برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما
دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با 19 سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir
دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با 19 سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir

دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ دکتر علی خویه

دوره آموزشی توانمند سازی مدیران ( ویژه مدیران ارشد)

گروه صنعتی گلرنگ

دکتر علی خویه مدرس و مشاور

Khooyeh.ir

 

ردیف نام دوره اساتید سرفصل  ها دستاوردهای  دوره
۴ آشنایی با مدل تجاری
Business model
آقای دکتر علی خویه، دکتری مدیریت از دانشگاه تهران با ۱۹ سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir تقویت مهارت و توانایی تهیه و تدوین مدل و کسب وکار

آشنایی با الگوی مدل کسب و کار(مدل تفکیک شده ،دنباله داریا متنوع ،چند وجهی، مدل باز)

تقویت نگرش دانش و بینش طراحی  تدوین BM

توانایی طراحی مدل کسب و کار برای فعالیت و یا محصول جدید

آشنایی با دلایل عدم اجرای مدل کسب و کار

آشنایی با موانع تدوین و اجرای مدل های کسب وکار برای محصولات جدید

آشنایی با بوم کسب و کار، درک مشتریان، ارزش پیشنهادی، کانال های توزیع، ارتباط با مشتریان، جریان درآمدی ،منابع کلیدی، فعالیت کلیدی، شرکای کلیدی وساختار هزینه

همراه با نمونه های عملیاتی و اجرایی

۵ آشنایی با مفهوم مدل برنامه ریزی تجاری
Business plan
آقای دکتر علی خویه، دکتری مدیریت از دانشگاه تهران با ۱۹ سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir تقویت مهارت برنامه ریزی به صورت کاربردی و اجرایی

آشنایی با مفهوم دوره ساخت و دوره بهره برداری

تقویت مهارت پیش بینی برنامه ریزی و تصمیم سازی و تصمیم گیری

توانایی تدوین “طرح تجاری” برای  کسب و کار جدید

تدوین روش های اجرایی برنامه ریزی تجاری درواحد و سازمان حوزه مدیر درارتباط با کل مجموعه

طراحی مدل فنی، ظرفیت کارخانه، تعیین ماشین آلات، تکنولوژی و مکان یابی و آرایش کارگاه، برنامه ریزی مواد

 آشنایی با مدل های برنامه ریز تجاری

آشنایی با سیستم های برنامه ریزی تجاری

تقویت مهارت سیستم سازی در برنامه ریزی تجاری bp

تقویت مهارت تصمیم سازی و تصمیم گیری در مدیریت برنامه ریزی تجاری

آشنایی با نرم افزارهای پیش بینی و برنامه ریزی تجاری

آشنایی کلی با نرم افزار کامفار
۶ آشنایی با مفاهیم بنیادین بازاریابی و IMC آقای دکتر علی خویه، دکتری مدیریت از دانشگاه تهران با ۱۹ سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir تقویت مهارت نگرش و بینش بازاریابی بازارسازی بازارشناسی

تقویت مهارت کلیدی بازاریابی نوین و مدرن

مفهوم و سابقه تاریخی تولید مبتنی بر مشتری

توانایی طراحی یک برنامه بازاریابی مدرن و طرح بازاریابی و IMC planبرای شرکت
آشنایی با مفهوم بخش بندی بازار ،هدفگذاری بازار
قیمت: مفهوم،اهمیت،انواع روش های قیمت گذاری
محصول: مفهوم ،اهمیت، برندینگ و بسته بندی
توزیع: روش های توزیع و نقاط قوت و ضعف هر یک
تعاریف و مفاهیم IMC  پلن در راستای اجرای برنامه های بازاریابی نوین و مدرن

آشنایی با مهارت تدوین و نگارش IMC پلن

تقویت مهارت کمپین نویسی برای محصولات جدید و آشنایی با دلایل عدم اجرای کمپین ها درشرکت های بزرگ

تقوت مهارت تدوین و نگرش کتابچه برند در ارتباط با کمپین تبلیغات

تبلیغات (ارتقا) انواع روش های تبلیغی و کاربردهر یک

 

Khooyeh.ir

دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با 19 سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir

دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با ۱۹ سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir

همایش بازاریابی و فروش هوشمند دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با 19 سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir

همایش بازاریابی و فروش هوشمند دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با ۱۹ سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir

دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با 19 سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir

دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با ۱۹ سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir

دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با 19 سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir

دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با ۱۹ سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir

دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با 19 سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir

دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با ۱۹ سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir

دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با 19 سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir

دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با ۱۹ سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir

دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با 19 سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir

دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروه صنعتی گلرنگ، مدرس و مشاور دکتر علی خویه، مولف و مترجم دوازده کتاب تخصصی با ۱۹ سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh.ir

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.

x

این مطلب را نیز بخوانید

مشاوره و آموزش فروش بازاریابی و برندینگ در صنعت فرش مبلمان کفپوش و پادری توسط مشاور بین المللی khooyeh.ir

راه های افزایش فروش در فروشگاه فرش پادری کف پوش و مبلمان

راه های افزایش فروش در فروشگاه فرش پادری کف پوش و مبلمان ...