظار از بازاریابی محصولات لوازم

نکته مهم در  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

برخی از مفاهیم مهم بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

مدیریت تقاضا در بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

بازار  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

روشهای فروش خدمات و محصولات  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   در ایران

جعبه ابزار یا آمیخته بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

ابعاد گوناگون بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۵۰ نکته مهم  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خویه  ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

فصل دوم

فرآیند مدیریت بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

جستجو و انتخاب بازارهای هدف

اندازه­گیری و پیش بینی تقاضا

تقسیم‌بندی بازار در   بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

هدف گیری در بازار  محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

جایگاه یابی در بازار  محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فصل سوم

تعیین استراتژیهای بازاریابی

تحقیقات  و   بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فرایند تحقیقات بازاریابی در بازار  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فرایند ۶ مرحله ای بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

رفتار خریداران و  مصرف کنندگان  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده  و  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

عوامل فردی تاثیرگذار بر خریداران  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

عوامل روانشناختی تاثیرگذار بر خریداران  و  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۱۰ نکته مهم در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   برای مدیران شرکت ها و  موسسات

انواع رفتارهای خرید در بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فرایند تصمیم گیری خرید  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۵۳ نکته مهم در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

قیمت و قیمت گذاری  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

رویکردهای‌ عمومی‌ قیمت‌گذاری‌ در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

اشتباهات بزرگ در قیمت گذاری  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

استراتژیهای تعدیل و مدیریت قیمت‌ها

تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در بازاریابی خرید و  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

مراحل تدوین سیستم ارتباطی بازاریابی(تصمیمات اصلی در ارتباط بازاریابی)

تکنیک آیدا در بازاریابی،  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

پنج تکنیک مهم در بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تاکتیک و استراتژی جودویی در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

بازاریابی و فروش ویروسی در صنعت  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خویه  ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

 

دوره آموزشی و کارگاه آموزشی

مدیریت بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی       

  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی       

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش 

 بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   

راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی، فروش و تبلیغات

صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی       

مدرس : استاد علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم کتاب مدیریت بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  ، عضو انجمن های ملی و بین­المللی تخصصی، دارای بیش از ۱۸ سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲ عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، مهمان و کارشناس برنامه های تخصصی صدا و سیما و …

www.khooyeh.com

 

 

 

مدیریت بازاریابی   محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی       

فروش و بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی       

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی       

 بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی    

راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی فروش و تبلیغات

               

 

تألیف و ترجمه:

علی خـویه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، مشاور محقق و مجری پروژه های مختلف در سراسر کشور، مدرس و مشاور مدیران عامل مطرح کشور،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرشناسه :خویه، علی،۱۳۵۹- گردآورنده ، مترجم
عنوان و نام پدید آور
مشخصات نشر :تهران : علی خویه ، ۱۳۸۸
مشخصات ظاهری :۱۴۶ص. جدول
شابک :۷-۴۱۰۷-۰۴-۹۶۴-۹۷۸
وضعیت فرست نویسی :فیپا
یادداشت : کتابنامه ص ۱۴۴-۱۴۶
موضوع
موضوع
موضوع
شناسه افزوده
رده بندی کنگره :۱۳۸۸ ۲ب ۹ خ / ۱۳۷۵ HD
رده بندی دیویی :۳۳۳۶۸/۳۳۰

شماره کتابشناسی ملی                    :۱۸۵۹۹۵۳

 چاپ اول

قیمت:  تومان

تیراژ: ۱۰۰۰

چاپخانه:

کلیه حقوق محفوظ و مخصوص ناشر(مولف )می باشد

مراکز توزیع:

 

فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خویه  ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

 

پیشگفتار مولف

مقدمه

فصل اول

بازاریابی چیست

هدف از بازاریابی

برخی از تعاریف‌ و مفاهیم‌ مهم در بازاریابی ،خرید و فروش  محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و   

انتظار از بازاریابی محصولات لوازم

نکته مهم در  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

برخی از مفاهیم مهم بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

مدیریت تقاضا در بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

بازار  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

روشهای فروش خدمات و محصولات  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   در ایران

جعبه ابزار یا آمیخته بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

ابعاد گوناگون بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۵۰ نکته مهم  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خویه  ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

فصل دوم

فرآیند مدیریت بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

جستجو و انتخاب بازارهای هدف

اندازه­گیری و پیش بینی تقاضا

تقسیم‌بندی بازار در   بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

هدف گیری در بازار  محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

جایگاه یابی در بازار  محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فصل سوم

تعیین استراتژیهای بازاریابی

تحقیقات  و   بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فرایند تحقیقات بازاریابی در بازار  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فرایند ۶ مرحله ای بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

رفتار خریداران و  مصرف کنندگان  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده  و  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

عوامل فردی تاثیرگذار بر خریداران  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

عوامل روانشناختی تاثیرگذار بر خریداران  و  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۱۰ نکته مهم در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   برای مدیران شرکت ها و  موسسات

انواع رفتارهای خرید در بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فرایند تصمیم گیری خرید  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۵۳ نکته مهم در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

قیمت و قیمت گذاری  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

رویکردهای‌ عمومی‌ قیمت‌گذاری‌ در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

اشتباهات بزرگ در قیمت گذاری  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

استراتژیهای تعدیل و مدیریت قیمت‌ها

تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در بازاریابی خرید و  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

مراحل تدوین سیستم ارتباطی بازاریابی(تصمیمات اصلی در ارتباط بازاریابی)

تکنیک آیدا در بازاریابی،  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

پنج تکنیک مهم در بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تاکتیک و استراتژی جودویی در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

بازاریابی و فروش ویروسی در صنعت  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خویه  ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

 

فصل چهارم:

تفاوت تکنیک، تاکتیک و استراتژی

تاکتیک یانکی در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فصل پنجم:

تفکر تاکتیکی و تکنیکی

فصل ششم:

انواع و ابعاد تفکر و تفاوت های تفکر تاکتیکی و تکنیکی

هوش تاکتیکی

فصل هفتم:

سیستم  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی    و برنامه  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

اصل تضاد در بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فصل هشتم:

اهمیت و ضروت تاکتیک و تکنیک  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

بخش سوم:

تاکتیک­ها و تکنیک­های اینترنتی و رایانه­ای

فصل نهم:

مزیت های  بازاریابی اینترنتی در  محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

اهمیت تجاری موتورهای جستجوگر

فصل دهم:

تاکتیک‌ها و تکنیک‌های  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   در ارتباط با موتورهای جستجوگر

۱- تکنیک محتوای ارزشمند سایت

۲- جستجوی آسان‌تر در سایت

۳- تکنیک کلمات کلیدی یا تکنیک شورت کات

۴- یک میزبان وب با کیفیت را در اختیار بگیرید

تاکتیک اسپم کردن

تکنیک صفحات درگاه

کرم های  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   یا  طاعون  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تکنیک وبلاگ نویسی و تکنیک RSS در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فصل یازدهم:

تاکتیک‌ها و تکنیک‌های برندینگ یا نام و نشان گذاری

بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   از طریق بنر

تکنیک‌های  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   از طریق تگ

فصل دوازدهم:

۳- تاکتیک‌ها و تکنیک‌های فضا و قلمرو

آمارهایى از وضعیت فن آورى اطلاعات در ایران

فصل سیزدهم:

تکنیک آیدا در  بازاریابی اینترنتی

پنج تکنیک مهم در  بازاریابی اینترنتی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۱- تکنیک خیابان بن­بست  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۲- تکنیک داد و ستد  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۳- تکنیک اعتماد ( بازاریابی اعتمادی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  )

۴- تکنیک کشش و ارسال  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۵- تکنیک بازار خالی در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فصل چهاردهم:

تاکتیک هوش مشارکتی در  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   ( بازاریابی مشارکتی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  )

حباب­های  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

بخش چهارم:

تاکتیک­های خلاقانه خلاقانه در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

 

فصل پانزدهم:

تکنیکهای گروهی برای خلق ایده‌های خلاقانه  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۱- توفان فکری

۲-تصمیم­گیری گروهی

تکنیک سناریونویسی

تکنیک اس آی ال

فصل شانزدهم:

تاکتیک­ها و تکنیک­های تریز در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۴-۱- اجزاء اصلی دانش تریز

مراحل اجرای تکنیک تریز در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

برخی از اصول نوآوری تریز در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

برخی از  دیگر رویکردهای خلاقیت شناختی مبتنی بر تریز

دویل  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

بخش پنجم :

تاکتیک­های الهام گرفته از ورزش

فصل هفدهم:

تاکتیک و استراتژی  بازاریابی جودویی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تاکتیک­های فوتبال در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

توجه به تاکتیک­ها و تکنیک­ها شطرنج در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

بخش ششم:

تاکتیک­ها و تکنیک­های الهام گرفته شده از هنرهای تجسمی، سینما و ادبیات

فصل هجدهم:

تکنیک کلاسیک در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

مشخصات آثار  بازاریابی کلاسیک محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تکنیک رسانه­های همگانی

فصل نوزدهم:

تکنیک باروک در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تکنیک­های الهام گرفته از اسطوره­ها  در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فصل بیستم:

تکنیک ناتورالیسم در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

مشخصات آثار  بازاریابی ناتورالیستی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فصل بیست و یکم:

تکنیک رمانتیسم در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تکنیک­ها مورد استفاده در  بازاریابی رمانتیکی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فصل بیست و دوم:

تکنیک فوتوریسم در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فصل بیست و سوم:

تکنیک داداییسم در بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   داداییستی

برخی از تکنیک‌های مورد استفاده در  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   داداییستی

فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خویه  ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

فصل بیست و چهارم:

تکنیک پارناسیسم در  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   پارناسیستی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل بیست و پنجم:

تکنیک امپرسیونیسم در  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   امپرسیونیستی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تاکتیک­ها و تکنیک­های روانشناسی در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فصل بیست و ششم:

تکنیک اکسپرسیونیسم در  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   اکسپرسیونیستی

 

فصل بیست و هفتم:

تکنیک سورئالیسم در  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   سورئالیستی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فنون سوررئالیسم

فصل بیست و هشتم:

تکنیک سمبولیسم در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فصل بیست و نهم:

تکنیک کوبیسم در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   چند بعدی

فصل بیست ونهم:

اُپ آرت  و  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تکنیک اسپاسیالیسم در  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   فضایی

تکنیک المنتاریسم در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تکنیک بدوگری در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تکنیک پاپ آرت در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تکنیک چیدمان در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تکنیک مینی مالیسم در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تکنیک اینتراکتیو

رخداد یا اجرا در  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   یا  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   اجرایی

بازاریابی مفهومی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

بخش هفتم:

تاکتیک­ها و مدل­های مدیریتی و  بازرگانی در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فصل سی­ام:

تاکتیک­های   با توجه به  مراحل عمر محصول

تاکتیک­های   مرحله ورود به بازار

الف- تاکتیک    پیشگامی

ب- تاکتیک   پیروی

تاکتیک­های   مرحله رشد

تاکتیک­های   حفظ سهم بازار

 1. تاکتیک دفاع از موقعیت
 2. تاکتیک تهاجمی
 3. تاکتیک تمرکز

 

تاکتیک­های   افزایش سهم بازار

 1. تاکتیک حمله مستقیم
 2. تاکتیک محاصره
 3. تاکتیک توسعه بازار

تاکتیک­های   مرحله بلوغ

الف- حفظ مزیت   رقابتی ( بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   برای بقا)

 1. تاکتیک تمایز
 2. تاکتیک رهبری هزینه
 3. تاکتیک رضایت و وفاداری مشتری سابق

(روابط انسانی)

ب- افزایش حجم  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   با توجه به میزان فروش

 1. تاکتیک نفود

تاکتیک   رسوخ در بازارهای جهانی

تاکتیک­های  مرحله ثبات و افول

فصل سی و یکم:

دیگر تاکتیک­های  مرتبط

تاکتیک  بد نه بدتر

تاکتیک  انتقال

تاکتیک  گزینش انتخابی

تکنیک قافله عقب نماندن و پیروزی حتمی

تاکتیک نفرت از مخالف

کلیت­های پر زرق و برق

تاکتیک ابهام گویی

تاکتیک توجیه

تاکتیک استناد به قدرت

تاکتیک انحراف توجه

فصل سی و دوم:

خطاها و دام های  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

دامهای‌ پنهان‌ در تصمیم‌گیری  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

دام‌  لنگرشدن‌

دام‌  وضعیت‌ موجود

دام‌  هزینه‌های‌ غیرقابل‌ جبران‌

دام‌  شواهد تأییدکننده‌

دامهای‌ برآورد و پیش‌بینی

دام‌ اطمینان‌ بیش‌ از حد

دام‌ احتیاط‌ بیش‌از حد

دام‌ واپس‌ روی

از پیش‌ آگاه‌بودن، از پیش‌ آماده‌ بودن‌ است

فصل سی و چهارم:

تاکتیک­های ضد خطا در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

پوکایوکه در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تکنیک­های کنترل و تولید بدون نقص در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خویه  ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

علی خویه www.khooyeh.com ، مدرس دانشگاه، مدرس دوره های کاربردی و اجرایی در زمینه مدیریت، ایزو، بازاریابی، فروش، تبلیغات و خلاقیت، با ۱۸ سال تجربه اجرایی ، مولف و مترجم ۱۲ عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مدرس MBA , DBA، تدریس و آموزش در صدها کارخانه و شرکت در سراسر کشور و خاورمیانه، سخنران برتر ده ها سمینار مختلف، تالیف و ترجمه چندین کتاب کاربردی و پرفروش در کشور، مدرس نمونه در چندین موسسه آموزش عالی کشور، مشاوره و آموزش در بیش از صدها کارخانه و شرکت، مجری بیش از ۲۰۰ پروژه در سراسر کشور، مشاور و مجری افزایش فروش و سهم بازار بیش از صدها شرکت و سازمان،دارای سابقه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برنامه های صدا و سیما، عضو انجمن های معتبر اروپا و آمریکا، ریاست انجمن مهندسی فروش ایران، ریاست انجمن برند ایران، موسس و بنیانگذار آکادمی مذاکره در ایران، موسس مدرسه فروش و بازرگانی ایران و….  www.khooyeh.ir  ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

بخش هشتم:

تاکتیک­های مدیریتی و مهندسی

فصل سی و پنجم:

تفکر ناب در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی    ( بازاریابی ناب محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   )

اصل اول – تعیین ارزش  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

اصل دوم – شناسایی جریان ارزش  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

اصل سوم – ایجاد حرکت بدون وقفه

اصل چهارم – ایجاد سیستم کششی

اصل پنجم – تعقیب کمال

فصل سی و ششم:

تکنیک و مدل شش سیگما در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

هزینه‌های پایین  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

ویژگی‌های شش سیگما در بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فصل سی و هفتم:

استراتژی مهندسی مجدد در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تفاوت طراحی مجدد و مهندسی مجدد در چیست؟

فصل سی و هشتم:

تکنیک مهندسی معکوس در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فصل سی و نهم:

تاکتیک یا تکنیک الگوبرداری در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فصل چهلم:

تاکتیک مهندسی ارزش در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فصل چهل و یکم:

سیستم هوش مصنوعی در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

سیستم‌های‌ خبره‌

ربات‌ها

پردازش‌ زبان‌های‌ طبیعی‌ در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

بخش نهم:

تاکتیک­های آینده پژوهی در  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

دسته­بندی روش ها و تکنیک­های آینده پژوهی

دسته اول: پیش­بینی الگوهای نوظهور

دسته دوم: برون یابی

دسته سوم: تحلیل های چرخه ای درروند پیش بینی  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

دسته چهارم: تحلیل هدف  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

دسته پنجم: همگرایی شهودی

بخش دهم:

تاکتیک­ها و تکنیک­های پست­مدرن

پاره آجر  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

ساختارشکنی و  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   ساختارشکن

 

تعاریف اهمیت و ضرورت مدیریت  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

اصول و تکنیک های نوین  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     بازاریابی و تجارت

تکنیک های  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و تجارت در دوران بحران

مهندس  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و مهندسی بازار

فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خویه  ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

مهندسی بازار

اشتباه ها و خطاهای بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تکنیک های ضد خطا در  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۱۰ نقطه کور بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۱۰ اشتباه  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     در دوران بحران

مهندسی  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     در چند بازار جهانی

۱۰ تکنیک مهندسی بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

رفتار خریداران در بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

رفتار بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تکنیک های نوین ارتباطی در  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     مدرن

۱۰ تکنیک  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۱۰ تاکتیک  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۱۰ استرات‍ژی  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تکنیک های برقراری ارتباط خلاق با مشتری

۱۰ تکنیک قیمت گذاری

۱۰ تکنیک خلاق جذب مشتریان بیشتر در دوران بحران

دام ها و کابوس های بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   ندگان

۱۰ تکنیک تبلیغات د ردوران بحران

فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خویه  ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

فنون خلاقانه بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

انواع خلاقیت و تکنیک های خلاقیت در  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

 1. A. بازاریابی تغییر در فروش محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 2. B. بازاریابی ویروسی در فروش محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 3. C. بازاریابی شبکه ای در فروش محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 4. D. بازاریابی چند سطحی
 5. E.  بازاریابی سازه ای در فروش محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 6. F.   بازاریابی دگرگونی در فروش محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 7. G.   بازاریابی و بازاریابی ارتباطی در فروش محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 8. H.   بازاریابی و بازاریابی جانشینی در فروش محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 9. I.    خلاقیت جانمایی- بازاریابی جانمایی در فروش محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 10. J.  بازاریابی ترکیبی در فروش محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 11. K.    بازاریابی تراوشی در فروش محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 12. L.   بازاریابی جذبی در فروش محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 13. M.      بازاریابی نفوذی در فروش محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 14. N.        بازاریابی و بازاریابی چند بعدی در فروش محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

سبک های بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   در فروش محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

بازارسازی

بازارگرمی

رفتار شناسی مشتریان

تکنیک های رفتار شناسی در فروش محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

اصول رفتارشناسی و رفتارسنجی در بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی    روانشناسانه

روانسازی  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی    با تکنیک های روانشناسی

۱۰ اصل جذب مشتریان بیشتر

۱۰ اصل آسان  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تکنیک های مشتری شناسی

روانشناسی  بازاریابی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

رفتار شناسی مشتریان

 

پست مدرنیسم و  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   پست مدرنی

تکنیک‌های  بازاریابی محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   پست مدرنیسم

 

 

دوره آموزش جامع مدیریت برند در صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

استاد خویه: ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸-۰۹۳۷۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

برخی از سرفصل ها

روز برخی از سرفصل ها
اول مفهوم برند نام و نشان تجاری اهمیت و ضرورت برند در صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
کارگاه تحلیل نام و نشان های تجاری

brand analyze

عوامل فیزیولوژیکی و پزشکی برند دی ان ای(DNA) برند

دوم اصول مهندسی برند و معماری برند در صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

brand engineering

استراتژی نام تجاری

Brand strategy

اصول ساخت برند و نام و نشان تجاری

تحقیقات برند ( تحلیل عوامل بازار محصول و مشتریان)

Brand research

عناصر تکنیکی برند( TAB)

سوم اصول ومهارت های مدیریت برند در صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
هویت و شخصیت برند

بررسی عوامل و فاکتورهای مدیریت برند

عناصر تاکتیکی برند

چهارم ساخت و سازه عوامل و فاکتورهای برند

رفتار مشتریان برند و مهندسی ذهن مشتریان نام و نشان تجاری

کارگاه ساخت و مدیریت برند در صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

برنامه برندسازی و مدیریت برند (brand plan)

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

پنجم پارامترهای مهندسی برند کارگاه مهندسی و معاینه فنی برند  تحلیل رفتار روانی اجتماعی و اقتصادی برند
ادامه معاینه فنی برند و کارگاه معاینه فنی برند
ششم مهندسی ارزش برند، مهندسی معکوس برند، کایزن و بهبود مستمر برند مهندسی هوش مصنوعی برند
برندسازی خلاق، خلاقیت و تکنیک های خلاقیت در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری
هفتم کارگاه خلاقیت مدیریت برند و نام و نشان تجاری
سبک های برندسازی و برندداری در صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

style of branding

هشتم ارزیابی برند و نام و نشان تجاری کنترل و حفظ برند
بیماری های برند و شناسایی و آسیب شناسی نام ونشان تجاری  BCS

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

 

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی کوتاه مدت ( یک روزه یا دوروزه)

مدیریت برند در صنعت محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

برندسازی کاربردی در صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

مدرس: علی خویه

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم ۱۱ عنوان کتاب تخصصی مرجع وکاربردی.

ریاست انجمن برند ایران.

مولف ومترجم کتاب مدیریت ومهندسی برند

مشاور ومجری برندهای معتبر کشور

مشاور و مجری برندسازی و مدیریت برند شرکت های معتبر ایران

www.khooyeh.com

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم برند و نام و نشان تجاری

–    اصول برند سازی حرفه ای در صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    اهمیت ضرورت و اهداف نام و نشان تجاری

ارتقای بینش و نگرش –    تفکر برند در صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    تعریف جدید اصول مدیریت برند

–    تغییر نگرش به سوی واقعیت برند در صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    تفکر خلاق در برند سازی محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

ارتقای مهارت –    مهارتهای برند سازی در صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    مهارت برند داری

–    مهارت برند شناسی در صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند

–    فرایند تصمیم گیری مشتریان  و مصرف کنندگان درباره برند

–    مهندسی ارزش برند در صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    مهارت پیشبرد و ترفیع برند

–    مهارت تحقیقات برند در صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    مهارت حفظ برند

–    مهارت کنترل برند در صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    مهارت هویت سازی برند در صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    مهارت شخصیت سازی برند در صنعت محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–     شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند

–     معاینه فنی برند

–    سبک های برندسازی

–    تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری

کارگاه –    کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

 

سبک های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری

 

سرفصل دوره آموزشی و کاربردی

مدیریت فروش حرفه ای

مدرس: علی خویه

نویسنده ی کتاب مدیریت برند

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

علی خویه www.khooyeh.com ، مدرس دانشگاه، مدرس دوره های کاربردی و اجرایی در زمینه مدیریت، ایزو، بازاریابی، فروش، تبلیغات و خلاقیت، با ۱۸ سال تجربه اجرایی ، مولف و مترجم ۱۲ عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مدرس MBA , DBA، تدریس و آموزش در صدها کارخانه و شرکت در سراسر کشور و خاورمیانه، سخنران برتر ده ها سمینار مختلف، تالیف و ترجمه چندین کتاب کاربردی و پرفروش در کشور، مدرس نمونه در چندین موسسه آموزش عالی کشور، مشاوره و آموزش در بیش از صدها کارخانه و شرکت، مجری بیش از ۲۰۰ پروژه در سراسر کشور، مشاور و مجری افزایش فروش و سهم بازار بیش از صدها شرکت و سازمان،دارای سابقه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برنامه های صدا و سیما، عضو انجمن های معتبر اروپا و آمریکا، ریاست انجمن مهندسی فروش ایران، ریاست انجمن برند ایران، موسس و بنیانگذار آکادمی مذاکره در ایران، موسس مدرسه فروش و بازرگانی ایران و….  www.khooyeh.ir  ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

 

 

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده

–    اصول فروشندگی

ارتقای بینش –    مدیریت در فروش صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    تفکر خلاق و سیستمی

–    مهندسی فکر

ارتقای مهارت –    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و…)

–    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت کارکنان فروش در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای

–    مهارتهای مدیریت انگیزه در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت زمان در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    زبان بدن

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

ارتقای فن و تکنیک های کاربردی –    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن
–        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
–        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری
–        مدیریت اعتراضات مشتریان صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
–        نکات مهم برای جذب مشتری صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته-    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM-    ۱۰ نقطه کور فروش و ویزیت صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    ۱۰ اشتباه فروش  و ویزیت صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    ۱۰ تکنیک خلاق جذب مشتریان صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها

–    تکنیک های فروش تلفنی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی    و خدمات  وابسته

–    پیگیری و ارزیابی فروش در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    چاشنی های فروش در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    فروش خلاق در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

کارگاه –    کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

 

این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸
www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۸سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و  …

 

 

 

سمینار مدیریت بازاریابی و فروش در صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

دوره های آموزشی ویژه صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

مدیریت بازاریابی حرفه ای در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

فروش و بازاریابی صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

مدرس: علی خویه

www.khooyeh.com

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم بازاریابی حرفه ای و جایگاه آن در تجارت

–    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار در بازاریابی

–    اصول مدیریت بازاریابی صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

–    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

–    مدیریت تبلیغات و روابط عمومی

ارتقای بینش و نگرش –    مدیریت آمیخته بازاریابی صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    بازاریابی  تکنیکی و ارتقا بینش مدیریت بازار صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    اصول سرپرستی و مدیریت بازاریابی

–    اصول و تفکر مشتری مداری

ارتقای مهارت و تکنیک –    مهارتهای مدیریت بازاریابی علمی و حرفه ای در موسسات  آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای سرپرستی کارکنان در موسسات  آموزشی و خدمات  وابسته

–    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت مشتریان در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت های ارتباطی با مشتریان در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری مدیران بازاریابی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت قیمت گذاری و چانه زنی حرفه ای در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت تبلیغات و روابط عمومی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

–    مهارت های ارایه پروموشن در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت های جذب و حفظ مشتری در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت بازارگرمی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت بازارسازی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت بازار سنجی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت بازاریابی مویرگی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت ایجاد انگیزه در مشتری در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در ویزیتورها در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل در بازاریابی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت زمان در بازاریابی صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری

–    مهارت تعامل با مشتریان (صدور سفارش، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات،گزارش دهی، انتقادات، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

–    مهارت های تحقیقات بازاریابی صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    شناخت بازار مورد نظر به لحاظ میزان خرید و مصرف محصولات یا صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   تولید شده

–    ·        شناخت تقسیمات بازار در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    ·        شناخت جایگاه یابی  بازار در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    ·        شناخت رفتار مخاطبان و مصرف کنندگان

–    ·        شیوه مطالعات میدانی طرح ها و امور سیستم فروش، بازاریابی صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

 

کارگاه –    کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی محصول مورد نظر

www.khooyeh.com

این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت فروش حرفه ای

مدرس: علی خویه

www.khooyeh.com

 

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده

–    اصول فروشندگی

ارتقای بینش –    مدیریت در فروش صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    تفکر خلاق و سیستمی

–    مهندسی فکر

ارتقای مهارت –    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و…)

–    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت کارکنان فروش در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای

–    مهارتهای مدیریت انگیزه در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت زمان در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    زبان بدن

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

ارتقای فن و تکنیک های کاربردی –    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن
–        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
–        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری
–        مدیریت اعتراضات مشتریان صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
–        نکات مهم برای جذب مشتری صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته-    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM-    ۱۰ نقطه کور فروش و ویزیت صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    ۱۰ اشتباه فروش  و ویزیت صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    ۱۰ تکنیک خلاق جذب مشتریان صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها

–    تکنیک های فروش تلفنی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    پیگیری و ارزیابی فروش در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    چاشنی های فروش در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    فروش خلاق در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

کارگاه –    کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۸سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و  …

 

 

 

 

 

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت برند

مدیریت برند

نام و نشان سازی کاربردی

مدرس: علی خویه

www.khooyeh.com

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم برند و نام و نشان تجاری در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    اصول برند سازی حرفه ای در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    اهمیت ضرورت و اهداف نام و نشان تجاری در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

ارتقای بینش و نگرش –    تفکر برند  در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    تعریف جدید اصول مدیریت برند

–    تغییر نگرش به سوی واقعیت برند

–    تفکر خلاق در برند سازی

ارتقای مهارت –    مهارتهای برند سازی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت برند داری در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت برند شناسی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند

–    فرایند تصمیم گیری مشتریان  و مصرف کنندگان درباره برند

–    مهندسی ارزش برند در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت پیشبرد و ترفیع برند در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت تحقیقات برند در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت حفظ برند در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت کنترل برند در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت هویت سازی برند در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    مهارت شخصیت سازی برند در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–     شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–     معاینه فنی برند در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    سبک های برندسازی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

–    تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری

کارگاه –    کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی

 

 

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۸سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و  …

 

www.khooyeh.com

www.gmas.ir

در کارگاه های کارگروهی همراه با کار عملی و اجرا

نمونه های عملی و کاربردی آموزش کاربردی

استاد علی خویه

 

.

سمینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتریان
در صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

اهداف سمینار:
بدست آوردن رضایت مشتریان، جایگاهی مهم و حیاتی را در فعالیت¬های بازاریابی دفاتر ی موسسات    صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی    به خود اختصاص داده است. مدیران این دفاتر بخوبی می دانند که جذب مشتریان جدید در بازار صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی    بسیار دشوار است، بنابراین یکی از راه های حفظ سودآوری، نگهداشت مشتریان موجود است. امکانات و ابزارهایی که بتواند مشتریان جدید را به خود جذب کند نیز در گسترش سهم بازار و کسب سود تاثیری به سزا دارد.
بدین ترتیب لازم است در این دفاتر سیستمی برای جذب و حفظ مشتریان طراحی و پیاده سازی شود. سیستمی که بتواند روابط شرکت و مشتریان را به خوبی مدیریت نماید. سیستم¬های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ابزارهایی هستند که امروزه به این منظور مورد استفاده قرار می گیرند. نرم افزارهای “مدیریت ارتباط با مشتری” می¬توانند شرکت¬ها و دفاتر ی صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی    رادر جلب رضایت مشتریان توانمندتر سازند.
در این سمینار ضمن معرفی مفهوم “مدیریت روابط مشتریان” و چگونگی بکار گیری آن در دفاتر و نمایندگی های صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته، یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و نحوه عملکرد آن به صورت نمونه معرفی می­شود.

سرفصل های سمینار:
۱/ مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟ (مفاهیم و تعاریف)
۲/ چرا باید از سیستم¬های CRM استفاده کرد؟
۳/ موسسات    صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی    چه نیازی به مدیریت CRM دارد؟
۳-۱- کانالهای ارتباط با مشتری در بازاریابی صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   موسسات    صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   چیست؟
۳-۲- مشتری چه انتظاراتی از ارائه دهنده صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   خود دارد؟
۳-۳- چگونه می توان مشتری را جذب کرد؟
۳-۴- چگونه می توان مقدار بیشتری به یک مشتری فروخت؟
۳-۵- چگونه می توان مشتری را وفادار ساخت؟
۴/ معرفی یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ویژه دفاتر و نمایندگی ها  در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
۵/ پرسش و پاسخ
گواهی دوره: به کلیه شرکت کنندگان در دوره، گواهی معتبر اعطا خواهد شد
این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

علی خویه www.khooyeh.com ، مدرس دانشگاه، مدرس دوره های کاربردی و اجرایی در زمینه مدیریت، ایزو، بازاریابی، فروش، تبلیغات و خلاقیت، با ۱۸ سال تجربه اجرایی ، مولف و مترجم ۱۲ عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مدرس MBA , DBA، تدریس و آموزش در صدها کارخانه و شرکت در سراسر کشور و خاورمیانه، سخنران برتر ده ها سمینار مختلف، تالیف و ترجمه چندین کتاب کاربردی و پرفروش در کشور، مدرس نمونه در چندین موسسه آموزش عالی کشور، مشاوره و آموزش در بیش از صدها کارخانه و شرکت، مجری بیش از ۲۰۰ پروژه در سراسر کشور، مشاور و مجری افزایش فروش و سهم بازار بیش از صدها شرکت و سازمان،دارای سابقه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برنامه های صدا و سیما، عضو انجمن های معتبر اروپا و آمریکا، ریاست انجمن مهندسی فروش ایران، ریاست انجمن برند ایران، موسس و بنیانگذار آکادمی مذاکره در ایران، موسس مدرسه فروش و بازرگانی ایران و….  www.khooyeh.ir  ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

 

چگونه می توان روحیات افکار و رفتار افراد، مخاطبان و مشتریان خود را شناسایی و متناسب با خودشان با آنها برخورد کرد؟

چرا برخی از مردم می توانند به راحتی ارتباط برقرار کرده، دوستان و مشتریان بیشتری داشته باشند؟

آیا راهی برای شناخت مشتریان وجود دارد؟

شم و نبض شناخت بازار و مشتری چگونه بدست می آید؟

 

سمینار تخصصی، کاربردی و کارگروهی

مشتری شناسی، مشتری سازی

در صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  

و خدمات  وابسته

سبک ها و شیوه های برخورد با مشتریان در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته

همراه با تکنیک هایی از مهندسی ذهن وان ال پی

با متدهای جدید آموزشی و اساتید مجرب گروهی

هدف از دوره:آشنایی مخاطبان با موثرترین و خلاق ترین تکنیک های ارتباطی با دیگران، ذهن خوانی مشتریان، مشتری شناسی، مشتری سازی، مشتری مداری، روشهایی برای ارتباطات و مهندسی عوامل ارتباطی برای هر چه بهتر شدن ارتباطات فردی، سازمانی و شرکتی

اساتید دوره: علی خویه(مدرس دانشگاه، مولف مشاور و ارتباطات، بازاریابی و فروش، مولف کتاب مهندسی ذهن وال ال پی در ارتباطات و بازاریابی )www.khooyeh.com

 

برخی از سرفصل های دوره:

 

 • تیپ شناسی مشتریان در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
 • روانشناسی مشتریان در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
 • شیوه شناسایی افراد در هنگام ارتباط در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
 • روش های ارتباط بهتر با افراد در موسسات    صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و
 • انواع مشتریان و روشهای برخورد با آنها
  • مشتریان بد اخلاق و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان و افراد مغرور و روش برخورد با آنها
  • مشتریان و انسان های احساسی و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان سردرگم و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان با هوش و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان یک دنده و شیوه معامله با آنها
  • مشتریان پرحرف و روشهای برقراری ارتباط با آنها
  • … در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
 • ان ال پی در ارتباطات خلاق در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
 • تکنیکهای مشتری سازی تلفنی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
 • مشتری مداری تلفنی
 • روابط عمومی خلاق و موثر در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
 • تکنیک های بهبود روابط عمومی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
 • دام های روابط عمومی موثر و اثربخش
 • ۱۰ تکنیک ارتباط خلاق در فروش  صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
 • زبان بدن در ارتباطات خلاق (creative body lang)
 • مهندسی ذهن در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
 • الف)اعصاب‌و شبکه های عصبی
 • ب)زبان و زبانشناسی
 • ج)برنامه‌ریزی
 • نقش اعصاب در تبلیغات
 • ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه مشتریان
 • اصل استفاده از قدرت تمرکز برای مشتریان
 • اصل استفاده از قدرت سوال
 • اصل استفاده از جملات تاکیدی و تصدیقی مثبت
 • اصل تصویر سازی ذهنی
 • بازاریابی هیپنوتیزمی، تبلیغات هیپنوتیزمی
 • اصول مهندسی ذهن و ان ال پی در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدلسازی برای مشتری سازی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
 • فرایند مدلسازی در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
 • اصل باورها و  ارزش ها در مشتری مداری
 • اصل (SMART) در برقراری ارتباط با مشتریان
 • اصل چارچوب ها ، قواعد ؛ تکنیکها
 • اصل خطوط زمانی
 • اصل مدل  TOTE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدل  ROLE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدل متا در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدل  Score در مشتری مداری و مشتری سازی
 • زبان بدن و تکنیک های آن در مشتری سازی و مشتری گرایی
 • اصل مدل میلتون در ارتباط با دیگران

 

(در صورت تمایل این دوره به صورت خصوصی و نیمه خصوصی در محل شرکت شما برگزار خواهد شد)

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

 

دوره های کاربردی اجرایی بازاریابی کنترل کیفیت و مشتری مداری

صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و خدمات   و خدمات پس از فروش در موسسات    صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی    خدمات  وابسته

اصول، مبانی، مفاهیم، کاربردها، تکنیک ها، روش ها، سیستم ها

به صورت کاربردی اجرایی

هدف از دوره:

آشنایی کاربردی و کامل مخاطبان با فرایندها اصول مبانی مفاهیم کاربردها و تکنیک های صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و خدمات   و خدمات پس از فروش

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

علی خویه www.khooyeh.com ، مدرس دانشگاه، مدرس دوره های کاربردی و اجرایی در زمینه مدیریت، ایزو، بازاریابی، فروش، تبلیغات و خلاقیت، با ۱۸ سال تجربه اجرایی ، مولف و مترجم ۱۲ عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مدرس MBA , DBA، تدریس و آموزش در صدها کارخانه و شرکت در سراسر کشور و خاورمیانه، سخنران برتر ده ها سمینار مختلف، تالیف و ترجمه چندین کتاب کاربردی و پرفروش در کشور، مدرس نمونه در چندین موسسه آموزش عالی کشور، مشاوره و آموزش در بیش از صدها کارخانه و شرکت، مجری بیش از ۲۰۰ پروژه در سراسر کشور، مشاور و مجری افزایش فروش و سهم بازار بیش از صدها شرکت و سازمان،دارای سابقه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برنامه های صدا و سیما، عضو انجمن های معتبر اروپا و آمریکا، ریاست انجمن مهندسی فروش ایران، ریاست انجمن برند ایران، موسس و بنیانگذار آکادمی مذاکره در ایران، موسس مدرسه فروش و بازرگانی ایران و….  www.khooyeh.ir  ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸   مدت زمان دوره آموزشی: ۱۶ ساعته یا ۲۴ ساعته( با توجه به نیاز سازمان)

برنامه زمابندی سمینار ۱۶ ساعته

روز اول روز دوم
۹-۱۱ مبانی و مفاهیم بازاریابی و فروش صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   پس از فروش

ضرورت ها اهداف وظایف

بازاریابی صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

اشتباه ها و خطاهای کارکنان صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و خدمات پس از فروش

دام های فروشندگان و کارکنان صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۱۱-۱۳ تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش

ابعاد کیفیت صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   پس از فروش

صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   تعمیرات نگهداری آموزش

تاکتیک های مدیریت و  ارتباطات خلاق در صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات پس از  فروش،  و

تکنیک های مذاکره در بازاریابی و فروش صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   پس از فروش

۱۴-۱۶ تکنیک های صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   پس از فروش

انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها

کارگاه کارگروهی تکنیک های بازاریابی و فروش صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات پس از فروش
۱۶-۱۸ کارگاه کارگروهی انواع بازاریابی و فروش  صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات پس از فروش، رفتار مشتریان

روانشناسی رضایت مشتریان و خدمات پس از فروش

برنامه زمانبندی سمینار ۲۴ ساعته

روز اول روز دوم روز سوم
۹-۱۱ مبانی و مفاهیم بازاریابی و فروش صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   پس از فروش

ضرورت ها اهداف وظایف

بازاریابی صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فروشنده و نمایندگی حرفه ای

ویژگیها، شرایط، وظایف

و صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   پس از فروش

مدیریت ارتباط با مشتریان، ارتباطات بین واحدهای فنی و پشتیبانی، روشها تکنیک ها ابزار و…
۱۱-۱۳ انواع صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات پس از فروش، رفتار مشتریان

روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش

تکنیک های صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات پس از فروش

انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها

انواع مشتریان و تکنیک های برخورد با آنها

صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   تعمیران نگهداری آموزش

۱۴-۱۶ تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش، روشهای افزایش فروش و بهبود صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات پس از فروش تاکتیک های ارتباطات خلاق در صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   پس از  فروش،  و مدیریت

تکنیک های مذاکره در صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   پس از فروش

اشتباه های و خطاهای کارکنان بازاریابی و فروش صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و خدمات پس از فروش

دام های فروشندگان و کارکنان صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

کنترل هزینه های صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

۱۶-۱۸ کارگاه کارگروهی

چک لیست بازاریابی صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

مدیریت کارکنان صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و خدمات پس از فروش ، سیستم های صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و خدمات پس از فروش و کنترل کیفیت کارگاه کارگروهی

صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   تعمیران نگهداری آموزش

 

سرفصل ها و برخی از مطالب دوره ها:

 • مبانی و مفاهیم بازاریابی و فروش صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و خدمات پس از فروش – ضرورت ها اهداف وظایف
 • بازاریابی صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   در صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
 • چک لیست بازاریابی صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و خدمات پس از فروش
 • انواع بازاریابی و فروش صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   پس از فروش، رفتار مشتریان
 • روانشناسی رضایت مشتریان   و خدمات پس از فروش
 • تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش، روشهای افزایش فروش و بهبود صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و خدمات پس از فروش
 • کنترل و نگه‌داری اطلاعات قراردادهای بازاریابی و فروش صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و خدمات پس از فروش
 • فروشنده و نمایندگی حرفه ای – ویژگیها، شرایط، وظایف
 • مدیریت ، بازاریابی و فروش صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و خدمات پس از فروش
 • سیستم های بازاریابی و فروش صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و خدمات پس از فروش
 • نرم افزارهای بازاریابی و فروش صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و خدمات پس از فروش
 • تکنیک های بازاریابی و فروش  صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و خدمات پس از فروش
 • انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها
 • کنترل هزینه قطعات مصرفی و تعمیری برای ارایه‌ی صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   براساس قرارداد
 • مدیریت ارتباط با مشتریان، ارتباطات بین واحدهای فنی و پشتیبانی، روشها تکنیک ها ابزار و…
 • تاکتیک های ارتباطات خلاق در صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات پس از  فروش،  و مدیریت
 • تکنیک های مذاکره در بازاریابی و فروش صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 • بازاریابی و فروش صنایع محصولات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   و خدمات  وابسته
 • نگه‌داری صورت‌جلسه‌ی بازاریابی و فروش صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   ارایه شده به مشتریان
 • دسترسی به کلیه سوابق بازاریابی و فروش صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی   ارایه شده به تفکیک جزییات
 • اشتباه های و خطاهای کارکنان بازاریابی و فروش صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی     و خدمات پس از فروش
 • دام های فروشندگان و کارکنان صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 • کنترل هزینه های بازاریابی و فروش صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 • کنترل وضعیت گارانتی، در کلیه مراحل ارایه‌ی صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 • مدیریت کارکنان صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی    و خدمات پس از فروش، سیستم های صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی    و خدمات پس از فروشو کنترل کیفیت
 • جمع‌آوری اطلاعات نمایندگی‌ها در دفتر مرکزی و پردازش آن‌ها
 • ارتباط بین واحدهای فنی و انبار و ردیابی انتقال قطعات سالم و خراب بین این دو واحد
 • ارتباط بین واحد فنی و مشتری و ردیابی نقل و انتقال قطعات جدید، تعمیری، تعویضی و خراب با استفاده از سریال کالا
 • ارتباط بین واحد فنی و امور اداری در زمینه ارسال قطعات برای مشتری
 • انواع مشتریان و تکنیک های برخورد با آنها

 

مدرس: مهندس علی خویه  www.khooyeh.com

www.marketingschool.blogfa.com

 

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

کارگاه آموزشی اجرایی و کاربردی مدیریت و  سرپرستی اثربخش

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

www.gmas.ir

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

سرپرستی اثربخش

 

 

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم مدیریت

–    مفهوم سرپرست و سرپرستی و جایگاه آن در مدیریت

–    مقایسه رهبر، مدیر و سرپرست و نقشهای رهبری و مدیریتی در سرپرستی اثربخش

–    حیطه نظارت (سرپرستی) و روش های تعیین آن

–    اختیار و مسئولیت در سرپرستی اثربخش

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

–    اصول مربی گری و نقش آن در سرپرستی اثربخش

–    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

ارتقای بینش –    مدیریت تغییر در موسسات  آموزشی

–    مدیریت استرس در موسسات آموزشی

–    تفکر خلاق و سیستمی در صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    مهندسی فکر و مثبت اندیشی در صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

ارتقای مهارت –    مهارتهای سرپرستی کارکنان حرفه ای در صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن

–    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر

–    مهارت مدیریت زمان در سرپرستی اثربخش

–    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب

–    مهارت های رفتاری برای سرپرستان در صنایع محصولات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

–    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

علی خویه www.khooyeh.com ، مدرس دانشگاه، مدرس دوره های کاربردی و اجرایی در زمینه مدیریت، ایزو، بازاریابی، فروش، تبلیغات و خلاقیت، با ۱۸ سال تجربه اجرایی ، مولف و مترجم ۱۲ عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مدرس MBA , DBA، تدریس و آموزش در صدها کارخانه و شرکت در سراسر کشور و خاورمیانه، سخنران برتر ده ها سمینار مختلف، تالیف و ترجمه چندین کتاب کاربردی و پرفروش در کشور، مدرس نمونه در چندین موسسه آموزش عالی کشور، مشاوره و آموزش در بیش از صدها کارخانه و شرکت، مجری بیش از ۲۰۰ پروژه در سراسر کشور، مشاور و مجری افزایش فروش و سهم بازار بیش از صدها شرکت و سازمان،دارای سابقه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برنامه های صدا و سیما، عضو انجمن های معتبر اروپا و آمریکا، ریاست انجمن مهندسی فروش ایران، ریاست انجمن برند ایران، موسس و بنیانگذار آکادمی مذاکره در ایران، موسس مدرسه فروش و بازرگانی ایران و….  www.khooyeh.ir  ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

 

بازاریابی و برندسازی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی
بازاریابی و برندسازی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

بازاریابی تجهیزات پزشکی ( medical equipment marketing)

دوره آموزشی و کارگاه آموزشی

مدیریت بازاریابی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی   

مدیریت  بازاریابی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     

  بازاریابی  تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی   

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش 

 بازاریابی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی    

راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی فروش و تبلیغات

صنعت تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی   

مدرس : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم کتاب مدیریت بازاریابی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی   ، عضو انجمن های ملی و بین المللی تخصصی، دارای بیش از ۱۸ سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲ عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، مهمان و کارشناس برنامه های تخصصی صدا و سیما و …

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

دوره آموزشی و کارگاه آموزشی

مدیریت بازاریابی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی   

مدیریت  بازاریابی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     

  بازاریابی  تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی   

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش 

 بازاریابی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی    

راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی فروش و تبلیغات

صنعت تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی   

مدرس : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم کتاب مدیریت بازاریابی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی   ، عضو انجمن های ملی و بین المللی تخصصی، دارای بیش از ۱۸ سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲ عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، مهمان و کارشناس برنامه های تخصصی صدا و سیما و …

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

 بازاریابی و برندسازی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

بازاریابی و برندسازی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

 

مدیریت بازاریابی   تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی   

مدیریت  بازاریابی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی      

فروش و بازاریابی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی   

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش صنعت تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی   

 بازاریابی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     

بازاریابی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی   

راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی فروش و تبلیغات

بازاریابی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی   

           

 علی خـوبه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، مشاور محقق و مجری پروژه های مختلف در سراسر کشور، مدرس و مشاور مدیران عامل مطرح کشور،

 بازاریابی و برندسازی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

بازاریابی و برندسازی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

–    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

–    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده

–    اصول فروشندگی

ارتقای بینش

–    مدیریت در فروش صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    تفکر خلاق و سیستمی

–    مهندسی فکر

ارتقای مهارت

–    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و…)

–    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت کارکنان فروش در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای

–    مهارتهای مدیریت انگیزه در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت زمان در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    زبان بدن

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

ارتقای فن و تکنیک های کاربردی

–    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن
–        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته
–        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری
–        مدیریت اعتراضات مشتریان صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته
–        نکات مهم برای جذب مشتری صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM

–    ۱۰ نقطه کور فروش و ویزیت صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    ۱۰ اشتباه فروش  و ویزیت صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    ۱۰ تکنیک خلاق جذب مشتریان صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها

–    تکنیک های فروش تلفنی در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    پیگیری و ارزیابی فروش در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    چاشنی های فروش در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    فروش خلاق در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

کارگاه

–    کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

 این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

بازاریابی و برندسازی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

بازاریابی و برندسازی تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

 سمینار تخصصی، کاربردی و کارگروهی

مشتری شناسی، مشتری سازی

در موسسات    صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     

و خدمات  وابسته

سبک ها و شیوه های برخورد با مشتریان در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

همراه با تکنیک هایی از مهندسی ذهن وان ال پی

با متدهای جدید آموزشی و اساتید مجرب گروهی

هدف از دوره:آشنایی مخاطبان با موثرترین و خلاق ترین تکنیک های ارتباطی با دیگران، ذهن خوانی مشتریان، مشتری شناسی، مشتری سازی، مشتری مداری، روشهایی برای ارتباطات و مهندسی عوامل ارتباطی برای هر چه بهتر شدن ارتباطات فردی، سازمانی و شرکتی

اساتید دوره: علی خویه(مدرس دانشگاه، مولف مشاور و ارتباطات، بازاریابی و فروش، مولف کتاب مهندسی ذهن وال ال پی در ارتباطات و بازاریابی )www.khooyeh.com

مدت زمان سمینار:

برخی از سرفصل های دوره:

 • تیپ شناسی مشتریان در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته
 • روانشناسی مشتریان در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته
 • شیوه شناسایی افراد در هنگام ارتباط در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته
 • روش های ارتباط بهتر با افراد در موسسات    صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی      و
 • انواع مشتریان و روشهای برخورد با آنها
  • مشتریان بد اخلاق و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان و افراد مغرور و روش برخورد با آنها
  • مشتریان و انسان های احساسی و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان سردرگم و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان با هوش و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان یک دنده و شیوه معامله با آنها
  • مشتریان پرحرف و روشهای برقراری ارتباط با آنها
  • ….
  • ….
  • … در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته
 • ان ال پی در ارتباطات خلاق در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته
 • تکنیکهای مشتری سازی تلفنی در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته
 • مشتری مداری تلفنی در موسسات    صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته
 • روابط عمومی خلاق و موثر در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته
 • تکنیک های بهبود روابط عمومی در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته
 • دام های روابط عمومی موثر و اثربخش
 • ۱۰ تکنیک ارتباط خلاق در فروش  صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته
 • زبان بدن در ارتباطات خلاق (creative body lang)
 • مهندسی ذهن در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته
 • الف)اعصاب‌و شبکه های عصبی
 • ب)زبان و زبانشناسی
 • ج)برنامه‌ریزی
 • نقش اعصاب در تبلیغات
 • ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه مشتریان
 • اصل استفاده از قدرت تمرکز برای مشتریان در موسسات    صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته
 • اصل استفاده از قدرت سوال
 • اصل استفاده از جملات تاکیدی و تصدیقی مثبت
 • اصل تصویر سازی ذهنی در موسسات    صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته
 • بازاریابی هیپنوتیزمی، تبلیغات هیپنوتیزمی
 • اصول مهندسی ذهن و ان ال پی در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدلسازی برای مشتری سازی در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته
 • فرایند مدلسازی در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته
 • اصل باورها و  ارزش ها در مشتری مداری
 • اصل (SMART) در برقراری ارتباط با مشتریان
 • اصل چارچوب ها ، قواعد ؛ تکنیکها
 • اصل خطوط زمانی
 • اصل مدل  TOTE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدل  ROLE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدل متا در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدل  Score در مشتری مداری و مشتری سازی
 • زبان بدن و تکنیک های آن در مشتری سازی و مشتری گرایی
 • اصل مدل میلتون در ارتباط با دیگران

(در صورت تمایل این دوره به صورت خصوصی و نیمه خصوصی در محل شرکت شما برگزار خواهد شد)

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت برند در صنعت تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی  و خدمات  وابسته

مدیریت برند در صنعت تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی

نام و نشان سازی کاربردی

مدرس: مهندس علی خویه

۰۹۳۷۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

–    مفهوم برند و نام و نشان تجاری در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    اصول برند سازی حرفه ای در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    اهمیت ضرورت و اهداف نام و نشان تجاری در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

ارتقای بینش و نگرش

–    تفکر برند  در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    تعریف جدید اصول مدیریت برند

–    تغییر نگرش به سوی واقعیت برند

–    تفکر خلاق در برند سازی

ارتقای مهارت

–    مهارتهای برند سازی در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    مهارت برند داری در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    مهارت برند شناسی در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند

–    فرایند تصمیم گیری مشتریان  و مصرف کنندگان درباره برند

–    مهندسی ارزش برند در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    مهارت پیشبرد و ترفیع برند در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    مهارت تحقیقات برند در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    مهارت حفظ برند در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    مهارت کنترل برند در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    مهارت هویت سازی برند در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    مهارت شخصیت سازی برند در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–     شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–     معاینه فنی برند در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    سبگ های برندسازی در صنایع تجهیزات پزشکی (medical equipment)، لوازم پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی     و خدمات  وابسته

–    تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری

کارگاه

–    کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی

مدرس دوره

مدرس: علی خویه

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.

x

این مطلب را نیز بخوانید

دکتر علی خویه مدرس فروش استاد فروش مشاور فروش و بازاریابی کاربردی اجرایی عملیاتی دکتر علی خویه khooyeh.ir

۱۴ تکنیک ساده اما موثر برای افزایش فروش

۱۴ تکنیک ساده اما موثر برای افزایش فروش تهیه و تدوین: دکتر ...