برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما
علی خویه، مدرس دوره های تخصصی مدیریت، بازاریابی، برندینگ، فروش، تبلیغات و مذاکره
علی خویه، مدرس دوره های تخصصی مدیریت، بازاریابی، برندینگ، فروش، تبلیغات و مذاکره

دوره‌های آموزشی مدیریت استراتژیک و بازاریابی

دوره‌های آموزشی

مدیریت استراتژیک و بازاریابی


 

آگاهی‌ها و تفکر استراتژیک

Strategic thinking and Awareness

 استراتژی‌های بازاریابی

 

هدف: از آنجا که آینده جهان در قرن بیست و یکم آکنده از رقابت، توسعه بازارهای نوظهور، عوامل محیطی نامطمئن، رواج تکنولوژیهای برتر و گسترش تجارت است، شرط توفیق در این میدان بهره گیری از فرصتها و رویارویی با چالشهای پیش رو است. این همه ایجاب می کند تا مدیران عالی سازمان نه تنها باید به محیط داخلی سازمان توجه کنند بلکه باید توانایی نگاه به آینده سازمان را در خود تقویت کرده و بر روی وابستگی های کلیدی سازمان و محیط تمرکز نمایند. این مسأله امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه مدیران به ابزار آن که تفکر استراتژیک است مجهز شوند. هدف این دوره آشنا ساختن مدیران با بحث تفکر استراتژیک است تا بتوانند استراتژیک بیاندیشند و استراتژیک عمل کنند.

محتوا:

 • تعریف سازمان
 • تعریف مدیریت
 • مروری بر وظایف مدیریت
 • مروری بر نقش های یک مدیر
 • مروری بر مهارتهای مدیریت
 • تعریف تفکر استراتژیک
 • انواع تفکر استراتژیک:
  • در سطح فردی
  • در سطح سازمانی
 • ابزارهای تفکر استراتژیک
 • هم افزایی و انواع آن
 • چرخه عمر محصول یا خدمت
 • استراتژیهای عام پورتر
 • اکوسیستم صنعت
 • جمع بندی مطالب

بازاریابی اینترنتی (Internet Marketing)

بازاریابی اینترنتی برندسازی اینترنتی در شبکه های اجتماعی

بازاریابی اینترنتی
برندسازی اینترنتی
در شبکه های اجتماعی

هدف: شرکتهای امروزی نگرش خود را در مورد اینترنت به عنوان کانال اطلاعات یا کانال فروش تغییر داده‌اند. اکنون استفاده از اینترنت مستلزم بازنگری مجدد در استراتژیهای بازاریابی و مدلهای کسب و کار می‌باشد که شرکتها بر پایه آن به حیات خود ادامه می‌دهند. بازاریابی اینترنتی به عنوان یک ابزار پیچیده سازمانهای امروزی را در جهت نیل به اهداف بازاریابی و اجرای استراتژیهای مربوط یاری می‌کند.

در این دوره سعی گردیده تا آخرین مفاهیم روز با توجه به نیاز سازمانها به گونه ای کاربردی توأم با افته کاوی (Case Study) در ارائه چارچوبهای عملی ملموس برای کارشناسان بازاریابی، بازرگانی خارجی و افراد مشغول در حوزه فناوری اطلاعات ارائه شود.

 

محتوا:

 • مفاهیم اصلی بازاریابی
 • اینترنت و نیروهای مؤثر در تحول
 • کانالهای در حال تغییر
 • مدلهای کسب و کار الکترونیک
 • خلق نام تجاری در کسب و کار الکترونیک
 • ارزیابی در پروموشن و خرید اینترنتی
 • قیمت‌گذاری در اینترنت
 • نسل آینده بازاریابی

 

بازاریابی بین الملل

International marketing

تجارت بین الملل، تجارت جهانی

تجارت بین الملل، تجارت جهانی

هدف: آشنایی مدیران و کارشناسان سازمانها و… با مفاهیم نوین بازاریابی بین‌الملل

 

محتوا:

 • مقدمه و کلیات
 • مفهوم بازاریابی بین المللی
 • استراتژیها و روشهای ورود به بازارهای جهانی
 • عناصر و عوامل مؤثر در تحلیل بازاریابی بین المللی
  • عوامل فرهنگی
  • عوامل اقتصادی
  • عوامل سیاسی
  • عوامل قانونی
   • عوامل فرهنگی

–  تعریف و مفهوم فرهنگ

–  انواع و عناصر فرهنگ

 • عوامل اقتصادی
 • تقسیم بندی کشورها بر حسب توسعه یافتگی
 • انواع سیستمهای اقتصادی
 • عوامل کلیدی در تحلیل اقتصادی کشورها
  • عوامل سیاسی – قانونی
 • ثبات سیاسی
 • ریسک سیاسی و انواع آن
 • استراتژیهای کاهش ریسک سیاسی
 • دسته بندی قوانین جهانی
  • جهانی شدن
 • تعریف و مفهوم جهانی شدن
 • انواع جهانی شدن
 • بستر ملی و رقابت بین المللی
  • اتحادهای استراتژیک
  • سرمایه گذاری خارجی
  • کانالهای توزیع

 

 

بازاریابی ویژه صنعت بانکداری

Marketing in Banking Industry

بازاریابی بانک و بیمه bank marketing

بازاریابی بانک و بیمه
bank marketing

 

هدف: آشنایی مدیران و کارشناسان سازمانها و… با مفاهیم نوین بازاریابی ویژه صنعت بانکداری

محتوا:

 • بخش اول: کشف بازار
 • بخش دوم: مرور اجمالی بر مباحث بازاریابی
 • رویکرد اقتصاد مدرن
 • وظیفه بازاریابی
 • مراحل بازاریابی
 • تعریف بازاریابی
 • مراحل تکامل مفهوم بازاریابی
 • مفاهیم و ابزار بازاریابی
 • آمیخته بازاریابی
 • روشهای جهت گیری بازاریابی نسبت به بازار
 • روند تحولات بازاریابی و کسب و کارها
 • بخش سوم: بازاریابی در هزاره جدید
 • چالشهای بازاریابی در هزاره جدید
 • انطباق بازاریابی با اقتصاد مدرن
 • تأثیر IT بر اقتصاد جهانی
 • تحولات دیجیتالی بر کسب و کارها سازمانها
 • توسعه بازار در جهان دیجیتالی
 • نقش” e” در کسب و کار سازمانها
 • بخش چهارم: برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر بازار مروری اجمالی
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • توسعه بازار/ محصول
 • بخش پنجم: ویژگیهای بازاریابی در صنعت بانکداری
 • ویژگیهای فلسفه بازاریابی در صنعت بانکداری
 • چالشهای صنعت بانکداری کشور
 • ویژگیهای خدمات و خدمات بانکی
 • مفهوم خدمت به مشتریان
 • ابزار اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری
 • بانکداری الکترونیک: چالشها و تغییرات در بازار
 • برنامه ریزی برای ارائه خدمات به مشتریان
 • آمیخته بازاریابی خدمات در بانکداری

 

 

بازاریابی و مدیریت بازار اثربخش

علی خویه، مدرس دوره های تخصصی مدیریت، بازاریابی، برندینگ، فروش، تبلیغات و مذاکره

هدف: این دوره آشناسازی شرکت‌کنندگان با اساسی‌ترین مفاهیم بازاریابی و ارائه آخرین تحولات در حوزه بازاریابی و نیز مجموعه راهبردها و فنون بازاریابی مؤثر برای موفقیت بنگاه اقتصادی در بازار رقابتی می باشد.

 

محتوا:

 • تعریف بازاریابی و مدیریت بازار
 • بازاریابی در قرن ۲۱

– اقتصاد جدید

– وظایف بازاریابی

– جهت گیری شرکت به بازار

– تغییرات کسب و کار و بازاریابی

–  انطباق پذیری بازاریابی با تحولات اقتصادی مدرن

 • تحلیل فرصتهای بازاریابی

– کسب موفقیت از طریق برنامه ریزی استراتژیک مبنی بر بازار

– کسب و جمع آوری اطلاعات – اندازه گیری تقاضای بازار

– بررسی و تحلیل محیط بیرونی

– تحلیل بازار مصرف و رفتار خریدار

– تحلیل بازارهای کسب و کار و رفتار خریداران تجاری

– مقابله با رقبا

– تبیین بخشهای بازار (بخشبندی) و انتخاب بازارهای هدف

– موقعیت یابی و تفکیک سازی بازار بر اساس چرخه عمر محصول

 • طراحی و مدیریت خدمات
 • مدیریت و ارائه برنامه های بازاریابی

– طراحی و مدیریت شبکه های ارزش و کانالهای بازاریابی

– مدیریت خرده فروشی، کل فروشی و پشتیبانی بازار

– مدیریت ارتباطات بازاریابی هماهنگ

– مدیریت تبلیغات ، ترفیع فروش، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم

– مدیریت نیروی فروش

– سایر مطالب مرتبط

 

 

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

Strategic Planning and Management

doctor

هدف: پویایی و عدم اطمینان محیطی که از ویژگیهای بارز سازمانهای امروزین است سبب شده است که علم مدیریت (Management Science) در آستانه تحولی عظیم باشد. اندیشمندان مدیریت معتقدند که فنون و متدهای جاری مدیریت پاسخگوی شرایطی از تصمیم گیری است که متناسب با «ریسک» یا «اطمینان کامل» باشد. در حالیکه مدیران سازمانهای امروز عمدتاً با شرایط مبهم و عدم قطعیت روبرو هستند. پس باید علم متناسب با آن که مدیریت استراتژیک (Strategic Management) نام دارد به مدیران معرفی شود. هدف این سمینار معرفی مدیریت استراتژیک و کاربردهای مدیریتی آن جهت طراحی و تدوین استراتژی سازمانی و استراتژیهای وظیفه ای سازمان (برای هر یک از حوزه های وظیفه ای) است. همچنین شرایط بکارگیری و اجرای آن برای شرکت کنندگان در سمینار تشریح خواهد شد.

 

 

محتوا:

×      مروری اجمالی بر مفاهیم سازمان و مدیریت

×      تعریف استراتژی

×      مکاتب طراحی استراتژی

×      انواع استراتژی

×      تعریف مدیریت استراتژیک

×      مدل مدیریت استراتژیک

×      تصمیم گیری استراتژیک

– راههای تصمیم گیری استراتژیک

– روشهای بهبود تصمیم گیری استراتژیک

× چشم انداز سازمان

–     تعریف چشم انداز

–     ویژگیهای چشم انداز

–     کارکردهای چشم انداز

×    مأموریت سازمان

–     تعریف مأموریت

–     مؤلفه های مأموریت

×    اهداف سازمان

–     تعریف اهداف

–     سطوح اهداف

–     ویژگیهای اهداف

–     حوزه‌ها و زمینه های تدوین اهداف

×    محیط داخلی سازمان

–     رویکرد وظیفه ای

–     رویکرد زنجیره ارزش ساز

×      محیط بیرونی سازمان

×      ماتریس بررسی عوامل داخلی (IFE)

×      ماتریس بررسی عوامل خارجی (بیرونی) (EFE)

×      تجزیه وتحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات (SWOT) و تابلوی SWOT

×      ماتریس داخلی و خارجی (IE)

×      ماتریس ارزیابی موقعیت  و اقدام استراتژیک (SPACE)

×      ماتریس بررسی رقابت (CPM)

×      ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

×      تدوین استراتژی سازمانی (کلان) و استراتژیهای وظیفه ای برای هر یک از حوزه های وظیفه ای سازمان

×      مدیریت دوره گذر (Transition Management)

×      کلیات اجرای استراتژی و جمع بندی

 

 

 

 تفکر و مدیریت استراتژیک

Strategic Management and thinking

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

 

هدف: از آنجا که آینده جهان در قرن بیست و یکم آکنده از رقابت، توسعه بازارهای نوظهور، عوامل محیطی نامطمئن، رواج تکنولوژیهای برتر و گسترش تجارت است، شرط توفیق در این میدان بهره گیری از فرصتها و رویارویی با چالشهای پیش رو است. این همه ایجاب می کند تا مدیران عالی و میانی سازمان نه تنها باید به محیط داخلی سازمان توجه کنند بلکه باید توانایی نگاه به آینده سازمان را در خود تقویت کرده و بر روی وابستگی های کلیدی سازمان و محیط تمرکز نمایند. این مسأله امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه مدیران به ابزار آن که تفکر و مدیریت استراتژیک است مجهز شوند. اهداف این دوره عبارتند از:

 • ارتقاء سطح دانش و بینش مدیران نسبت به مفاهیم نوین مدیریت استراتژیک
 • تقویت مهارتهای مدیران در انجام مؤثر وظایف و کارکردهای مدیریتی
 • آشنا ساختن مدیران با تجزیه و تحلیل مسایل مدیریتی و سازمانی و تقویت تفکر سیستمی در آنها
 • تقویت مهارتهای مدیران در پرورش و بالندگی کارکنان و سوق دادن سازمان به سمت “سازمان یادگیرنده”

 

محتوا:

×      مروری اجمالی بر مفاهیم سازمان و مدیریت

×      تعریف استراتژی و تفکر ‌استراتژیک

×      تفکر استراتژیک در سطح فردی و سازمانی

×      ابزارهای تفکر استراتژیک

×      ریشه استراتژی

×      مکاتب طراحی استراتژی

×      انواع استراتژی

×      تعریف مدیریت استراتژیک

×      مدل مدیریت استراتژیک

×      چشم انداز سازمان

–     تعریف چشم انداز

–     ویژگیهای چشم انداز

–     کارکردهای چشم انداز

×      مأموریت سازمان

–     تعریف مأموریت

–     مؤلفه های مأموریت

×      اهداف سازمان

–     تعریف اهداف

–     سطوح اهداف

–     ویژگیهای اهداف

–     حوزه‌ها و زمینه های تدوین اهداف

×      محیط داخلی سازمان

–   رویکرد وظیفه ای

–   رویکرد زنجیره ارزش ساز

×      محیط بیرونی سازمان

×      ماتریس بررسی عوامل داخلی (IFE)

×      ماتریس بررسی عوامل خارجی (بیرونی) (EFE)

×      تجزیه وتحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات (SWOT) و تابلوی SWOT

×      ماتریس داخلی و خارجی (IE)

×      ماتریس ارزیابی موقعیت  و اقدام استراتژیک (SPACE)

×      ماتریس بررسی رقابت (CPM)

×      ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

×      تدوین استراتژی سازمانی (کلان) و استراتژیهای وظیفه ای برای هر یک از حوزه های وظیفه ای سازمان

×      مدیریت دوره گذر (Transition Management)

×      کلیات اجرای استراتژی و جمع بندی

 

 

 

ارزیابی کیفیت در سازمانهای خدماتی

Quality appraising in Service Organizations

quality کیفیت

quality کیفیت

هدف: آشنایی مدیران و کارشناسان سازمانها و… با مفاهیم نوین ارزیابی کیفیت در سازمانهای خدماتی

 

محتوا:

 • تعریف خدمات
 • ویژگیهای خاص و متمایز خدمات از محصولات و کالاها
 • انواع مختلف خدمات و سازمانهای خدماتی
 • تعاریف کیفیت و کیفیت خدمات
 • مدلها و روشهای ارزیابی کیفیت خدمات
  • مدل سروکوال
  • مدل سروکوال وزنی
  • مدل سروپرف
  • مدل سروپرف وزنی
 • مشکلات و نقایص مدلهای متداول مدلهای ارزیابی خدمات
 • شیوه های شناخت و تحلیل نقاط قوت و ضعف کیفیت خدمات در سازمان
 • مدلها و راهکارهای بهبود و ارتقای کیفیت در سازمانهای خدماتی
 • مثال کاربردی

 

 

 

بازاریابی و مدیریت بازار در قرن بیست و یکم

(Marketing and Market Managementin 21st Century)

b6

هدف: با افزایش تولید، رشد آگاهی معرفی کنندگان، تشدید رقابت، تسریع و نوآوریها و کاهش وفاداری مشتریان، بدون آگاهی از بازار و محیط بازار بعنوان یکی از محوری ترین اصول زیربنائی در تصمیم گیریهای مدیریتی، شرکتها و سازمانهای تولیدی – تجاری قادر نخواهند بود بقای خود را تضمین نمایند. در این دوره هدف آن است تا از طریق ارائه ابزارهای تحلیلی لازم مهمترین مفاهیم و اصول بازاریابی و مدیریت بازار مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

 

 

محتوا:

 • کلیات
 • تعریف بازاریابی
 • مفاهیم کلیدی بازاریابی
 • وظایف بازاریابی
 • تحولات بازاریابی و کسب و کار در قرن بیست و یکم
  • محرکهای اقتصادی جدید
  • تحولات در فعالیتهای بازاریابی
  • تحولات در فعالیتهای کسب و کار (E-Business)
 • موفقیت در بازاریابی از طریق برنامه ریزی مبتنی بر استراتژی
 • کنکاش محیط بازاریابی
 • بخش بندی بازار و انتخاب بازارهای هدف
 • موقعیت یابی و تفکیک بازار
 • آمیخته بازاریابی
  • محصول (کالا)
  • قیمت گذاری
  • تبلیغات
  • کانالهای توزیع

 

رهبری و مدیریت تحول در سازمان

Leadership Change Management Change in Organization

alikhooyeh (19)

هدف:

 • ارتقاء سطح دانش و بینش مدیران نسبت به مفاهیم مدیریت تحول استراتژیک
 • تقویت مهارتهای مدیران در بکارگیری و اجرای مفاهیم مدیریت تحول
 • تقویت مهارتهای مدیران جهت بهبود عملکرد در سطح واحدها و اثربخشی کلی سازمان
 • فرهنگ سازی و آماده کردن مدیران برای تغییرات سازمانی و مدیریت مرحله گذر

 

 

محتوا:

×      تعریف تحول

×      ماهیت تحول سازمانی

×      شناخت و تشخیص نیاز به تغییر

–     شناخت و تشخیص نیاز به تغییر

–     تبدیل شناخت نیاز به تغییر به تمایل به تغییر

×      انواع تغییرات استراتژیک

×      نقطه آغاز تغییرات استراتژیک

×      الگوی مدیریت پیاده سازی تغییرات استراتژیک

×      الگوی سه مرحله ای مدیریت تحول استراتژیک

×       مدیریت دوره گذر: سطح سازمانی

–     مراحل دوره گذر

–     مراحل سه گانه تغییر

–     ارتباط مرحله خروج از انجماد با انتخاب طرح مناسب مدیریت مرحله گذر

–     منحنی گذر

–     مراحل تثبیت قابلیتهای جدید فرآیند

–     زمانبندی مرحله تثبیت

×      اداره کردن چرخه تغییر

×      چگونه می توان از عهده تغییر برآمد؟

×      حلقه های مؤثر در موفقیت سازمانی

×      رهبری سازمان از طریق ایجاد تحول

–  انواع تغییرات دائمی سازمان‌ها

–  شش اشتباه مرگبار مدیریت تحول

–  دوازده عنصر مؤثر در تحول سازمان

×      در مسیر قرار دادن تحول در سازمان

–    اداره تحول

–    بازنگری تحول

–    حفظ تحول

×    جمع بندی مطالب

 

 

 

مشتری مداری کلید حیاتی موفقیت

Customer Orientation; The Critical Success Factor

افزایش مشتری، جذب مشتری، افزایش فروش، CRM ، مدیریت ارتباط با مشتری

افزایش مشتری، جذب مشتری، افزایش فروش، CRM ، مدیریت ارتباط با مشتری

 

هدف: مشتری مداری، افزایش رقابت ، تغییرات سریع تکنولوژی ، جهانی شدن و… مفاهیم جدیدی هستند که جهان امروزی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده و آن را از جهان پیشین بسیار متفاوت کرده اند به گونه ای که دیگر نمی توان با اندیشه های قدیمی در جهان جدید رقابت یا حتی زندگی کرد. سرعت بالای تغییرات ، اکثر سازمانها و بنگاههای اقتصادی را به چالش عظیمی کشانیده است؛ چالشی که رمز بقا در آن به جلب رضایت مشتری و رعایت اصول مشتری مداری بستگی داد. هدف این دوره آشنا ساختن مدیران عالی و میانی با این چالش مهم و چگونگی رویارویی با آن می باشد.

 

محتوا:

 • مفهوم و تعریف مشتری مداری
 • ضرورت حرکت به سمت مشتری مداری
 • تعاریف مختلف مشتری مداری
 • هرم مشتریان (طبقه بندی مشتریان)
 • چگونه باید از این هرم استفاده کرد.
 • کیمیاگری بر مشتری
 • دلایل ترک مشتریان (چرا مشتریان شما را ترک می کنند).
 • اهمیت دستیابی به رضایتمندی مشتری
 • چرخه رضایت‌مندی مشتری
 • اجزاء محیط عملیاتی سازمان
 • فرایند توسعه روابط با مشتری
 • مراحل توسعه روابط با مشتری
 • ابعاد کیفیت خدمات
 • ویژگیهای فرهنگ مشتری مدار
 • نقش کارکنان در مدیریت موفق روابط با مشتری
 • بازاریابی داخلی
 • مدیریت شکایات مشتری
 • جمع‌بندی مطالب

 

 

سنجش رضایتمندی مشتری (CSM)

Customer  Satisfaction   Measurement

 

customer-service-smile

هدف: مشتری مداری، افزایش رقابت ، تغییرات سریع تکنولوژی ، جهانی شدن و… مفاهیم جدیدی هستند که جهان امروزی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده و آن را از جهان پیشین بسیار متفاوت کرده اند به گونه ای که دیگر نمی توان با اندیشه های قدیمی در جهان جدید رقابت یا حتی زندگی کرد. سرعت بالای تغییرات ، اکثر سازمانها و بنگاههای اقتصادی را به چالش عظیمی کشانیده است؛ چالشی که رمز بقا در آن به جلب رضایت مشتری و رعایت اصول مشتری مداری بستگی داد. هدف این دوره آشنا ساختن مدیران عالی و میانی با این چالش مهم و چگونگی رویارویی با آن می باشد.

محتوا:

 • مفهوم و تعریف مشتری مداری
 • ضرورت حرکت به سمت مشتری مداری
 • تعاریف مختلف مشتری مداری
 • هرم مشتریان (طبقه بندی مشتریان)
 • چگونه باید از این هرم استفاده کرد.
 • کیمیاگری بر مشتری
 • اهمیت دستیابی به رضایتمندی مشتری
 • چرخه رضایت مندی مشتری
 • فرایند توسعه روابط با مشتری
 • ابعاد کیفیت خدمات
 • ویژگیهای فرهنگ مشتری مدار
 • نقش کارکنان در مدیریت موفق روابط با مشتری
 • بازاریابی داخلی
 • مدیریت شکایات مشتری
 • مدلهای سنجش رضایتمندی مشتری:
  • مدلهای عینی
 • روشهای عددی
 • مشتریان مخفی
 • مدلهای ذهنی
  • مدلهای ویژگی مدار

۲-۱-۱- مدلهای ضمنی

۲-۱-۲- مدلهای صریح

۲-۲-  مدلهای حادثه مدار

 • جمع بندی مطالب

 

 

درباره مشاور فروش و بازاریابی

علی خویه مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش – با بیش از 18 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی …….

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.

x

این مطلب را نیز بخوانید

دکتر علی خویه مشاور و مدرس بازاریابی پارتیزانی چریکی http://guerrillamarketing.blogfa.com/

بازارایابی پارتیزانی بازاریابی چریکی تبلیغات پارتیزانی http://guerrillamarketing.blogfa.com/

ایده بازاریابی چریکی برای تحت تأثیر قرار دادن مشتریان بالقوه، دکتر علی ...