برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما
دکتر علی خویه مشاور مربی و مدرس فروش بازاریابی برند khoooyeh.com
دکتر علی خویه مشاور مربی و مدرس فروش بازاریابی برند khoooyeh.com

مدیر فروش یا رییس فروش؟

مدیر فروش یا رییس فروش؟

 

در حالی برخی افراد واژه های مدیر فروش و رئیس فروش را مشابه یکدیگر می دانند که اینگونه نیست، مدیر فروش و رئیس فروش تفاوت های بسیاری با یکدیگر دارند حتی در نوع رفتار با نیروی کار.

ما واژه های مدیریت فروش  و ریاست فروش  و مدیر فروش و رییس فروش  را بسیار شنیده‌ایم ولی آیا هیچگاه پرسیده‌ایم بین این دو چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟

اصلا چرا باید تفاوت مدیریت فروش  و ریاست فروش  را بدانیم؟ چه اهمیتی دارد که در سازمان مدیر فروش باشیم یا رییس فروش ؟

قبل از مطالعه نوشته زیر ابتدا

لینک زیر را در مورد مدیریت فروش و رهبری فروش مشاهده کنید تفاوت مدیریت فروش و رهبری فروش؟

مفهــــوم مدیریت و رهبری فروش مدیریت فروش

منظور از مدیریت فروش  و ریاست فروش  چیست؟

ابتدا باید مفهوم هر دو عبارت را توضیح دهیم. مدیریت فروش  خلق و تولید روش‌های مدون و قابل قبول با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود برای رسیدن به هدف است. یعنی هدف تعریف می‌شود و این مدیر فروش است که با توجه به تمام محدودیت‌های سازمانش و با توجه به شرایطی که در آن قرار دارد، شروع به هدایت سازمان می‌کند. یک مدیر فروش برای رسیدن به هدف سازمان روش‌های جدید همراه با خلاقیت‌های پایدار خلق می‌کند.

اما در ریاست فروش ، فرد تنها به حفظ و نگهداری و نظم و ترتیب دادن به وضعیت موجود می پردازد. خلاقیت و آفرینشی در آن دیده نمی شود. شرایط هرچه که باشد، رییس فروش تلاش می کند شرایط را همانگونه که هست حفظ کند. بنابراین سازمان موقعیت خود را حفظ می کند. اکنون با کمی فکر کردن می‌توانید تشخیص دهید که بارها و بارها در اطراف خود مدیریت فروش  و ریاست فروش  را دیده‌اید و تفاوت‌های آن‌ها را احساس کرده‌اید.

در حالی که یک مدیر فروش شخصیتی است که به کارکنان خود انگیزه و الهام می بخشد، آموزش های لازم را ارائه می دهد، افراد را به طور گروهی با هم هماهنگ می کند و هر یک را حمایت می کند تا در مسیر موفقیت شغلی پیشرفت کنند

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

تفاوت مدیریت فروش  و ریاست فروش

 • رییس فروش دنبال خطاکار میگردد اما مدیر فروش دنبال حل اشتباه است. این تفاوت مدیریت فروش  و ریاست فروش  میزان پیشرفت سازمان و حل مشکلات را تعیین می‌کند.
 • رییس فروش ترس ایجاد می کند اما مدیر فروش حس اعتماد را اشاعه می‌دهد.
 • رییس فروش تنها از توانایی‌های کارمندان بهره می‌برد و فرصتی برای رشد آن‌ها فراهم نمی‌کند. مدیر فروش به کارمندان بال و پر می‌دهد و فرصت رشد و پیشرفت را برایشان فراهم می‌کند.
 • رییس فروش فقط امر و نهی می‌کند. مدیر فروش به صورت مداوم با پرسنل خود در تعامل است و از نظرات آن‌ها برای تصمیم‌گیری بهره‌ می‌برد.
 • رییس فروش بازخوردها را دریافت و تنبیه می‌کند اما مدیر فروش بازخوردهای را دریافت و اشتباهات را تحلیل می‌کند تا بتواند راه حلی برای آن پیدا کند.
 • رییس فروش برای نگهداری وضع موجود از اهرم زور گاهی بهره می‌برد ولی مدیر فروش اهرمی به نام زور را نمی شناسد. این یک تفاوت مدیریت فروش  و ریاست فروش ، بسیار کلیدی است.
 • رییس فروش جبهه می‌گیرد ولی مدیر فروش مشاوره می‌دهد.
 • رییس فروش وابسته به قدرت است اما مدیر فروش به اعتماد کارکنان وابستگی دارد.
 • رییس فروش توقع احترام دارد اما مدیر فروش احترام را به دست می‌آورد.
 • رییس فروش کاری نمی‌کند و تنها دستور می‌دهد. در نهایت نیز می‌گوید: «من موفق شدم». مدیر فروش به همراه تیم کار می‌کند و حتی ممکن است خودش اولین نفر برای تجربه‌های جدید باشد. در نهایت نیز موفقیت را به نام تیم می‌زند.

با توجه به توضیحات داده شده  شما

یک مدیر فروش یا یک رئیس فروش هستید؟

متاسفانه بسیار دیده می شود که مدیر فروشان فروش تبدیل به رییس فروش  شده‌اند و جایگاه خود را فراموش کرده‌اند. شاید ریاست فروش  کار ساده‌تری نسبت به مدیریت فروش  باشد. اما تفاوت رییس فروش  و مدیر فروش در ارتباطات آن‌ها مشخص می‌شود. جایی که همه افراد به مدیر فروش علاقه دارند، اما هیچ ارتباط دوستانه‌ای با رییس فروش  خود برقرار نمی‌کنند.

با مطالعه این موارد به خودتان یک نمره بدهید که آیا شما یک مدیر فروش هستید یا رییس فروش؟

·       مدیر فروش قدرت میدهد و رئیس فروش بهره میبرد

مدیر فروشان فروش به کارکنان خود حق اختیار و قدرت می دهند و این کار میزان اعتماد به نفس و توانمندی های ذاتی آن ها را بالا می برد اما رئیس فروش ها آن ها را بدون هیچ آموزش کاری یکباره در میدان فعالیت رها می کنند و درواقع آن ها در حوزه کاری خود احساس ترس و ناامنی دارند.

مدیریت فروش ریاست فروش مدیر فروش رییس فروش دکتر عل خویه

مدیریت فروش ریاست فروش مدیر فروش رییس فروش دکتر عل خویه

·       مدیر فروش هدایت میکند و رئیس فروش تهدید

رئیس فروش دائما کارکنان خود را با تهدید می ترساند، اما مدیر فروش راهکارهای بهتری نسبت به ترس و تهدید سراغ دارد و با هدایت آنها را در مسیر مدیریت فروش  می کند.

·       مدیر فروش از نظرات استقبال میکند اما رئیس فروش نه

رئیس فروش همیشه از آنجا که خود را مافوق و صدر کارکنان می داند، تصور می کند نسبت به همه آنها آگاهی و اطلاعات بیشتری دارد، اما مدیر فروش بر این باور است که حتی راهنمایی های یک کارمند رتبه پایین نیز ارزشمند است و می تواند راهکار های بیشتری در حوزه کاری ارائه دهد.

 

·       مدیر فروش نقش میدهد و رئیس فروش دستور

مدیر فروشها در جهت دادن مسیر موفقیت کاری به کارکنان خود نقش دارند، حال آنکه رئیس فروش ها صرفا با دستور دادن قصد دارند آن ها را پیش ببرند. مدیر فروشان فروش واقعا هدایت گر و راهبر گروهند اما رئیس فروش ها صرف زورگو هستند و فقط دستور صادر می کنند. یک رئیس فروش تمام مدت بر صندلی خود نشسته و صرفا به بقیه دستورمی دهد اما یک مدیر فروش همچون بقیه در وسط میدان فعالیت است و در عین حال به فعالیت آن ها جهت می دهد.

 

·       مدیر فروش گوش میکند و رئیس فروش صحبت

رئیس فروش ها بیشترصحبت می کنند اما مدیر فروشان فروش بیشتر گوش می دهند. مدیر فروشان فروش همواره گوش شنوا هستند و برای نظرات کارکنان خود ارزش قائلند و به نوعی این صحبت ها آن ها را در تصمیم گیری های کاری یاری می کند اما رئیس فروش به بازخورد کارکنان خوداهمیتی نمی دهد.

 

·       مدیر فروش در تنهایی تذکر میدهند و رئیس فروش در جمع

رئیس فروش ها به کارکنان خود دائما دستور می دهند و آن ها را درمقابل نافرمانی در جمع توبیخ می کنند و تصور می کنند که این حالت سازنده و موثر است، اما مدیر فروشان فروش چنان چه موضوعی قابل گوشزد به کارمندی وجود داشته باشد به طور خصوصی به وی تذکر داده و راهنمایی لازم را ارائه می دهند و این کار را هرگز در جمع کارکنان انجام نمی دهند.

·       مدیر فروش به تصمیم دیگران توجه می کند و رئیس فروش برعکس

رئیس فروش ها همیشه طبق سلسله مراتب کاری عمل می کنند. اینکه من بگویم، شما چه کاری انجام دهید اما مدیر فروشان فروش بر این باورند که همه باید با هم درمسیر موفقیت کاری تصمیم بگیریم که چه کاری انجام دهیم.

مشاوره بازاریابی، مشاور بازاریابی، مشاوره فروش، مشاوران بازاریابی، مشاور بازاریابی تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاریابی، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاریابی، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه یابی در مشاوره بازاریابی، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاریابی اثربخش، مشاوره بازاریابی تبلیغات و فروش، مدرس بازاریابی، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاریابی و تبلیغات، مشاور مدیریت بازاریابی، مشاور مدیریت فروش، مشاور مهندسی فروش، مشاوره روانشناسی فروش، مشاوره روانشناسی ارتباط با مشتری، مشاوره مدیریت بازاریابی، وظایف مشاور بازاریابی و فروش، وظایف مشاور بازاریابی، مشاور بازاریابی خوب، مشاور بازاریابی حرفه ای، مشاوره مدیریت، تحقیقات بازاریابی، مشاور تبلیغات، مهارت های مشاور بازاریابی، ترفند های مشاور بازاریابی، مشاوره crm، مشاوره پیشبرد فروش، مشاوره قیمت گذاری، مشاوره مدیریت محصول، مشاوره تحقیقات بازاریابی، مشاور صادرات، مشاوره تبلیغات بازرگانی، مشاور بازاریابی صادرات، سبک های مشاوره بازاریابی، تکنیک های مشاوره بازاریابی و فروش، علی خوبه، وظایف مشاور بازاریابی و تبلیغات، آکادمی مشاوره بازاریابی، کتاب اصول مشاوره مدیریت، مشاور رفتار مصرف کننده، مشاور تصمیم خرید، مشاور افزایش فروش، وظایف و مسولیت های مشاوران مدیریت، مشاوره بازاریاب، فهرست کتاب مشاور بازاریابی، اصول مشاوره بازاریابی،، مدرس برند، مشاور پورسانت، مشاور و مجری مهندسی فروش، کتاب مدیر، بیماری های بازاریابی و فروش و روش های درمان آن عار، عارضه یابی فروش، عارضه یابی بازاریابی، عارضه یابی سازمان فروش، دوره های تخصصی بازاریابی، فروش ، مدیریت ، برندینگ، راه اندازی سیستم و سازمان پخش و فروش مویرگی به صور، بازاریابی و فروش در شرایط بحران، مصاحبه با آقای علی خویه مدرس و مشاور در زمینه مدیر، مشاور مارکتینگ، مدر س بازاریابی marketing، مشاور بازاریابی marketing، تدریس بازاریابی marketing، مدرس بازاریابی و فروش marketing & sales، مدرس بازاریابی marketing، تدریس مدیریت بازاریابی، مدرس و مشاور مدیریت بازاریابی marketing، • معاینه سیستم مشتریان مشاورهمشاوره بازاریابی، مشاور بازاریابی، مشاوره فروش، مشاوران بازاریابی، مشاور بازاریابی تبلیغات فروش و ارتباطات، مرکز مشاوره بازاریابی، وظایف مشاور فروش، کلینیک مشاور بازاریابی، علی خویه، مشاوره تبلیغات، عارضه یابی در مشاوره بازاریابی، مدرس crm، مشاور ارشد مدیر عامل، مشاوره بازاریابی اثربخش، مشاوره بازاریابی تبلیغات و فروش، مدرس بازاریابی، مدرس فروش، مشاور مدیر عامل، مشاور بازاریابی و تبلیغات، مشاور مدیریت بازاریابی، مشاور مدیریت فروش، مشاور مهندسی فروش، مشاوره روانشناسی فروش، مشاوره روانشناسی ارتباط با مشتری، مشاوره مدیریت بازاریابی، وظایف مشاور بازاریابی و فروش، وظایف مشاور بازاریابی، مشاور بازاریابی خوب، مشاور بازاریابی حرفه ای، مشاوره مدیریت، تحقیقات بازاریابی، مشاور تبلیغات، مهارت های مشاور بازاریابی، ترفند های مشاور بازاریابی، مشاوره crm، مشاوره پیشبرد فروش، مشاوره قیمت گذاری، مشاوره مدیریت محصول، مشاوره تحقیقات بازاریابی، مشاور صادرات، مشاوره تبلیغات بازرگانی، مشاور بازاریابی صادرات، سبک های مشاوره بازاریابی، تکنیک های مشاوره بازاریابی و فروش، علی خوبه، وظایف مشاور بازاریابی و تبلیغات، آکادمی مشاوره بازاریابی، کتاب اصول مشاوره مدیریت، مشاور رفتار مصرف کننده، مشاور تصمیم خرید، مشاور افزایش فروش، وظایف و مسولیت های مشاوران مدیریت، مشاوره بازاریاب، فهرست کتاب مشاور بازاریابی، اصول مشاوره بازاریابی،، مدرس برند، مشاور پورسانت، مشاور و مجری مهندسی فروش، کتاب مدیر، بیماری های بازاریابی و فروش و روش های درمان آن عار، عارضه یابی فروش، عارضه یابی بازاریابی، عارضه یابی سازمان فروش، دوره های تخصصی بازاریابی، فروش ، مدیریت ، برندینگ، راه اندازی سیستم و سازمان پخش و فروش مویرگی به صور، بازاریابی و فروش در شرایط بحران، مصاحبه با آقای علی خویه مدرس و مشاور در زمینه مدیر، مشاور مارکتینگ، مدر س بازاریابی marketing، مشاور بازاریابی marketing، تدریس بازاریابی marketing، مدرس بازاریابی و فروش marketing & sales، مدرس بازاریابی marketing، تدریس مدیریت بازاریابی، مدرس و مشاور مدیریت بازاریابی marketing، • معاینه سیستم مشتریان مشاوره

مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی

مدرس بازاریابی, استاد بازاریابی, معلم بازاریابی, مشاور بازاریابی ,سخنران بازاریابی, مشاوره مارکتینگ ,تدریس بازاریابی, آموزش بازاریابی ,مشاور مارکتینگ, معلم مارکتینگ, دوره بازاریابی, مدرس تحقیقات بازاریابی ,مدرس, مدرس فروش, مدرس تحقیقات بازار, مشاور تحقیقات بازار, آموزش دوره بازاریابی ,مدرس اصول و فنون مذاکره, بازاریابی صنعتی, دوره اجرای پروژه های چیدمان فروش, مدرس بازاریابی, وفاداری مشتری ,تدریس مارکتینگ ,مشاوره بازاریابی, استاد اصول و فنون مذاکره, کلاس رفتار سازمانی, مدرس رفتار سازمانی, سخنران رفتار سازمانی, دوره رفتار سازمانی

·       مدیر فروش موفقیت را گروهی و رئیس فروش شخصی میداند

رئیس فروش بیشتر به موفقیت های فردی خود اهمیت می دهد، اما مدیر فروش برای موفقیت ها و تلاش های گروهی ارزش قائل است. یک مدیر فروش هرگز فراموش نمی کند که موفقیت های حوزه کاری خود را مدیون تلاش همه جانبه کارکنانش است که آن ها مسئولیت محول شده را به درستی انجام داده اند.

 • مدیر فروش مهربان و دلسوز اما رئیس فروش خشن است

رئیس فروش ها خشن و مدیر فروشان فروش مهربان و دلسوز هستند. رئیس فروشان چنانچه کارکنان کوچکترین اشتباهی از آنها سربزند، به شدت عصبانی شده و در عین حال فعالیت موثری انجام نمی شود اما مدیر فروشان فروش با دلسوزی راهنمایی های لازم را برای جبران اشتباه به کارکنان خود ارائه می دهند و فعالیت به طور موثری با ارائه راهکار های مفید انجام می پذیرد.

دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با 19 سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir

دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با ۱۹ سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir

·       مدیر فروش از تلاش میگوید و رئیس فروش از نتایج

در ارزیابی موفقیت های شغلی، رئیس فروشان صرفا نتایج حاصله را ارزیابی می کنند، حال آنکه برای مدیر فروشان فروش تلاش های مسیر موفقیت نیز حائز اهمیت است. در واقع زمانی که کارکنان احساس می کنند تلاش های آن ها در راستای موفقیت سازمان مورد نظر قرار گرفته، این موضوع از استرس های کاری آن ها کاسته و در عین حال به طور موثرتری بر میزان تلاش های خود می افزایند.

·       مدیر فروش پویاست و رئیس فروش بی تحرک

رئیس فروش ها در فعالیت خود تحرک چندانی ندارند، حال آنکه مدیر فروشان فروش افرادی پویا و فعالند. مدیر فروشان فروش همیشه راهکارهای جدیدی دارند و از طرفی از نظرات و عقاید کارکنان خود نیز بهره مند می شوند.

·       مدیر فروش اعتماد می کند و رئیس فروش سخت میگیرد

رئیس فروشان با رفتار های سختگیرانه شدید کارکنان خود را عصبی و استرسی می کنند اما مدیر فروشان فروش با رفتار مهربان و دلسوزانه خود به آن ها اعتماد به نفس و انگیزه شغلی می بخشند.

در این میان مدیر فروشان فروش قوی و ضعیف و همچنین روسای قوی و ضعیف نیز وجود دارند.

 

 

مفهــــوم مدیریت و رهبری فروش مدیریت فروش

مفهــــوم مدیریت و رهبری فروش مدیریت فروش

ایمیل:

DrKhooyeh@gmail.com

 

چرا دکتر علی خویه ۱

چرا دکتر علی خویه ۲

چرا دکتر علی خویه ۳

چرا دکتر علی خویه ۴

چرا دکتر علی خویه ۵

چرا دکتر علی خویه ۶

چرا دکتر علی خویه ۷

چرا دکتر علی خویه ۸

چرا دکتر علی خویه ۹

چرا دکتر علی خویه ۱۰

 

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.

x

این مطلب را نیز بخوانید

دکتر علی خویه مشاور مدرس و مربی شرکت های معتبر ملی و بین المللی فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

کارگاه آموزشی برنامه ریزی فروش مهندسی فروش، مدیریت و مهندسی فروش افزایش فروش

دوره آموزشی برنامه ریزی فروش Khooyeh.ir 🏅کارگاه آموزشی برنامه ریزی فروش تحلیلی ...