برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما
علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir
علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

برخی از دست نوشته ها و مطالب صفحات مجازی علی خویه

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

خنده تلخ اما واقعی.
تحقیقات نشان داده ۴۲ درصد نابودی شرکت ها به خاطر مشکلات و مسائل داخلی است. به خاطر تبانی های رفتاری درونی و داخلی کارکنان و مدیران، به خاطر عدم توجه به قوانین و مقررات داخلی، به خاطر تعارض های مختلف درون واحدی. خود زنی ها و نقش بازی کردن های درون واحدی‌ و غیره
Khooyeh.ir
به همین دلیل همیشه به شرکت ها و سازمان های کشورمان دو پیشنهاد همیشگی و کلی دارم مثل شرکت ها و برندهای بزرگ دنیا؛
🛎اول آموزش همگانی
🛎دوم آموزش همیشگی و مستمر
Khooyeh.com
به داشتن همراهانی مثل شما افتخار می کنم.
خوشحال می شوم از نظرات شما در خصوصی یا در بخش کامنت بهره ببرم.

#دکترعلیخویه
#رهبریکسبو_کار
#مشاورمدیریتکسبوکار
#مدیریتداخلی #نظارتداخلی #منتورکسبوکار #کوچکسبوکار #منتورکوچحرفهاى #منتورینگکسبوکار #کوچفردیشغلیخانوادگیسازمانی #کوچینگسازمانی
https://www.instagram.com/p/CSlqE6ZCvS9/?utm_medium=share_sheet

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

در نابالغی تبلیغ نکنید.‌

Khooyeh.ir
بارها بارها در همایش ها جلسات مشاوره و آموزش تاکید کرده ام که وقتی بستر و زیرساخت برند شما هنوز سر و شکل نگرفته و خام است تبلیغات نکنید.
وقتی هنوز کودک نابالغ شما به بلوغ نرسیده تبلیغات نکنید‌.
خیلی عجیب است
📌کیس شماره یک:
یک شرکت فرش بزرگ وارد تبلیغات رسانه ای می گردد پرحجم و پر ترافیک بعد از کلی هزینه و به کار گرفتن سلبریتی گران و مشهور تازه یادش می افتد که مشتری من را کجا پیدا کند و شماره تماسی هم که دارد یا همیشه اشغال است یا کسی پاسخگو نیست. وعده سر خرمن و غیره و غیره
خروارها پول را با تبلیغات حجیم دور می ریزد.‌

📌کیس شماره دو:
چون هزینه های تبلیغات هزار میلیاردی است، یک شرکت بزرگ نوشیدنی و لبنیات مواد غذایی، با صدا و سیما وارد تبلیغات درصدی مشارکتی می گردد در واقع با صدا و سیما و رسانه دارها شریک می شود و تهاتر می کند شروع به تبلیغات گسترده خفن و شدید می کند آنقدر که مخاطبان بالا می آورند از بس که هر شبکه ای می زنند تبلیغات آن شرکت را می بینند.
ولی هنوز ناوگان توزیع ایراد دارد مدیران وفاداری ندارد کارکنان اخراج و استخدام می گردند تردد افراد و منابع انسانی در آن زیاد است هر روز مدیر عوض می کنند هر روز یک تصمیم هر روز یک سیاست قیمت ها ثبات ندارد و غیره و غیره …
خوب هنوز در درون شرکت خودت کلی مشکل داری
چرا تبلیغ می کنی؟
تبلیغ نکن

📌کیس شماره سه:
یک‌ شرکت باز هم مواد غذایی با صدا و سیما وارد تبلیغات درصدی می شود. تبلیغات حجیم و خروارها شعر و آهنگ و غیره
ولی
کیفیت محصول داخل بسته بندی به شدت ضعف دارد
مشتری بار اول می خرد بار بعدی پشت دستش را داغ می کند که دیگر حتی امتحانش نکند.
چرا بالغ نشدی تبلیغ می کنی؟
Khooyeh.com
📌کیس شماره چهار:
رسانه ها بیلبورد ها و پل ها بسیار گران است آنتن صدا و سیما هم پرهزینه هر ثانیه چند صد میلیون
شرکت صنعتی با رسانه دارها وارد معامله تهاتر می گردد
شروع به تبلیغات کیلویی و خرواری می کند.
مشتری برای خرید وارد بازار مرکزی می شود بدترین حرف ها برعکس تمام تبلیغات که در رسانه ها دیده شده به گوش می رسد حتی فروشنده بازار با مدرک و سند و تست محصول می گیرد در مقایسه با برندی که تبلیغات ندارد
مشتری شاخ در می آورد از دروغ های شاخدار و غیره و غیره

Brand.blog.ir
🔴عزیز همراه
عزیز همراه این متن را دست به دست برای دیگران ارسال کنید تا شاید دست مدیران این شرکت ها برسد و بدانند که مشتریان هوشمند شده اند
بدانند وقتی درون خودشان با کوهی از مشکلات دست و پنجه نرم می کنند وقتی بستر و زیرساخت برند شان استوار نیست در نابالغی تبلیغ نکنند.
به زبان علمی وقتی IMC plan برنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه ندارند تبلیغ نکنند.
لطفا برای برندسازی و تبلیغات اول از درون شرکت خود شروع کنید.
📌منبع با تلخیص: کتاب مدیریت و مهندسی برند، دکتر علی خویه، انتشارات دیباگران تهران.
Doctorsales.ir
دکتر برند
Branddoctor.ir

Instagram.com/anjoman_brand

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

فرمول افزایش دخل

Drmall.ir
یکی از فرمول های طلایی افزایش دخل فرمول شش ضلعی طلایی من با تو است که باعث افزایش دخل فروشگاه می شود.
🎁🛒فرمول ((من با تو )) در فروشگاه داری چیست؟
🛍️🛍️فرمول من با تو در فروشگاه ها، مال ها، دپارتمان استورها و هایپر مارکت ها از حروف اول این موارد تشکیل شده است که توجه به این فرمول طلایی باعث افزایش دخل شما می گردد.‌
Khooyeh.ir
م /موسیقی فروشگاه
ن /نور فروشگاه
ب /بو و عطر فروشگاه
ا / افراد داخل فروشگاه کارکنان
ت / تابلو فروشگاه
و /وسایل و تجهیزات فروشگاه

ابتدای این حروف طلایی می شود
من با تو همان چیزی که در فروشگاه داری بسیار مهم است و یکی بدون دیگری نمی تواند دخل شما را زیاد کند.
🎙️موسیقی فروشگاه شما باید حرفه ای و تاثیر گذار باشد بدون موسیقی نمی توان کاسبی کرد.
🔦نور فروشگاه شما باید مطبوع و خوشایند باشد بدون نور نمی توان زندگی کرد.
🏮بو و عطر فروشگاه شما باید دل انگیز باشد خوش بو که نباشی دورت می ریزند و فاصله می گیرند.
👸🏻 افراد کارکنان شما باید لبخند بر لب داشته و آموزش دیده باشند والا درب روزی خداوند به روی شما بسته می شود.
Doctorsales.ir
📌 تابلو راهنما جایگاه و محیط شما اگر مناسب نباشد که کاسه کوزه تان را باید جمع کنید و خداحافظی کنید و
🧰 درپایان وسایل و تجهیزات فروشگاه شما باید مشتری گرا و مشتری پسند باشد که اگر نباشد، مشتری دوباره مراجعه نمی کند و عدم بازگشت مشتری یعنی ورشکستگی.
خواهشمندم این فرمول را به خاطر بسپارید و درباره این فرمول طلایی از متخصصان کمک بگیرید و به اهلش مراجعه کنید لطفا خودتجویزی فامیل درمانی خود درمانی و رفیق درمانی انجام ندهید.
Salez.ir
🛒به داشتن همراهانی مثل شما افتخار می کنم.
دکتر مال drmall.ir
دکتر علی خویه khooyeh.ir
🔵صفحه اینستاگرامی هایپرمارکتینگ
Instagram.com/hypermarketing.ir

🔴صفحه اینستاگرامی دکتر مال
Instagram.com/drmall.ir

📍منبع: مقاله کلید های طلایی افزایش دخل اثر دکتر علی خویه
Khooyeh.ir
کانال تلگرام
T.me/drmall

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

 

بارها در آموزش ها و مشاوره هایم، به همراهان عزیزم گفته ام که اگر در محل کار، شما را کنترل می کنند به شما گیر می دهند انتقاد می کنند فرا می خوانند جلسه می گذارند و بازخواست می کنند

🔴🟡 یعنی شما را می خواهند

ولی وقتی متوجه شدی که کاری به کارت ندارن و شما را رها کردن به حال خودتان یعنی دیگه تمام خداحافظ🚨
در زندگی شخصی هم 🎁 طلاق عاطفی دقیقا همین گونه اتفاق می افتد.‌
📌مراقب باشید طلاق عاطفی در کارتان اتفاق نیافتد.
📍به داشتن همراهانی مثل شما افتخار میکنم.
Drkhooyeh.ir
صفحه اینستاگرام
Instagram.com/khooyeh.ir
کانال تلگرام

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

علی خویه مشاور مربی کوچ ومنتور کسب و کار مدیریت فروش بازاریابی برند khooyeh.ir

دکتر علی خویه مشاور و مربی شرکت های معتبر ملی و بین المللی khooyeh.ir

دکتر علی خویه مشاور و مربی شرکت های معتبر ملی و بین المللی khooyeh.ir

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.

x

این مطلب را نیز بخوانید

دکتر علی خویه مشاور مربی و مدرس فروش بازاریابی برند khoooyeh.com

مدیر فروش یا رییس فروش؟

مدیر فروش یا رییس فروش؟   در حالی برخی افراد واژه های ...