برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما

فهرست کتاب بازاریابی محصولات صنعتی

دوره آموزشی و کارگاه آموزشی

مدیریت بازاریابی محصولات صنعتی       

مدیریت  بازاریابی محصولات صنعتی         

  بازاریابی  بازاریابی محصولات صنعتی       

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش 

 بازاریابی محصولات صنعتی        

راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی فروش و تبلیغات

صنعت محصولات صنعتی  

     

 

 

مدرس : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم کتاب مدیریت بازاریابی محصولات صنعتی       ، عضو انجمن های ملی و بین المللی تخصصی، دارای بیش از ۱۶ سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۱ عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، مهمان و کارشناس برنامه های تخصصی صدا و سیما و …

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

بازیابی محخصولات صنعتی | افزایش فروش محصولات صنعتی | مشاور بازاریابی و فروش | کارگاه های آموزشی | دوره های آموزشی |

بازیابی محخصولات صنعتی | افزایش فروش محصولات صنعتی | مشاور بازاریابی و فروش | کارگاه های آموزشی | دوره های آموزشی |

به نام او

که همه هستی از اوست

 

کتاب

مدیریت بازاریابی   محصولات صنعتی       

مدیریت  بازاریابی محصولات صنعتی          

فروش و بازاریابی محصولات صنعتی       

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش صنعت محصولات صنعتی       

 بازاریابی محصولات صنعتی         

بازاریابی محصولات صنعتی        و

راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی فروش و تبلیغات

بازاریابی محصولات صنعتی       

           

 

تألیف و ترجمه:

علی خـوبه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، مشاور محقق و مجری پروژه های مختلف در سراسر کشور، مدرس و مشاور مدیران عامل مطرح کشور،

سرشناسه

:خویه، علی،۱۳۵۹- گردآورنده ، مترجم

عنوان و نام پدید آور

مشخصات نشر

:تهران : علی خویه ، ۱۳۸۸

مشخصات ظاهری

:۱۴۶ص. جدول

شابک

:۷-۴۱۰۷-۰۴-۹۶۴-۹۷۸

وضعیت فرست نویسی

:فیپا

یادداشت

: کتابنامه ص ۱۴۴-۱۴۶

موضوع

موضوع

موضوع

شناسه افزوده

رده بندی کنگره

:۱۳۸۸ ۲ب ۹ خ / ۱۳۷۵ HD

رده بندی دیویی

:۳۳۳۶۸/۳۳۰

شماره کتابشناسی ملی                    :۱۸۵۹۹۵۳

 چاپ اول

قیمت:  تومان

تیراژ: ۱۰۰۰

چاپخانه:

کلیه حقوق محفوظ و مخصوص ناشر(مولف )می باشد

مراکز توزیع:

فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

پیشگفتار مولف………………………………………………………………………………………………………..۷

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۸

 بازاریابی محصولات صنعتی         چیست………………………………………………………………………………۹

هدف از بازاریابی  بازاریابی محصولات صنعتی       …………………………………………………………………………….۹

برخی از تعاریف‌ و مفاهیم‌ مهم در بازاریابی ،خرید و فروش  بازاریابی محصولات صنعتی        و …………………….۱۰

انتظار از بازاریابی  بازاریابی محصولات صنعتی       …………………………………………………………………………۱۴

۸ نکته مهم در  بازاریابی محصولات صنعتی        …………………………………………………..۱۴

برخی از مفاهیم مهم بازاریابی  بازاریابی محصولات صنعتی       ……………………………………………………………۱۵

مدیریت تقاضا در بازاریابی  بازاریابی محصولات صنعتی        ………………………………………………………………..۱۷

بازار  بازاریابی محصولات صنعتی        ………………………………………………………………………………………………۱۸

روشهای فروش خدمات و محصولات  بازاریابی محصولات صنعتی         در ایران ………………………………………………………………………….۱۹

جعبه ابزار یا آمیخته بازاریابی  بازاریابی محصولات صنعتی        ……………………………………………………………..۲۰

ابعاد گوناگون بازاریابی  بازاریابی محصولات صنعتی        …………………………………………………………………….۲۲

۵۰ نکته مهم  بازاریابی محصولات صنعتی        و………………………………………………………….۲۵

 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

فرآیند مدیریت بازاریابی  بازاریابی محصولات صنعتی        …………………………………………………………………..۲۸

جستجو و انتخاب بازارهای هدف………………………………………………………………………………۳۰

اندازه­گیری و پیش بینی تقاضا   ……………………………………………………………………………….۳۰

 تقسیم‌بندی بازار در  و  بازاریابی محصولات صنعتی        ………………………………………………………………………..۳۱

هدف گیری در بازار  بازاریابی محصولات صنعتی        …………………………………………………………………….۳۳

جایگاه یابی در بازار  بازاریابی محصولات صنعتی        ……………………………………………………………………..۳۳

تعیین استراتژیهای بازاریابی……………………………………………………………………………………..۳۴

تحقیقات  و   بازاریابی محصولات صنعتی         و تحقیقات بازاریابی  بازاریابی محصولات صنعتی        …………………………………………………۳۴

فرایند تحقیقات بازاریابی در بازار  بازاریابی محصولات صنعتی         و ……………………………………………………..۳۵

فرایند ۶ مرحله ای بازاریابی  بازاریابی محصولات صنعتی         و ………………………………………………………….۴۰

رفتار خریداران و  مصرف کنندگان  بازاریابی محصولات صنعتی        ……………………………………………….۴۲

عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده  و  بازاریابی محصولات صنعتی        …………………………………………………۴۲

عوامل فردی تاثیرگذار بر خریداران  بازاریابی محصولات صنعتی         و ……………………………………………….۴۴

عوامل روانشناختی تاثیرگذار بر خریداران  و  بازاریابی محصولات صنعتی        ………………………………………۴۶

۱۰ نکته مهم در  بازاریابی محصولات صنعتی           برای مدیران شرکت ها وموسسات…………..۴۸

انواع رفتارهای خرید در بازاریابی  بازاریابی محصولات صنعتی        ………………………………………………….۵۰

فرایند تصمیم گیری خرید  بازاریابی محصولات صنعتی        ……………………………………………………………۵۳

۵۳ نکته مهم در  بازاریابی محصولات صنعتی        ……………………………………………………..۶۳

قیمت و قیمت گذاری  بازاریابی محصولات صنعتی        …………………………………………………………………۷۰

رویکردهای‌ عمومی‌ قیمت‌گذاری‌ در  بازاریابی محصولات صنعتی        ……………………………………………..۷۴

اشتباهات بزرگ در قیمت گذاری  بازاریابی محصولات صنعتی         و …………………………………………………۷۵

استراتژیهای تعدیل و مدیریت قیمت‌ها…………………………………………………………………..۷۸

تعاریف اهمیت و ضرورت مدیریت  بازاریابی محصولات صنعتی         

اصول و تکنیک های نوین  بازاریابی محصولات صنعتی          بازاریابی و تجارت

تکنیک های  بازاریابی محصولات صنعتی          و تجارت در دوران بحران

مهندس  بازاریابی محصولات صنعتی          و مهندسی بازار

 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

 

مهندسی بازار

اشتباه ها و خطاهای بازاریابی محصولات صنعتی        

تکنیک های ضد خطا در  بازاریابی محصولات صنعتی         

۱۰ نقطه کور بازاریابی محصولات صنعتی        

۱۰ اشتباه  بازاریابی محصولات صنعتی          در دوران بحران

مهندسی  بازاریابی محصولات صنعتی          در چند بازار جهانی

۱۰ تکنیک مهندسی بازاریابی محصولات صنعتی        

رفتار خریداران در بازاریابی محصولات صنعتی        

رفتار بازاریابی محصولات صنعتی        

تکنیک های نوین ارتباطی در  بازاریابی محصولات صنعتی          مدرن

۱۰ تکنیک  بازاریابی محصولات صنعتی         

۱۰ تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی         

۱۰ استرات‍ژی  بازاریابی محصولات صنعتی         

تکنیک های برقراری ارتباط خلاق با مشتری

۱۰ تکنیک قیمت گذاری

۱۰ تکنیک خلاق جذب مشتریان بیشتر در دوران بحران

دام ها و کابوس های بازاریابی محصولات صنعتی        ندگان

۱۰ تکنیک تبلیغات د ردوران بحران

 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

فنون خلاقانه بازاریابی محصولات صنعتی        

انواع خلاقیت و تکنیک های خلاقیت در  بازاریابی محصولات صنعتی         

a.               بازاریابی محصولات صنعتی          تغییر

b.              بازاریابی محصولات صنعتی          ویروسی

c.               بازاریابی محصولات صنعتی         شبکه ای

d.              بازاریابی محصولات صنعتی         چند سطحی

b.       بازاریابی محصولات صنعتی          سازه ای

c.        بازاریابی محصولات صنعتی          دگرگونی

d.       بازاریابی محصولات صنعتی          و بازاریابی ارتباطی

e.       بازاریابی محصولات صنعتی          و بازاریابی جانشینی

f.        خلاقیت جانمایی- بازاریابی جانمایی

g.        بازاریابی محصولات صنعتی          ترکیبی

j.         بازاریابی محصولات صنعتی          تراوشی

k.        بازاریابی محصولات صنعتی          جذبی

l.          بازاریابی محصولات صنعتی          نفوذی

m.     بازاریابی محصولات صنعتی          و بازاریابی چند بعدی

سبک های بازاریابی محصولات صنعتی        

بازارسازی

بازارگرمی

رفتار شناسی مشتریان

تکنیک های رفتار شناسی

اصول رفتارشناسی و رفتارسنجی در بازاریابی محصولات صنعتی        

 بازاریابی محصولات صنعتی         روانشناسانه

روانسازی  بازاریابی محصولات صنعتی          با تکنیک های روانشناسی

۱۰ اصل جذب مشتریان بیشتر

۱۰ اصل  بازاریابی محصولات صنعتی          آسان

تکنیک های مشتری شناسی

روانشناسی  بازاریابی محصولات صنعتی          و بازاریابی

رفتار شناسی مشتریان

تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در بازاریابی خرید و  بازاریابی محصولات صنعتی        ………………………………….۸۰

مراحل تدوین سیستم ارتباطی بازاریابی(تصمیمات اصلی در ارتباط بازاریابی)………………۸۲

تکنیک آیدا در بازاریابی،  بازاریابی محصولات صنعتی        ……………………………………۸۹

پنج تکنیک مهم در بازاریابی  بازاریابی محصولات صنعتی        ……………………………………..۹۰

تاکتیک و استراتژی جودویی در  بازاریابی محصولات صنعتی        ها………………………………….۹۲

بازاریابی و فروش ویروسی در صنعت  بازاریابی محصولات صنعتی         و ………………………………………..۹۴

  فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

فصل چهارم:

تفاوت تکنیک، تاکتیک و استراتژی……………………………

تاکتیک یانکی در  بازاریابی محصولات صنعتی       ……….

فصل پنجم:

تفکر تاکتیکی و تکنیکی………………………………………….

فصل ششم:

انواع و ابعاد تفکر و تفاوت های تفکر تاکتیکی و تکنیکی….

هوش تاکتیکی………………………………………………………

فصل هفتم:

سیستم  بازاریابی محصولات صنعتی       ی و برنامه  بازاریابی محصولات صنعتی       ی

اصل تضاد در بازاریابی محصولات صنعتی       ……………..

فصل هشتم:

اهمیت و ضروت تاکتیک و تکنیک  بازاریابی محصولات صنعتی       ی

بخش سوم:

تاکتیک­ها و تکنیک­های اینترنتی و رایانه­ای…………………..

فصل نهم:

مزیت های  بازاریابی محصولات صنعتی        اینترنتی……….

اهمیت تجاری موتورهای جستجوگر……………………………

فصل دهم:

تاکتیک‌ها و تکنیک‌های  بازاریابی محصولات صنعتی       ی در ارتباط با

 موتورهای جستجوگر………………………………………………

۱- تکنیک محتوای ارزشمند  بازاریابی محصولات صنعتی        سایت

۲- جستجوی آسان‌تر در سایت…………………………………..

۳- تکنیک کلمات کلیدی یا تکنیک شورت کات………….

۴- یک میزبان وب با کیفیت را در اختیار بگیرید…………….

تاکتیک اسپم کردن…………………………………………………

تکنیک صفحات درگاه……………………………………………

کرم های  بازاریابی محصولات صنعتی       ی یا  طاعون  بازاریابی محصولات صنعتی       ی

تکنیک وبلاگ نویسی و تکنیک RSS در  بازاریابی محصولات صنعتی

فصل یازدهم:

تاکتیک‌ها و تکنیک‌های برندینگ یا نام و نشان گذاری……

 بازاریابی محصولات صنعتی        از طریق بنر………………..

تکنیک‌های  بازاریابی محصولات صنعتی       ی از طریق تگ

فصل دوازدهم:

۳- تاکتیک‌ها و تکنیک‌های فضا و قلمرو……………………..

آمارهایى از وضعیت فن آورى اطلاعات در ایران…………….

فصل سیزدهم:

تکنیک آیدا در  بازاریابی محصولات صنعتی        اینترنتی…

پنج تکنیک مهم در  بازاریابی محصولات صنعتی        اینترنتی

۱- تکنیک خیابان بن­بست  بازاریابی محصولات صنعتی       ی

۲- تکنیک داد و ستد  بازاریابی محصولات صنعتی       ی..

۳- تکنیک اعتماد ( بازاریابی محصولات صنعتی        اعتمادی)

۴- تکنیک کشش و ارسال  بازاریابی محصولات صنعتی

۵- تکنیک بازار خالی در  بازاریابی محصولات صنعتی

هکر های اینترنتی……………………………………………………

فصل چهاردهم:

تاکتیک هوش مشارکتی در  بازاریابی محصولات صنعتی        ( بازاریابی محصولات صنعتی        مشارکتی)………………………………………………………………………………

حباب­های  بازاریابی محصولات صنعتی       ی……………………

بخش چهارم:

تاکتیک­های خلاقانه خلاقانه در  بازاریابی محصولات صنعتی

فصل پانزدهم:

تکنیکهای گروهی برای خلق ایده‌های خلاقانه  بازاریابی محصولات صنعتی       ی

۱- توفان فکری……………………………………………………..

۲-تصمیم­گیری گروهی…………………………………………..

تکنیک سناریونویسی………………………………………………

تکنیک اس آی ال…………………………………………………

فصل شانزدهم:

تاکتیک­ها و تکنیک­های تریز در  بازاریابی محصولات صنعتی

۴-۱- اجزاء اصلی دانش تریز……………………………………

مراحل اجرای تکنیک تریز در  بازاریابی محصولات صنعتی

برخی از اصول نوآوری تریز در  بازاریابی محصولات صنعتی

برخی از  دیگر رویکردهای خلاقیت شناختی مبتنی بر تریز…

دویل  بازاریابی محصولات صنعتی       ی…………………….

بخش پنجم :

تاکتیک­های الهام گرفته از ورزش……………………………….

فصل هفدهم:

تاکتیک و استراتژی  بازاریابی محصولات صنعتی        جودویی

تاکتیک­های فوتبال در  بازاریابی محصولات صنعتی       ….

توجه به تاکتیک­ها و تکنیک­ها شطرنج در  بازاریابی محصولات صنعتی

بخش ششم:

تاکتیک­ها و تکنیک­های الهام گرفته شده از هنرهای تجسمی، سینما و ادبیات

فصل هجدهم:

تکنیک کلاسیک در  بازاریابی محصولات صنعتی       ……

مشخصات آثار  بازاریابی محصولات صنعتی       ی کلاسیک

تکنیک رسانه­های همگانی……………………………………….

فصل نوزدهم:

تکنیک باروک در  بازاریابی محصولات صنعتی       ………

تکنیک­های الهام گرفته از اسطوره­ها  در  بازاریابی محصولات صنعتی

فصل بیستم:

تکنیک ناتورالیسم در  بازاریابی محصولات صنعتی       ……

مشخصات آثار  بازاریابی محصولات صنعتی        ناتورالیستی

فصل بیست و یکم:

تکنیک رمانتیسم در  بازاریابی محصولات صنعتی        و  بازاریابی محصولات صنعتی        رمانتیک

تکنیک­ها مورد استفاده در  بازاریابی محصولات صنعتی        رمانتیکی

فصل بیست و دوم:

تکنیک فوتوریسم در  بازاریابی محصولات صنعتی        و  بازاریابی محصولات صنعتی        فوتوریسمی…………………………………………………………………………

فصل بیست و سوم:

تکنیک داداییسم در بازاریابی محصولات صنعتی        و  بازاریابی محصولات صنعتی        داداییستی

برخی از تکنیک‌های مورد استفاده در  بازاریابی محصولات صنعتی        داداییستی

 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

فصل بیست و چهارم:

تکنیک پارناسیسم در  بازاریابی محصولات صنعتی        و  بازاریابی محصولات صنعتی        پارناسیستی…………………………………………………………………………

فصل بیست و پنجم:

تکنیک امپرسیونیسم در  بازاریابی محصولات صنعتی        و  بازاریابی محصولات صنعتی        امپرسیونیستی…………………………………………………………………………

تاکتیک­ها و تکنیک­های روانشناسی در  بازاریابی محصولات صنعتی

فصل بیست و ششم:

تکنیک اکسپرسیونیسمدر  بازاریابی محصولات صنعتی        و  بازاریابی محصولات صنعتی        اکسپرسیونیستی

فصل بیست و هفتم:

تکنیک سورئالیسم در  بازاریابی محصولات صنعتی        و  بازاریابی محصولات صنعتی        سورئالیستی…………………………………………………………………………

فنون سوررئالیسم……………………………………………………

فصل بیست و هشتم:

تکنیک سمبولیسم در  بازاریابی محصولات صنعتی        و  بازاریابی محصولات صنعتی        سمبولیستی…………………………………………………………………………

فصل بیست و نهم:

تکنیک کوبیسم در  بازاریابی محصولات صنعتی        و  بازاریابی محصولات صنعتی        کوبیستی

 بازاریابی محصولات صنعتی        چند بعدی…………………

فصل بیست ونهم:

اُپ آرت  و  بازاریابی محصولات صنعتی        اُپ…………..

تکنیک اسپاسیالیسم در  بازاریابی محصولات صنعتی        و  بازاریابی محصولات صنعتی        فضایی

تکنیک المنتاریسم در  بازاریابی محصولات صنعتی       …..

تکنیک بدوگری در  بازاریابی محصولات صنعتی       ،  بازاریابی محصولات صنعتی        بدوی

تکنیک پاپ آرت در  بازاریابی محصولات صنعتی       …..

تکنیک چیدمان در  بازاریابی محصولات صنعتی       ………

تکنیک مینی مالیسم در  بازاریابی محصولات صنعتی        ..

تکنیک اینتراکتیو……………………………………………………

 رخداد یا اجرا در  بازاریابی محصولات صنعتی        یا  بازاریابی محصولات صنعتی        اجرایی

 بازاریابی محصولات صنعتی        مفهومی…………………….

بخش هفتم:

تاکتیک­ها و مدل­های مدیریتی و  بازرگانی در  بازاریابی محصولات صنعتی

فصل سی­ام:

تاکتیک­های  بازاریابی محصولات صنعتی       ی با توجه به  مراحل عمر محصول

تاکتیک­های  بازاریابی محصولات صنعتی       ی مرحله ورود به بازار

الف- تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی       ی  پیشگامی….

ب- تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی       ی پیروی………..

تاکتیک­های  بازاریابی محصولات صنعتی       ی مرحله رشد…..

 تاکتیک­های  بازاریابی محصولات صنعتی       ی حفظ سهم بازار

۱٫ تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی       ی  دفاع از موقعیت

۲٫ تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی       ی  تهاجمی………

۳٫ تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی       ی  تمرکز…………

تاکتیک­های  بازاریابی محصولات صنعتی       ی افزایش سهم بازار

۱٫ تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی       ی  حمله مستقیم…

۲٫ تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی       ی محاصره……….

۳٫ تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی       ی  توسعه بازار…..

تاکتیک­های  بازاریابی محصولات صنعتی       ی مرحله بلوغ…..

الف- حفظ مزیت  بازاریابی محصولات صنعتی       ی رقابتی ( بازاریابی محصولات صنعتی        برای بقا)

۱٫ تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی       ی  تمایز…………..

۲٫ تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی       ی رهبری هزینه….

۳٫ تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی       ی  رضایت و وفاداری مشتری سابق

 (روابط انسانی)……………………………………………………………

ب- افزایش حجم  بازاریابی محصولات صنعتی        با توجه به میزان فروش

۳٫ تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی       ی  نفود……………

تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی       ی  رسوخ در بازارهای جهانی

تاکتیک­های  بازاریابی محصولات صنعتی       ی مرحله ثبات و افول

فصل سی و یکم:

دیگر تاکتیک­های  بازاریابی محصولات صنعتی       ی مرتبط

تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی        بد نه بدتر……….

تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی       ی انتقال………….

تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی       ی گزینش انتخابی

تکنیک قافله عقب نماندن و پیروزی حتمی…………………….

تاکتیک نفرت از مخالف………………………………………….

کلیت­های پر زرق و برق…………………………………………..

تاکتیک ابهام گویی………………………………………………..

تاکتیک  بازاریابی محصولات صنعتی       ی توجیه…………

تاکتیک استناد به قدرت…………………………………………..

تاکتیک انحراف توجه…………………………………………….

فصل سی و دوم:

خطاها و دام های  بازاریابی محصولات صنعتی       ی………

دامهای‌ پنهان‌ در تصمیم‌گیری  بازاریابی محصولات صنعتی       ی

دام‌  بازاریابی محصولات صنعتی       ی لنگرشدن‌……………

دام‌  بازاریابی محصولات صنعتی       ی وضعیت‌ موجود……

دام‌  بازاریابی محصولات صنعتی       ی هزینه‌های‌ غیرقابل‌ جبران‌

دام‌  بازاریابی محصولات صنعتی       ی شواهد تأییدکننده‌…

دامهای‌ برآورد و پیش‌بینی………………………………………… ‌

دام‌ اطمینان‌ بیش‌ از حد…………………………………………….

دام‌ احتیاط‌ بیش‌از حد………………………………………………

دام‌ واپس‌ روی……………………………………………………… ‌

از پیش‌ آگاه‌بودن، از پیش‌ آماده‌ بودن‌ است………………….. ‌

فصل سی و چهارم:

تاکتیک­های ضد خطا در  بازاریابی محصولات صنعتی

پوکایوکه در  بازاریابی محصولات صنعتی       ………………

تکنیک­های کنترل و تولید بدون نقص در  بازاریابی محصولات صنعتی

 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸      www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

بخش هشتم:

تاکتیک­های مدیریتی و مهندسی…………………………………

فصل سی و پنجم:

تفکر ناب در  بازاریابی محصولات صنعتی        ( بازاریابی محصولات صنعتی        ناب)

اصل اول – تعیین ارزش  بازاریابی محصولات صنعتی       …

اصل دوم – شناسایی جریان ارزش  بازاریابی محصولات صنعتی       ی

اصل سوم – ایجاد حرکت بدون وقفه……………………………

اصل چهارم – ایجاد سیستم کششی……………………………..

اصل پنجم – تعقیب کمال…………………………………………

فصل سی و ششم:

تکنیک و مدل شش سیگما در  بازاریابی محصولات صنعتی

هزینه‌های پایین  بازاریابی محصولات صنعتی       …………..

ویژگی‌های شش سیگما در بازاریابی محصولات صنعتی

فصل سی و هفتم:

استراتژی مهندسی مجدد در  بازاریابی محصولات صنعتی

تفاوت طراحی مجدد و مهندسی مجدد در چیست؟…………..

فصل سی و هشتم:

تکنیک مهندسی معکوس در  بازاریابی محصولات صنعتی

فصل سی و نهم:

تاکتیک یا تکنیک الگوبرداریدر  بازاریابی محصولات صنعتی

فصل چهلم:

تاکتیک مهندسی ارزش در  بازاریابی محصولات صنعتی

فصل چهل و یکم:

سیستم هوش مصنوعی در  بازاریابی محصولات صنعتی

سیستم‌های‌ خبره‌  بازاریابی محصولات صنعتی       ی……….

ربات‌ها……………………………………………………………….

پردازش‌ زبان‌های‌ طبیعی‌ در  بازاریابی محصولات صنعتی

بخش نهم:

تاکتیک­های آینده پژوهی در  بازاریابی محصولات صنعتی

دسته­بندی روش ها و تکنیک­های آینده پژوهی……………….

دسته اول: پیش­بینی الگوهای نوظهور……………………………

دسته دوم: برون یابی……………………………………………….

دسته سوم: تحلیل های چرخه ای درروند پیش بینی  بازاریابی محصولات صنعتی

دسته چهارم: تحلیل هدف  بازاریابی محصولات صنعتی       ی

دسته پنجم: همگرایی شهودی……………………………………

بخش دهم:

تاکتیک­ها و تکنیک­های پست­مدرن…………………………….

پاره آجر  بازاریابی محصولات صنعتی       ی………………..

ساختارشکنی و  بازاریابی محصولات صنعتی        ساختارشکن

پست مدرنیسم و  بازاریابی محصولات صنعتی        پست مدرنی

تکنیک‌های  بازاریابی محصولات صنعتی        پست مدرنیسم

دوره آموزش جامع مدیریت برنددر صنعت محصولات صنعتی

استاد خویه: ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸-۰۹۳۷۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

برخی از سرفصل ها

روز

برخی از سرفصل ها

اول

مفهوم برند نام و نشان تجاری اهمیت و ضرورت برند در صنعت محصولات صنعتی

کارگاه تحلیل نام و نشان های تجاری

brand analyze

عوامل فیزیولوژیکی و پزشکی برند دی ان ای(DNA) برند

دوم

اصول مهندسی برند معماری برند در صنعت محصولات صنعتی

brand engineering

استراتژی نام تجاری

Brand strategy

اصول ساخت برند و نام و نشان تجاری

تحقیقات برند ( تحلیل عوامل بازار محصول و مشتریان)

Brand research

عناصر تکنیکی برند( TAB)

سوم

اصول ومهارت های مدیریت برند در صنعت محصولات صنعتی

هویت و شخصیت برند

بررسی عوامل و فاکتورهای مدیریت برند

عناصر تاکتیکی برند

چهارم

ساخت و سازه عوامل و فاکتورهای برند

رفتار مشتریان برند و مهندسی ذهن مشتریان نام و نشان تجاری

کارگاه ساخت و مدیریت برند در صنعت محصولات صنعتی

برنامه برندسازی و مدیریت برند (brand plan)

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

پنجم

پارامترهای مهندسی برند کارگاه مهندسی و معاینه فنی برند تحلیل رفتار روانی اجتماعی و اقتصادی برند

ادامه معاینه فنی برند و کارگاه معاینه فنی برند

ششم

مهندسی ارزش برند مهندسی معکوس برند کایزن و بهبود مستمر برند مهندسی هوش مصنوعی برند

برندسازی خلاق خلاقیت و تکنیک های خلاقیت در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری

هفتم

کارگاه خلاقیت مدیریت برند و نام و نشان تجاری

سبک های برندسازی و برندداری در صنعت محصولات صنعتی

style of branding

هشتم

ارزیابی برند و نام و نشان تجاری کنترل و حفظ برند

بیماری های برند و شناسایی و آسیب شناسی نام ونشان تجاری  BCS

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

سرفصل دوره آموزشی کاربردی کوتاه مدت ( یک روزه یا دوروزه)

مدیریت برنددر صنعت محصولات صنعتی

نام و نشان سازی کاربردی در صنعت محصولات صنعتی

مدرس: مهندس علی خویه

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم ۱۱ عنوان کتاب تخصصی مرجع وکاربردی.

ریاست انجمن برند ایران.

مولف ومترجم کتاب مدیریت ومهندسی برند

مشاور ومجری برندهای معتبر کشور

مشاور ومجری برندسازی و مدیریت برند شرکت های معتبر ایران

www.khooyeh.com

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

–    مفهوم برند و نام و نشان تجاری

–    اصول برند سازی حرفه ای در صنعت محصولات صنعتی

–    اهمیت ضرورت و اهداف نام و نشان تجاری

ارتقای بینش و نگرش

–    تفکر برند در صنعت محصولات صنعتی

–    تعریف جدید اصول مدیریت برند

–    تغییر نگرش به سوی واقعیت برند در صنعت محصولات صنعتی

–    تفکر خلاق در برند سازی در صنعت محصولات صنعتی

ارتقای مهارت

–    مهارتهای برند سازی در صنعت محصولات صنعتی

–    مهارت برند داری

–    مهارت برند شناسی در صنعت محصولات صنعتی

–    مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند

–    فرایند تصمیم گیری مشتریان  و مصرف کنندگان درباره برند

–    مهندسی ارزش برند در صنعت محصولات صنعتی

–    مهارت پیشبرد و ترفیع برند

–    مهارت تحقیقات برند در صنعت محصولات صنعتی

–    مهارت حفظ برند

–    مهارت کنترل برند در صنعت محصولات صنعتی

–    مهارت هویت سازی برند در صنعت محصولات صنعتی

–    مهارت شخصیت سازی برند در صنعت محصولات صنعتی

–    شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند

–    معاینه فنی برند

–    سبگ های برندسازی

–    تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری

کارگاه

–    کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

کتاب سبک های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری

سبک های برندینگ

مولف و مترجم: علی خویه

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

آماده شدن برای بازارسازی.. PAGEREF _Toc378533822 hError! Bookmark not defined.

تعریف بازارسازی.. PAGEREF _Toc378533823 hError! Bookmark not defined.

هدف از بازارسازی.. PAGEREF _Toc378533824 hError! Bookmark not defined.

سطوح بازارسازی.. PAGEREF _Toc378533825 hError! Bookmark not defined.

الف: دیدگاه بازاریابی انبوه. PAGEREF _Toc378533826 hError! Bookmark not defined.

ب: دیدگاه بازار بازارسازی  شده. PAGEREF _Toc378533827 hError! Bookmark not defined.

پ: بازاریابی مبتنی بر بخشهای ویژه. PAGEREF _Toc378533828 hError! Bookmark not defined.

ت: دیدگاه بازاریابی خرد. PAGEREF _Toc378533829 hError! Bookmark not defined.

بازارسازی  و رابطه ساختار سازمانی با مشتری‌گرایی.. PAGEREF _Toc378533830 hError! Bookmark not defined.

۱- بازارسازی  بر اساس فروش…. PAGEREF _Toc378533831 hError! Bookmark not defined.

۲- بازارسازی  سازمانی.. PAGEREF _Toc378533832 hError! Bookmark not defined.

۳- بازارسازی  غربالی.. PAGEREF _Toc378533833 hError! Bookmark not defined.

۴- بازارسازی  استراتژیک….. PAGEREF _Toc378533834 hError! Bookmark not defined.

الزامات بازارسازی.. PAGEREF _Toc378533835 hError! Bookmark not defined.

گروه بازارسازی.. PAGEREF _Toc378533836 hError! Bookmark not defined.

مزایای بازارسازی.. PAGEREF _Toc378533837 hError! Bookmark not defined.

مشتری‌گرایی.. PAGEREF _Toc378533838 hError! Bookmark not defined.

ایجاد اطلاعات مشتری.. PAGEREF _Toc378533839 hError! Bookmark not defined.

توسعه استراتژی برای مشتری.. PAGEREF _Toc378533840 hError! Bookmark not defined.

اجرای استراتژی.. PAGEREF _Toc378533841 hError! Bookmark not defined.

توزیع اطلاعات در سطح وظیفه ای شرکت… PAGEREF _Toc378533842 hError! Bookmark not defined.

اتخاذ تصمیمات استراتژیکی و تاکتیکی.. PAGEREF _Toc378533843 hError! Bookmark not defined.

اجرای تصمیمات… PAGEREF _Toc378533844 hError! Bookmark not defined.

تمرکز فرهنگی.. PAGEREF _Toc378533845 hError! Bookmark not defined.

Narver & Slater (1990)PAGEREF _Toc378533846 hError! Bookmark not defined.

مشتری‌PAGEREF _Toc378533847 hError! Bookmark not defined.

گرایی.. PAGEREF _Toc378533848 hError! Bookmark not defined.

رقیب… PAGEREF _Toc378533849 hError! Bookmark not defined.

‌گرایی.. PAGEREF _Toc378533850 hError! Bookmark not defined.

هماهنگی بین وظیفه ای.. PAGEREF _Toc378533851 hError! Bookmark not defined.

مشتری‌PAGEREF _Toc378533852 hError! Bookmark not defined.

گرایی.. PAGEREF _Toc378533853 hError! Bookmark not defined.

ابعاد ترکیبی      بازارگرایی.. PAGEREF _Toc378533854 hError! Bookmark not defined.

اجراPAGEREF _Toc378533855 hError! Bookmark not defined.

کردن.. PAGEREF _Toc378533856 hError! Bookmark not defined.

هماهنگی بین وظیفه ای.. PAGEREF _Toc378533857 hError! Bookmark not defined.

اهمیت اطلاعات… PAGEREF _Toc378533858 hError! Bookmark not defined.

تأکید بر مشتری.. PAGEREF _Toc378533859 hError! Bookmark not defined.

تمرکز مدیریتی.. PAGEREF _Toc378533860 hError! Bookmark not defined.

پاسخگویی به هوشمندی.. PAGEREF _Toc378533861 hError! Bookmark not defined.

نشر. PAGEREF _Toc378533862 hError! Bookmark not defined.

هوشمندی.. PAGEREF _Toc378533863 hError! Bookmark not defined.

سرفصل دوره آموزشی و کاربردی

مدیریت فروش حرفه ای در موسسات  آموزشی

مدرس: علی خویه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

–    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی صنایع محصولات صنعتی

–    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده

–    اصول فروشندگی

ارتقای بینش

–    مدیریت در فروش صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    تفکر خلاق و سیستمی

–    مهندسی فکر

ارتقای مهارت

–    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و…)

–    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت کارکنان فروش در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای

–    مهارتهای مدیریت انگیزه در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت زمان در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    زبان بدن

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

ارتقای فن و تکنیک های کاربردی

–    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن
–        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته
–        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری
–        مدیریت اعتراضات مشتریان صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته
–        نکات مهم برای جذب مشتری صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM

–    ۱۰ نقطه کور فروش و ویزیت صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    ۱۰ اشتباه فروش  و ویزیت صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    ۱۰ تکنیک خلاق جذب مشتریان صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها

–    تکنیک های فروش تلفنی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    پیگیری و ارزیابی فروش در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    چاشنی های فروش در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    فروش خلاق در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

کارگاه

–    کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

سمینار مدیریت بازاریابی و فروش در صنایع محصولات صنعتی

دوره های آموزشی ویژه صنایع محصولات صنعتی

مدیریت بازاریابی حرفه ای در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

فروش و بازاریابی صنایع محصولات صنعتی

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

–    مفهوم بازاریابی حرفه ای و جایگاه آن در تجارت

–    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار در بازاریابی

–    اصول مدیریت بازاریابی صنایع محصولات صنعتی

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

–    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

–    مدیریت تبلیغات و روابط عمومی

ارتقای بینش و نگرش

–    مدیریت آمیخته بازاریابی صنایع محصولات صنعتی

–    بازاریابی  تکنیکی و ارتقا بینش مدیریت بازار صنایع محصولات صنعتی

–    اصول سرپرستی و مدیریت بازاریابی

–    اصول و تفکر مشتری مداری

ارتقای مهارت و تکنیک

–    مهارتهای مدیریت بازاریابی علمی و حرفه ای در موسسات  آموزشی   و خدمات  وابسته

–    مهارتهای سرپرستی کارکنان در موسسات  آموزشی و خدمات  وابسته

–    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت مشتریان در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت های ارتباطی با مشتریان در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری مدیران بازاریابی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت قیمت گذاری و چانه زنی حرفه ای در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت تبلیغات و روابط عمومی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

–    مهارت های ارایه پروموشن در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت های جذب و حفظ مشتری در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت بازارگرمی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت بازارسازی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت بازار سنجی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت بازاریابی مویرگی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت ایجاد انگیزه در مشتری در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در ویزیتورها در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل در بازاریابی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت زمان در بازاریابی صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری

–    مهارت تعامل با مشتریان (صدور سفارش، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات،گزارش دهی، انتقادات، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

–    مهارت های تحقیقات بازاریابی صنایع محصولات صنعتی

–    شناخت بازار مورد نظر به لحاظ میزان خرید و مصرف محصولات یا صنایع محصولات صنعتی        تولید شده

–    ·        شناخت تقسیمات بازار در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    ·        شناخت جایگاه یابی  بازار در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    ·        شناخت رفتار مخاطبان و مصرف کنندگان

–    ·        شیوه مطالعات میدانی طرح ها و امور سیستم فروش، بازاریابی صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

کارگاه

–    کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی محصول مورد نظر

 www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

 این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت فروش حرفه ای در موسسات آموزشی

مدرس: علی خویه

www.khooyeh.com

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

–    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی صنایع محصولات صنعتی

–    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و …

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده

–    اصول فروشندگی

ارتقای بینش

–    مدیریت در فروش صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    تفکر خلاق و سیستمی

–    مهندسی فکر

ارتقای مهارت

–    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و…)

–    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت کارکنان فروش در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای

–    مهارتهای مدیریت انگیزه در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت مدیریت زمان در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت های رفتاری در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    زبان بدن

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

ارتقای فن و تکنیک های کاربردی

–    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن
–        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته
–        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری
–        مدیریت اعتراضات مشتریان صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته
–        نکات مهم برای جذب مشتری صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM

–    ۱۰ نقطه کور فروش و ویزیت صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    ۱۰ اشتباه فروش  و ویزیت صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    ۱۰ تکنیک خلاق جذب مشتریان صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها

–    تکنیک های فروش تلفنی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    پیگیری و ارزیابی فروش در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    چاشنی های فروش در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    فروش خلاق در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

کارگاه

–    کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

 این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت برند در موسسات آموزشی   و خدمات  وابسته

مدیریت برند در موسسات آموزشی

نام و نشان سازی کاربردی

مدرس: مهندس علی خویه

۰۹۳۷۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

–    مفهوم برند و نام و نشان تجاری در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    اصول برند سازی حرفه ای در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    اهمیت ضرورت و اهداف نام و نشان تجاری در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

ارتقای بینش و نگرش

–    تفکر برند  در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    تعریف جدید اصول مدیریت برند

–    تغییر نگرش به سوی واقعیت برند

–    تفکر خلاق در برند سازی

ارتقای مهارت

–    مهارتهای برند سازی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت برند داری در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت برند شناسی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند

–    فرایند تصمیم گیری مشتریان  و مصرف کنندگان درباره برند

–    مهندسی ارزش برند در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت پیشبرد و ترفیع برند در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت تحقیقات برند در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت حفظ برند در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت کنترل برند در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت هویت سازی برند در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    مهارت شخصیت سازی برند در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    معاینه فنی برند در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    سبگ های برندسازی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

–    تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری

کارگاه

–    کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی

مدرس دوره

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

www.khooyeh.com

   www.alikhooyeh.blogfa.com

  www.gmas.ir

در کارگاه های کارگروهی همراه با کار عملی و اجرا

نمونه های عملی و کاربردی آموزش کاربردی

استاد علی خویه

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های مدیریت، بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، برند، خلاقیت تجارت و فروش

– بیش از ۱۳سال تجربه اجرایی،

 مولف و مترجم ۱۱کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،

عضو انجمن های ملی و بین المللی،

ارایه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی،

 همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی،

 ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی،

سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف،

سخنران برتر ده ها سمینار،

 مشاور ارشد مدیران عامل برندهای معتبر ملی و بین المللی،

 مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و ……. و  . . . . …..

نمونه هایی از کارگاه های آموزشی www.alikhooyeh.blogfa.com

 ……………………………………………………………………………….

سمینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتریان
در صنایع محصولات صنعتی        و خدمات  وابسته
اهداف سمینار:
بدست آوردن رضایت مشتریان، جایگاهی مهم و حیاتی را در فعالیت¬های بازاریابی دفاتر ی موسسات    صنایع محصولات صنعتی         به خود اختصاص داده است. مدیران این دفاتر بخوبی می¬دانند که جذب مشتریان جدید در بازار صنایع محصولات صنعتی         بسیار دشوار است، بنابراین یکی از راه¬های حفظ سودآوری، نگهداشت مشتریان موجود است. امکانات و ابزارهایی که بتواند مشتریان جدید را به خود جذب کند نیز در گسترش سهم بازار و کسب سود تاثیری به سزا دارد.
بدین ترتیب لازم است در این دفاتر سیستمی برای جذب و حفظ مشتریان طراحی و پیاده سازی شود. سیستمی که بتواند روابط شرکت و مشتریان را به خوبی مدیریت نماید. سیستم¬های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ابزارهایی هستند که امروزه به این منظور مورد استفاده قرار می¬گیرند. نرم¬افزارهای “مدیریت ارتباط با مشتری” می¬توانند شرکت¬ها و دفاتر ی صنایع محصولات صنعتی         رادر جلب رضایت مشتریان توانمندتر سازند.
در این سمینار ضمن معرفی مفهوم “مدیریت روابط مشتریان” و چگونگی بکار گیری آن در دفاتر و نمایندگی¬های صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته، یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و نحوه عملکرد آن به صورت نمونه معرفی می¬شود.

سرفصل های سمینار:
۱/ مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟ (مفاهیم و تعاریف)
۲/ چرا باید از سیستم¬های CRM استفاده کرد؟
۳/ موسسات    صنایع محصولات صنعتی         چه نیازی به مدیریت CRM دارد؟
۳-۱- کانالهای ارتباط با مشتری در بازاریابی صنایع محصولات صنعتی        موسسات    صنایع محصولات صنعتی        چیست؟
۳-۲- مشتری چه انتظاراتی از ارائه دهنده صنایع محصولات صنعتی        موسسات    صنایع محصولات صنعتی        خود دارد؟
۳-۳- چگونه می توان مشتری را جذب کرد؟
۳-۴- چگونه می توان صنایع محصولات صنعتی        بیشتری به یک مشتری فروخت؟
۳-۵- چگونه می توان مشتری را وفادار ساخت؟
۴/ معرفی یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ویژه دفاتر و نمایندگی های موسسات    صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته
۵/ پرسش و پاسخ
گواهی دوره: به کلیه شرکت کنندگان در دوره، گواهی معتبر اعطا خواهد شد
این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

چگونه می توان روحیات افکار و رفتار افراد، مخاطبان و مشتریان خود را شناسایی و متناسب با خودشان با آنها برخورد کرد؟

چرا برخی از مردم می توانند به راحتی ارتباط برقرار کرده، دوستان و مشتریان بیشتری داشته باشند؟

آیا راهی برای شناخت مشتریان وجود دارد؟

شم و نبض شناخت بازار و مشتری چگونه بدست می آید؟

 سمینار تخصصی، کاربردی و کارگروهی

مشتری شناسی، مشتری سازی

در موسسات    صنایع محصولات صنعتی         

و خدمات  وابسته

سبک ها و شیوه های برخورد با مشتریان در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

همراه با تکنیک هایی از مهندسی ذهن وان ال پی

با متدهای جدید آموزشی و اساتید مجرب گروهی

هدف از دوره:آشنایی مخاطبان با موثرترین و خلاق ترین تکنیک های ارتباطی با دیگران، ذهن خوانی مشتریان، مشتری شناسی، مشتری سازی، مشتری مداری، روشهایی برای ارتباطات و مهندسی عوامل ارتباطی برای هر چه بهتر شدن ارتباطات فردی، سازمانی و شرکتی

اساتید دوره: علی خویه(مدرس دانشگاه، مولف مشاور و ارتباطات، بازاریابی و فروش، مولف کتاب مهندسی ذهن وال ال پی در ارتباطات و بازاریابی )www.khooyeh.com

مدت زمان سمینار:

برخی از سرفصل های دوره:

 • تیپ شناسی مشتریان در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • روانشناسی مشتریان در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • شیوه شناسایی افراد در هنگام ارتباط در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • روش های ارتباط بهتر با افراد در موسسات    صنایع محصولات صنعتی          و

 • انواع مشتریان و روشهای برخورد با آنها

  • مشتریان بد اخلاق و شیوه برخورد با آنها

  • مشتریان و افراد مغرور و روش برخورد با آنها

  • مشتریان و انسان های احساسی و شیوه برخورد با آنها

  • مشتریان سردرگم و شیوه برخورد با آنها

  • مشتریان با هوش و شیوه برخورد با آنها

  • مشتریان یک دنده و شیوه معامله با آنها

  • مشتریان پرحرف و روشهای برقراری ارتباط با آنها

  • ….

  • ….

  • … در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • ان ال پی در ارتباطات خلاق در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • تکنیکهای مشتری سازی تلفنی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • مشتری مداری تلفنی در موسسات    صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • روابط عمومی خلاق و موثر در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • تکنیک های بهبود روابط عمومی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • دام های روابط عمومی موثر و اثربخش

 • ۱۰ تکنیک ارتباط خلاق در فروش  صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • زبان بدن در ارتباطات خلاق (creative body lang)

 • مهندسی ذهن در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • الف)اعصاب‌و شبکه های عصبی

 • ب)زبان و زبانشناسی

 • ج)برنامه‌ریزی

 • نقش اعصاب در تبلیغات

 • ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه مشتریان

 • اصل استفاده از قدرت تمرکز برای مشتریان در موسسات    صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • اصل استفاده از قدرت سوال

 • اصل استفاده از جملات تاکیدی و تصدیقی مثبت

 • اصل تصویر سازی ذهنی در موسسات    صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • بازاریابی هیپنوتیزمی، تبلیغات هیپنوتیزمی

 • اصول مهندسی ذهن و ان ال پی در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات

 • اصل مدلسازی برای مشتری سازی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • فرایند مدلسازی در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • اصل باورها و  ارزش ها در مشتری مداری

 • اصل (SMART) در برقراری ارتباط با مشتریان

 • اصل چارچوب ها ، قواعد ؛ تکنیکها

 • اصل خطوط زمانی

 • اصل مدل  TOTE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات

 • اصل مدل  ROLE در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات

 • اصل مدل متا در فروش بازاریابی تبلیغات و ارتباطات

 • اصل مدل  Score در مشتری مداری و مشتری سازی

 • زبان بدن و تکنیک های آن در مشتری سازی و مشتری گرایی

 • اصل مدل میلتون در ارتباط با دیگران

(در صورت تمایل این دوره به صورت خصوصی و نیمه خصوصی در محل شرکت شما برگزار خواهد شد)

 www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

دوره های کاربردی اجرایی بازاریابی کنترل کیفیت و مشتری مداری در موسسات    صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش در موسسات    صنایع محصولات صنعتی         خدمات  وابسته

اصول، مبانی، مفاهیم، کاربردها، تکنیک ها، روش ها، سیستم ها

به صورت کاربردی اجرایی

هدف از دوره:

آشنایی کاربردی و کامل مخاطبان با فرایندها اصول مبانی مفاهیم کاربردها و تکنیک های صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

مدت زمان دوره آموزشی: ۱۶ ساعته یا ۲۴ ساعته( با توجه به نیاز سازمان)

برنامه زمابندی سمینار ۱۶ ساعته

روز اول

روز دوم

۹-۱۱

مبانی و مفاهیم صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

ضرورت ها اهداف وظایف

بازاریابی صنایع محصولات صنعتی

اشتباه های و خطاهای کارکنان صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

دام های فروشندگان و کارکنان صنایع محصولات صنعتی

۱۱-۱۳

تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش

ابعاد کیفیت صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

صنایع محصولات صنعتی        تعمیرات نگهداری آموزش

تاکتیک های ارتباطات خلاق در صنایع محصولات صنعتی        پس از  فروش،  و مدیریت

تکنیک های مذاکره در صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

۱۴-۱۶

تکنیک های صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها

کارگاه کارگروهی تکنیک های صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

۱۶-۱۸

کارگاه کارگروهی

انواع صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش، رفتار مشتریان

روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش

برنامه زمانبندی سمینار ۲۴ ساعته

روز اول

روز دوم

روز سوم

۹-۱۱

مبانی و مفاهیم صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

ضرورت ها اهداف وظایف

بازاریابی صنایع محصولات صنعتی

فروشنده و نمایندگی حرفه ای

ویژگیها، شرایط، وظایف

 و صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

مدیریت ارتباط با مشتریان، ارتباطات بین واحدهای فنی و پشتیبانی، روشها تکنیک ها ابزار و…

۱۱-۱۳

انواع صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش، رفتار مشتریان

روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش

تکنیک های صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها

انواع مشتریان و تکنیک های برخورد با آنها

صنایع محصولات صنعتی        تعمیران نگهداری آموزش

۱۴-۱۶

تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش، روشهای افزایش فروش و بهبود صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

تاکتیک های ارتباطات خلاق در صنایع محصولات صنعتی        پس از  فروش،  و مدیریت

تکنیک های مذاکره در صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

اشتباه های و خطاهای کارکنان صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

دام های فروشندگان و کارکنان صنایع محصولات صنعتی

کنترل هزینه های صنایع محصولات صنعتی

۱۶-۱۸

کارگاه کارگروهی

چک لیست بازاریابی صنایع محصولات صنعتی

مدیریت کارکنان صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش ، سیستم های صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش و کنترل کیفیت

کارگاه کارگروهی

صنایع محصولات صنعتی        تعمیران نگهداری آموزش

 سرفصل ها و برخی از مطالب دوره ها:

 • مبانی و مفاهیم صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش – ضرورت ها اهداف وظایف

 • بازاریابی صنایع محصولات صنعتی        در صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • چک لیست بازاریابی صنایع محصولات صنعتی        و صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

 • انواع صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش، رفتار مشتریان در موسسات    صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • روانشناسی رضایت مشتریان پس از فروش در موسسات    صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش، روشهای افزایش فروش و بهبود صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

 • کنترل و نگه‌داری اطلاعات قراردادهای صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

 • فروشنده و نمایندگی حرفه ای – ویژگیها، شرایط، وظایف

 • مدیریت  و صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

 • سیستم هاتی صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش در موسسات    صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • نرم افزارهای صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش در موسسات    صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • تکنیک های صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش در موسسات    صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • انواع ضمانتنامه ها- گارانتی و قراردادها

 • کنترل هزینه قطعات مصرفی و تعمیری برای ارایه‌ی صنایع محصولات صنعتی        براساس قرارداد

 • مدیریت ارتباط با مشتریان، ارتباطات بین واحدهای فنی و پشتیبانی، روشها تکنیک ها ابزار و…

 • تاکتیک های ارتباطات خلاق در صنایع محصولات صنعتی        پس از  فروش،  و مدیریت

 • تکنیک های مذاکره در صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش در موسسات    صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • نگه‌داری صورت‌جلسه‌ی صنایع محصولات صنعتی        ارایه شده به مشتریان

 • دسترسی به کلیه سوابق صنایع محصولات صنعتی        ارایه شده به تفکیک جزییات

 • اشتباه های و خطاهای کارکنان صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش

 • دام های فروشندگان و کارکنان صنایع محصولات صنعتی        در موسسات    صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • کنترل هزینه های صنایع محصولات صنعتی

 • کنترل وضعیت گارانتی، در کلیه مراحل ارایه‌ی صنایع محصولات صنعتی

 • مدیریت کارکنان صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش ، سیستم های صنایع محصولات صنعتی        پس از فروش و کنترل کیفیت

 • جمع‌آوری اطلاعات نمایندگی‌ها در دفتر مرکزی و پردازش آن‌ها

 • ارتباط بین واحدهای فنی و انبار و ردیابی انتقال قطعات سالم و خراب بین این دو واحد

 • ارتباط بین واحد فنی و مشتری و ردیابی نقل و انتقال قطعات جدید، تعمیری، تعویضی و خراب با استفاده از سریال کالا

 • ارتباط بین واحد فنی و امور اداری در زمینه ارسال قطعات برای مشتری در موسسات    صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

 • انواع مشتریان و تکنیک های برخورد با آنها در موسسات    صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

مدرس: مهندس علی خویه www.khooyeh.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

کارگاه آموزشی اجرایی و کاربردی مدیریت و  سرپرستی اثربخش

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

  www.gmas.ir

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

سرپرستی اثربخش

در موسسات    صنایع محصولات صنعتی         و خدمات  وابسته

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

–    مفهوم مدیریت

–    مفهوم سرپرست و سرپرستی و جایگاه آن در مدیریت

–    مقایسه رهبر، مدیر و سرپرست و نقشهای رهبری و مدیریتی در سرپرستی اثربخش

–    حیطه نظارت (سرپرستی) و روش های تعیین آن

–    اختیار و مسئولیت در سرپرستی اثربخش

–    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

–    اصول مربی گری و نقش آن در سرپرستی اثربخش

–    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

ارتقای بینش

–    مدیریت تغییر در موسسات  آموزشی

–    مدیریت استرس در موسسات آموزشی

–    تفکر خلاق و سیستمی در صنایع محصولات صنعتی

–    مهندسی فکر و مثبت اندیشی در صنایع محصولات صنعتی

ارتقای مهارت

–    مهارتهای سرپرستی کارکنان حرفه ای در صنایع محصولات صنعتی

–    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن

–    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن

–    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان

–    مهارتهای نظارت و کنترل موثر

–    مهارت مدیریت زمان در سرپرستی اثربخش

–    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی

–    مهارت ارائه مؤثر مطالب

–    مهارت های رفتاری برای سرپرستان در صنایع محصولات صنعتی

–    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

–    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

 این  دوره در ۲۴ ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه ۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش – بیش از ۱۶سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم ۱۲کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از ۴۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از ۹۰ پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و …….

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….
x

این مطلب را نیز بخوانید

تدریس CRM مدرس بازاریابی، مدرس فروش، استاد بازاریابی، دوره های بازاریابی و فروش، کلاس اصول و فنون مذاکره، مدرس مذاکره، مدرس زبان بدن، مدرس مدیریت، مدرس MBA ، دوره های تخصصی بازاریابی و فروش، مشتری مداری و افزایش فروش، افزایش مشتری، جذب مشتری

تدریس CRM (مدیریت ارتباط با مشتری)

تدریس و آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بندر شهید رجایی- ...