برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما
بازاریابی مصالح- ملک و مستغلات- بازاریابی و فروش ساختمان
بازاریابی مصالح- ملک و مستغلات- بازاریابی و فروش ساختمان

بازاریابی مصالح ساختمانی- ماشین آلات

Machinery

بازاریابی مصالح ساختمانی ، ماشین آلات ساختمانی ، افزودنی های بتن ، سیمان ، گچ ، آجر ، میلگرد ، بلوک سفالی و یونولیتی ، بتن ، آهک ، سنگ های تزئیناتی، لوله های ساختمانی

دوره آموزشی و کارگاه آموزشی

مدیریت بازاریابی مصالح ساختمانی  

مدیریت  بازاریابی مصالح ساختمانی  

بازاریابی  مصالح ساختمانی  

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش

بازاریابی مصالح ساختمانی  

صنعت  مصالح ساختمانی  

مدرس : استاد علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم کتاب مدیریت بازاریابی مصالح ساختمانی      ، عضو انجمن های ملی و بین المللی تخصصی، دارای بیش از ۱۶ سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۱ عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، مهمان و کارشناس برنامه های تخصصی صدا و سیما و …

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

مدیریت بازاریابی   مصالح ساختمانی  

مدیریت  بازاریابی مصالح ساختمانی  

فروش و بازاریابی مصالح ساختمانی  

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش صنعت  مصالح ساختمانی  

بازاریابی مصالح ساختمانی  

بازاریابی مصالح ساختمانی و

بازاریابی مصالح ساختمانی  

بازاریابی مصالح ساختمانی  ، ماشین آلات ساختمانی ، افزودنی های بتن ، سیمان ، گچ ، آجر ، میلگرد ، بلوک سفالی و یونولیتی ، بتن ، آهک ، سنگ های تزئیناتی، لوله های ساختمانی

 

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، مشاور محقق و مجری پروژه های مختلف در سراسر کشور، مدرس و مشاور مدیران عامل مطرح کشور،

 

 

دوره آموزش جامع مدیریت برنددر صنعت  مصالح ساختمانی

استاد خویه: ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸-۰۹۳۷۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

برخی از سرفصل ها

روز برخی از سرفصل ها
اول مفهوم برند نام و نشان تجاری اهمیت و ضرورت برند در صنعت  مصالح ساختمانی
کارگاه تحلیل نام و نشان های تجاریbrand analyzeعوامل فیزیولوژیکی و پزشکی برند دی ان ای(DNA) برند
دوم اصول مهندسی برند معماری برند در صنعت  مصالح ساختمانیbrand engineeringاستراتژی نام تجاری

Brand strategy

اصول ساخت برند و نام و نشان تجاریتحقیقات برند ( تحلیل عوامل بازار محصول و مشتریان)Brand research

عناصر تکنیکی برند( TAB)

سوم اصول ومهارت های مدیریت برند در صنعت  مصالح ساختمانی
هویت و شخصیت برندبررسی عوامل و فاکتورهای مدیریتبرندعناصر تاکتیکی برند
چهارم ساخت و سازه عوامل و فاکتورهای برندرفتار مشتریان برند و مهندسی ذهن مشتریان نام و نشان تجاری
کارگاه ساخت و مدیریت برند در صنعت  مصالح ساختمانیبرنامه برندسازی و مدیریت برند (brand plan)همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی
پنجم پارامترهای مهندسی برند کارگاه مهندسی و معاینه فنیبرند تحلیل رفتار روانی اجتماعی و اقتصادی برند
ادامه معاینه فنی برند و کارگاه معاینه فنی برند
ششم مهندسی ارزش برند مهندسی معکوس برند کایزن و بهبود مستمر برند مهندسی هوش مصنوعی برند
برندسازی خلاق خلاقیت و تکنیک های خلاقیت در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری
هفتم کارگاه خلاقیت مدیریت برند و نام و نشان تجاری
سبک های برندسازی و برندداری در صنعت  مصالح ساختمانیstyle of branding
هشتم ارزیابی برند و نام و نشان تجاری کنترل و حفظ برند
بیماری های برند و شناسایی و آسیب شناسی نام ونشان تجاری  BCSهمراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

 

 

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی کوتاه مدت ( یک روزه یا دوروزه)

مدیریت برنددر صنعت  مصالح ساختمانی

نام و نشان سازی کاربردی در صنعت  مصالح ساختمانی

مدرس: مهندس علی خویه

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم ۱۱ عنوان کتاب تخصصی مرجع وکاربردی.

ریاست انجمن برند ایران.

مولف ومترجم کتاب مدیریت ومهندسی برند

مشاور ومجری برندهای معتبر کشور

مشاور ومجری برندسازی و مدیریت برند شرکت های معتبر ایران

www.khooyeh.com

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم برند و نام و نشان تجاری-    اصول برند سازی حرفه ای در صنعت  مصالح ساختمانی–    اهمیت ضرورت و اهداف نام و نشان تجاری
ارتقای بینش و نگرش –    تفکر برند در صنعت  مصالح ساختمانی-    تعریف جدید اصول مدیریت برند–    تغییر نگرش به سوی واقعیت برند در صنعت  مصالح ساختمانی

–    تفکر خلاق در برند سازی در صنعت  مصالح ساختمانی

ارتقای مهارت –    مهارتهای برند سازی در صنعت  مصالح ساختمانی-    مهارت برند داری–    مهارت برند شناسی در صنعت  مصالح ساختمانی

–    مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند

–    فرایند تصمیم گیری مشتریان  و مصرف کنندگان درباره برند

–   مهندسی ارزش برند در صنعت  مصالح ساختمانی

–    مهارت پیشبرد و ترفیع برند

–    مهارت تحقیقات برند در صنعت  مصالح ساختمانی

–    مهارت حفظ برند

–   مهارت کنترل برند در صنعت  مصالح ساختمانی

–    مهارت هویت سازی برند در صنعت  مصالح ساختمانی

–    مهارت شخصیت سازی برند در صنعت  مصالح ساختمانی

–    شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند

–    معاینه فنی برند

–   سبگ های برندسازی

–    تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری

کارگاه –    کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

کتاب سبک های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری

سبک های برندینگ

مولف و مترجم: علی خویه

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

 

 

 

سرفصل دوره آموزشی و کاربردی

مدیریت فروش حرفه ای در صنعت  مصالح ساختمانی

مدرس: علی خویه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

 

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی مصالح ساختمانی-    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده

–    اصول فروشندگی

ارتقای بینش –    مدیریت در فروش مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته-    تفکر خلاق و سیستمی–    مهندسی فکر
ارتقای مهارت –    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و…)-    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته–    مهارت مدیریت کارکنان فروش در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای

–    مهارتهای مدیریت انگیزه در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت زمان در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    زبان بدن

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

ارتقای فن و تکنیک های کاربردی –    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن
–        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
–        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری
–        مدیریت اعتراضات مشتریان مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
–        نکات مهم برای جذب مشتری مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته-    مدیریت ارتباط با مشتری (crm–    ۱۰ نقطه کور فروش و ویزیت مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته–    ۱۰ اشتباه فروش و ویزیت مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    ۱۰ تکنیک خلاق جذب مشتریان مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها

–    تکنیک های فروش تلفنی در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    پیگیری و ارزیابی فروش در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    چاشنی های فروش در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    فروش خلاق در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

کارگاه –    کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

 

این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸
www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

 

 

 

 

سمینار مدیریت بازاریابی و فروش در مصالح ساختمانی

دوره های آموزشی ویژه مصالح ساختمانی

مدیریت بازاریابی حرفه ای در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

فروش و بازاریابی مصالح ساختمانی

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

 

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم بازاریابی حرفه ای و جایگاه آن در تجارت-    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار در بازاریابی

–    اصول مدیریت بازاریابی مصالح ساختمانی

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

–    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

–    مدیریت تبلیغات و روابط عمومی

ارتقای بینش و نگرش –    مدیریت آمیخته بازاریابی مصالح ساختمانی-   بازاریابی  تکنیکی و ارتقا بینش مدیریت بازار مصالح ساختمانی–    اصول سرپرستی و مدیریت بازاریابی

–    اصول و تفکر مشتری مداری

ارتقای مهارت و تکنیک –   مهارتهای مدیریت بازاریابی علمی و حرفه ای در موسسات  آموزشی   و خدمات  وابسته-    مهارتهای سرپرستی کارکنان در موسسات  آموزشی و خدمات  وابسته–    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت مشتریان در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت های ارتباطی با مشتریان در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–   مهارت های رفتاری مدیران بازاریابی در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت قیمت گذاری و چانه زنی حرفه ای در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت تبلیغات و روابط عمومی در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

–    مهارت های ارایه پروموشن در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت های جذب و حفظ مشتری در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت بازارگرمی در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت بازارسازی در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت بازار سنجی در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–   مهارت بازاریابی مویرگی در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت ایجاد انگیزه در مشتری در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در ویزیتورها در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–   مهارتهای نظارت و کنترل در بازاریابی در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت زمان در بازاریابی مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری

–    مهارت تعامل با مشتریان (صدور سفارش، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات،گزارش دهی، انتقادات، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

–    مهارت های تحقیقات بازاریابی مصالح ساختمانی

–    شناخت بازار مورد نظر به لحاظ میزان خرید و مصرف محصولات یا مصالح ساختمانی      تولید شده

–    ·        شناخت تقسیمات بازار در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    ·        شناخت جایگاه یابی  بازار در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    ·        شناخت رفتار مخاطبان و مصرف کنندگان

–    ·        شیوه مطالعات میدانی طرح ها و امور سیستم فروش، بازاریابی مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

 

کارگاه –    کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی محصول مورد نظر

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸
www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

 

 

 

 

 

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت فروش حرفه ای در صنعت  مصالح ساختمانی

مدرس: علی خویه

www.khooyeh.com

 

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی مصالح ساختمانی-    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده

–    اصول فروشندگی

ارتقای بینش –    مدیریت در فروش مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته-    تفکر خلاق و سیستمی–    مهندسی فکر
ارتقای مهارت –    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و…)-    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته–    مهارت مدیریت کارکنان فروش در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای

–    مهارتهای مدیریت انگیزه در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت زمان در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    زبان بدن

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

ارتقای فن و تکنیک های کاربردی –    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن
–        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
–        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری
–        مدیریت اعتراضات مشتریان مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
–        نکات مهم برای جذب مشتری مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته-   مدیریت ارتباط با مشتری (crm–    ۱۰ نقطه کور فروش و ویزیت مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته–    ۱۰ اشتباه فروش و ویزیت مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    ۱۰ تکنیک خلاق جذب مشتریان مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها

–    تکنیک های فروش تلفنی در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    پیگیری و ارزیابی فروش در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–    چاشنی های فروش در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

–   فروش خلاق در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

کارگاه –    کارگاه اجرای و کاربردی مدیرفروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸
www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

 

 

 

 

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت برند در صنعت  مصالح ساختمانی     و خدمات  وابسته

کارگاه های کارگروهی همراه با کار عملی و اجرا

نمونه های عملی و کاربردی آموزش کاربردی

استاد علی خویه

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های مدیریت، بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، برند، خلاقیت تجارت و فروش

– بیش از ۱۳سال تجربه اجرایی،

مولف و مترجم ۱۱کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،

عضو انجمن های ملی و بین المللی،

ارایه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی،

همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی،

ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی،

سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف،

سخنران برتر ده ها سمینار،

مشاور ارشد مدیران عامل برندهای معتبر ملی و بین المللی،

مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و ……. و  . . . . …..

نمونه هایی از کارگاه های آموزشی www.alikhooyeh.blogfa.com

……………………………………………………………………………….

 

سمینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتریان
در مصالح ساختمانی      و خدمات  وابسته
اهداف سمینار:
بدست آوردن رضایت مشتریان، جایگاهی مهم و حیاتی را در فعالیت¬های بازاریابی دفاتر ی موسسات    مصالح ساختمانی       به خود اختصاص داده است. مدیران این دفاتر بخوبی می¬دانند که جذب مشتریان جدید در بازار مصالح ساختمانی       بسیار دشوار است، بنابراین یکی از راه¬های حفظ سودآوری، نگهداشت مشتریان موجود است. امکانات و ابزارهایی که بتواند مشتریان جدید را به خود جذب کند نیز در گسترش سهم بازار و کسب سود تاثیری به سزا دارد.
بدین ترتیب لازم است در این دفاتر سیستمی برای جذب و حفظ مشتریان طراحی و پیاده سازی شود. سیستمی که بتواند روابط شرکت و مشتریان را به خوبی مدیریت نماید. سیستم¬های مدیریت ارتباط با مشتریان (crm) ابزارهایی هستند که امروزه به این منظور مورد استفاده قرار می¬گیرند. نرم¬افزارهای “مدیریت ارتباط با مشتری” می¬توانند شرکت¬ها و دفاتر ی مصالح ساختمانی       رادر جلب رضایت مشتریان توانمندتر سازند.
در این سمینار ضمن معرفی مفهوم “مدیریت روابط مشتریان” و چگونگی بکار گیری آن در دفاتر و نمایندگی¬های مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته، یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و نحوه عملکرد آن به صورت نمونه معرفی می¬شود.

سرفصل های سمینار:
۱/ مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟ (مفاهیم و تعاریف)
۲/ چرا باید از سیستم¬های crm استفاده کرد؟
۳/ موسسات    مصالح ساختمانی       چه نیازی به مدیریت crm دارد؟
۳-۱- کانالهای ارتباط با مشتری در بازاریابی مصالح ساختمانی      موسسات    مصالح ساختمانی      چیست؟
۳-۲- مشتری چه انتظاراتی از ارائه دهنده مصالح ساختمانی      موسسات    مصالح ساختمانی      خود دارد؟
۳-۳- چگونه می توان مشتری را جذب کرد؟
۳-۴- چگونه می توان مصالح ساختمانی      بیشتری به یک مشتری فروخت؟
۳-۵- چگونه می توان مشتری را وفادار ساخت؟
۴/ معرفی یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ویژه دفاتر و نمایندگی های موسسات    مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
۵/ پرسش و پاسخ
گواهی دوره: به کلیه شرکت کنندگان در دوره، گواهی معتبر اعطا خواهد شد
این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸
www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

 

 

 

چگونه می توان روحیات افکار و رفتار افراد، مخاطبان و مشتریان خود را شناسایی و متناسب با خودشان با آنها برخورد کرد؟

چرا برخی از مردم می توانند به راحتی ارتباط برقرار کرده، دوستان و مشتریان بیشتری داشته باشند؟

آیا راهی برای شناخت مشتریان وجود دارد؟

شم و نبض شناخت بازار و مشتری چگونه بدست می آید؟

 

 سمینار تخصصی، کاربردی و کارگروهی

مشتری شناسی، مشتری سازی

در موسسات    مصالح ساختمانی       

و خدمات  وابسته

سبک ها و شیوه های برخورد با مشتریان در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

همراه با تکنیک هایی از مهندسی ذهن وان ال پی

با متدهای جدید آموزشی و اساتید مجرب گروهی

هدف از دوره:آشنایی مخاطبان با موثرترین و خلاق ترین تکنیک های ارتباطی با دیگران، ذهن خوانی مشتریان، مشتری شناسی، مشتری سازی،مشتری مداری، روشهایی برای ارتباطات و مهندسی عوامل ارتباطی برای هر چه بهتر شدن ارتباطات فردی، سازمانی و شرکتی

اساتید دوره: علی خویه(مدرس دانشگاه، مولف مشاور و ارتباطات، بازاریابی و فروش، مولف کتاب مهندسی ذهن وال ال پی در ارتباطات و بازاریابی)www.khooyeh.com

مدت زمان سمینار:

برخی از سرفصل های دوره:

 • تیپ شناسی مشتریان در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • روانشناسی مشتریان در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • شیوه شناسایی افراد در هنگام ارتباط در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • روش های ارتباط بهتر با افراد در موسسات    مصالح ساختمانی        و
 • انواع مشتریان و روشهای برخورد با آنها
  • مشتریان بد اخلاق و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان و افراد مغرور و روش برخورد با آنها
  • مشتریان و انسان های احساسی و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان سردرگم و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان با هوش و شیوه برخورد با آنها
  • مشتریان یک دنده و شیوه معامله با آنها
  • مشتریان پرحرف و روشهای برقراری ارتباط با آنها
  • ….
  • ….
  • … در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • ان ال پی در ارتباطات خلاق در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • تکنیکهای مشتری سازی تلفنی در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • مشتری مداری تلفنی در موسسات    مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • روابط عمومی خلاق و موثر در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • تکنیک های بهبود روابط عمومی در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • دام های روابط عمومی موثر و اثربخش
 • ۱۰ تکنیک ارتباط خلاق در فروش  مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • زبان بدن در ارتباطات خلاق (creative body lang)
 • مهندسی ذهن در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • الف)اعصاب‌و شبکه های عصبی
 • ب)زبان و زبانشناسی
 • ج)برنامه‌ریزی

نقش اعصاب در تبلیغات

 • ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه مشتریان
 • اصل استفاده از قدرت تمرکز برای مشتریان در موسسات    مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • اصل استفاده از قدرت سوال
 • اصل استفاده از جملات تاکیدی و تصدیقی مثبت
 • اصل تصویر سازی ذهنی در موسسات    مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

بازاریابی هیپنوتیزمی، تبلیغات هیپنوتیزمی

اصول مهندسی ذهن و ان ال پی در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات

 • اصل مدلسازی برای مشتری سازی در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • فرایند مدلسازی در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • اصل باورها و  ارزش ها در مشتری مداری
 • اصل (SMART) در برقراری ارتباط با مشتریان
 • اصل چارچوب ها ، قواعد ؛ تکنیکها
 • اصل خطوط زمانی
 • اصل مدل  TOTE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدل  ROLE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات
 • اصل مدل متا در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات

(در صورت تمایل این دوره به صورت خصوصی و نیمه خصوصی در محل شرکت شما برگزار خواهد شد)

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

 

دوره های کاربردی اجرایی بازاریابی کنترل کیفیت و مشتری مداری در موسسات    مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

مصالح ساختمانی      پس از فروش در موسسات    مصالح ساختمانی       خدمات  وابسته

اصول، مبانی، مفاهیم، کاربردها، تکنیک ها، روش ها، سیستم ها

به صورت کاربردی اجرایی

هدف از دوره:

آشنایی کاربردی و کامل مخاطبان با فرایندها اصول مبانی مفاهیم کاربردها و تکنیک های مصالح ساختمانی      پس از فروش

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸
www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

 

مدت زمان دوره آموزشی: ۱۶ ساعته یا ۲۴ ساعته( با توجه به نیاز سازمان)

برنامه زمابندی سمینار ۱۶ ساعته

روز اول روز دوم
۹-۱۱ مبانی و مفاهیم مصالح ساختمانی      پس از فروشضرورت ها اهداف وظایفبازاریابی مصالح ساختمانی اشتباه های و خطاهای کارکنان مصالح ساختمانی      پس از فروشدام های فروشندگان و کارکنان مصالح ساختمانی
۱۱-۱۳ تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروشابعاد کیفیت مصالح ساختمانی      پس از فروشمصالح ساختمانی      تعمیرات نگهداری آموزش تاکتیک های ارتباطات خلاق در مصالح ساختمانی      پس از  فروش،  و مدیریتتکنیک های مذاکره در مصالح ساختمانی      پس از فروش
۱۴-۱۶ تکنیک های مصالح ساختمانی      پس از فروشانواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها کارگاه کارگروهی تکنیک های مصالح ساختمانی      پس ازفروش
۱۶-۱۸ کارگاه کارگروهی انواع مصالح ساختمانی      پس از فروش، رفتار مشتریانروانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش

برنامه زمانبندی سمینار ۲۴ ساعته

روز اول روز دوم روز سوم
۹-۱۱ مبانی و مفاهیم مصالح ساختمانی      پس از فروشضرورت ها اهداف وظایفبازاریابی مصالح ساختمانی فروشنده و نمایندگی حرفه ایویژگیها، شرایط، وظایفو مصالح ساختمانی      پس از فروش مدیریت ارتباط با مشتریان، ارتباطات بین واحدهای فنی و پشتیبانی، روشها تکنیک ها ابزار و…
۱۱-۱۳ انواع مصالح ساختمانی      پس از فروش، رفتار مشتریانروانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش تکنیک های مصالح ساختمانی      پس از فروشانواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها انواع مشتریان و تکنیک های برخورد با آنهامصالح ساختمانی      تعمیران نگهداری آموزش
۱۴-۱۶ تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش، روشهای افزایش فروش و بهبود مصالح ساختمانی      پس از فروش تاکتیک های ارتباطات خلاق در مصالح ساختمانی      پس از  فروش،  و مدیریتتکنیک های مذاکره در مصالح ساختمانی      پس از فروش اشتباه های و خطاهای کارکنان مصالح ساختمانی      پس از فروشدام های فروشندگان و کارکنان مصالح ساختمانیکنترل هزینه های مصالح ساختمانی
۱۶-۱۸ کارگاه کارگروهیچک لیست بازاریابیمصالح ساختمانی مدیریت کارکنان مصالح ساختمانی      پس از فروش ، سیستم های مصالح ساختمانی      پس از فروش و کنترل کیفیت کارگاه کارگروهیمصالح ساختمانی      تعمیران نگهداری آموزش

 

سرفصل ها و برخی از مطالب دوره ها:

 • مبانی و مفاهیم مصالح ساختمانی      پس از فروش – ضرورت ها اهداف وظایف

بازاریابی مصالح ساختمانی      در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

چک لیست بازاریابی مصالح ساختمانی      و مصالح ساختمانی      پس از فروش

 • انواع مصالح ساختمانی      پس از فروش، رفتار مشتریان در موسسات    مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش در موسسات    مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش، روشهای افزایش فروش و بهبود مصالح ساختمانی      پس از فروش
 • کنترل و نگه‌داری اطلاعات قراردادهای مصالح ساختمانی      پس از فروش
 • فروشنده و نمایندگی حرفه ای – ویژگیها، شرایط، وظایف
 • مدیریت  و مصالح ساختمانی      پس از فروش
 • سیستم هاتی مصالح ساختمانی      پس از فروش در موسسات    مصالح ساختمانی  و خدمات  وابسته
 • نرم افزارهای مصالح ساختمانی      پس از فروش در موسسات    مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • تکنیک های مصالح ساختمانی      پس از فروش در موسسات    مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها
 • کنترل هزینه قطعات مصرفی و تعمیری برای ارایه‌ی مصالح ساختمانی      براساس قرارداد
 • مدیریت ارتباط با مشتریان، ارتباطات بین واحدهای فنی و پشتیبانی، روشها تکنیک ها ابزار و…
 • تاکتیک های ارتباطات خلاق در مصالح ساختمانی      پس از  فروش،  و مدیریت
 • تکنیک های مذاکره در مصالح ساختمانی      پس از فروش در موسسات    مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • نگه‌داری صورت‌جلسه‌ی مصالح ساختمانی      ارایه شده به مشتریان
 • دسترسی به کلیه سوابق مصالح ساختمانی      ارایه شده به تفکیک جزییات
 • اشتباه های و خطاهای کارکنان مصالح ساختمانی      پس از فروش
 • دام های فروشندگان و کارکنان مصالح ساختمانی      در موسسات    مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • کنترل هزینه های مصالح ساختمانی
 • کنترل وضعیت گارانتی، در کلیه مراحل ارایه‌ی مصالح ساختمانی
 • مدیریت کارکنان مصالح ساختمانی      پس از فروش ، سیستم های مصالح ساختمانی      پس از فروش و کنترل کیفیت
 • جمع‌آوری اطلاعات نمایندگی‌ها در دفتر مرکزی و پردازش آن‌ها
 • ارتباط بین واحدهای فنی و انبار و ردیابی انتقال قطعات سالم و خراب بین این دو واحد
 • ارتباط بین واحد فنی و مشتری و ردیابی نقل و انتقال قطعات جدید، تعمیری، تعویضی و خراب با استفاده از سریال کالا
 • ارتباط بین واحد فنی و امور اداری در زمینه ارسال قطعات برای مشتری در موسسات    مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته
 • انواع مشتریان و تکنیک های برخورد با آنها در موسسات    مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

 

مدرس: مهندس علی خویه www.khooyeh.com

www.marketingschool.blogfa.com

 

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

کارگاه آموزشی اجرایی و کاربردی مدیریت و  سرپرستی اثربخش در صنعت  مصالح ساختمانی

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

www.gmas.ir

 

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

سرپرستی اثربخش

در مصالح ساختمانی       و خدمات  وابسته

 

حوزه آموزشی محتوای آموزشی
ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی –    مفهوم مدیریت–    مفهوم سرپرست و سرپرستی و جایگاه آن در مدیریت–    مقایسه رهبر، مدیر و سرپرست و نقشهای رهبری و مدیریتی در سرپرستی اثربخش

–    حیطه نظارت (سرپرستی) و روش های تعیین آن

–    اختیار و مسئولیت در سرپرستی اثربخش

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

–    اصول مربی گری و نقش آن در سرپرستی اثربخش

–    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

ارتقای بینش –    مدیریت تغییر در موسسات  آموزشی-    مدیریت استرس در موسسات آموزشی–    تفکر خلاق و سیستمی در مصالح ساختمانی

–    مهندسی فکر و مثبت اندیشی در مصالح ساختمانی

ارتقای مهارت –    مهارتهای سرپرستی کارکنان حرفه ای در مصالح ساختمانی-    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن–    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر

–    مهارت مدیریت زمان در سرپرستی اثربخش

–    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب

–    مهارت های رفتاری برای سرپرستان در مصالح ساختمانی

–    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸
www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 • مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش– بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

 

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.

x

این مطلب را نیز بخوانید

مهندس علی خویه مولف و مترجم 12 کتاب با 19 سال تجربه اجرایی مشاور و مدرس شرکت های معتبر ملی و بین المللی

برخی از فیلم های آموزشی استاد علی خویه

فیلم های آموزشی بازاریابی و فروش و مدیریت استاد علی خویه https://www.aparat.com/drkhooyeh ...